సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

N¢˜äèü „ã¾Ç¯Ã© ®¾¢'Ÿ¿ª½zÊ¢Ñ...!

'Ÿ¿Â¹ˆ¯þ å£ÇJ-˜äèü ‚šð-„çá-¦ãj©ü Ʋò®Ï-§äÕ-†¾¯þÑ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð ©Õ¢GE ¤Äªýˆ©ð N¢˜äèü Âê½Õx, „ç֚Ǫý å®jÂË@Áx “X¾Ÿ¿-ª½zÊ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à NNŸµ¿ ª½Âé X¾ÛªÃ-ÅŒÊ „ã¾Ç-¯Ã-©ÊÕ ®¾¢Ÿ¿-ª½z-Â¹×©Õ ‚®¾-ÂËhÅî A©-ÂË¢-Íê½Õ.