సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Æœ¿N¯ä ®¾Öˆ©üÂË B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ..!

XÏ©x©ÊÕ ‚¹-{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË ¤Äª¸½-¬Ç© §ŒÖ•-«Ö-¯Ãu©Õ ‡¯îo ª½Âé “X¾§çÖ-’Ã©Õ Í䮾Õh¢-œ¿œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Æ©Ç¢šË ŠÂ¹ NÊÖÅŒo “X¾§ŒÕ-ÅŒo„äÕ Íä®Ï¢C ’ÃV© ªÃ«Ö-ª½¢-©ðE ‹ wåXj„äšü ¤Äª¸½-¬Ç©. ÅŒ«Õ ®¾Öˆ©ü-ÂíÍäa *¯Ão-ª½Õ-©ÊÕ ‚¹J¥¢Íä©Ç NNŸµ¿ •¢ÅŒÕ-«Û© ‚¹%-ÅŒÕ-©ÊÕ ®¾Öˆ©ü X¾J-®¾-ªÃ©ðx ƒ©Ç \ªÃp{Õ Íä¬Çª½Õ.