సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

…ÅÃq-£¾Ç¢’à “åX¶†¾-ªýqœä..!

®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ-©ðE £¾ÇJ£¾Çª½ ¹@Ç-¦µ¼-«-¯þ©ð ’¹¢œË-Âî{ „äÕ¯ä-èü-„çÕ¢šü ÆÂÃ-œ¿OÕ “åX¶†¾-ªýqœä Eª½y£ÏÇ¢*¢C. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð NŸÄuJl´E, NŸÄu-ª½Õl´©Õ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ ‚{-¤Ä-{-©Åî, ¤Ä¬ÇaÅŒu Ê%ÅÃu-©Åî ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.