సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

“¬Ç«º¢...“X¾Åäu¹¢..!

“¬Ç«º ¬Áٓ¹-„ê½¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ʒ¹-ª½¢-©ðE NNŸµ¿ “¤Ä¢ÅÃ-©-©ðE Æ«Õt-„ÃJ Ÿä„Ã-©-§ŒÖ©Õ ¦µ¼Â¹×h-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œÄªá. ¦µ¼ÂËh-“¬Á-Ÿ¿l´-©Åî Æ«Õt-„Ã-JÂË “X¾Åäu¹ X¾Ü•©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ ¦µ¼Â¹×h©Õ. X¾ÜèÇ-Ê¢-ÅŒª½¢ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ŠÂ¹-J-Âí-¹ª½Õ „çŒÕ-¯Ã©Õ ƒ*a X¾ÛÍŒÕa-¹×-¯Ãoª½Õ.