సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

*¯Ão-ª½Õ-©Åî '’îN¢Ÿ¿¢Ñ...!

²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¦¢èǪà £ÏÇ©üq-©ðE X¶¾Kb êÂX¶ý©ð „ÃMtÂË ¤¶ù¢œä-†¾¯þ NŸÄu-ª½Õl´-©Åî «ÕÊ 'ƪ½Õb¯þ 骜ËfÑ N•§ýÕ Ÿä«-ª½-Âí¢œ¿ ®¾ª½ŸÄ’à ’¹œË-¤Äª½Õ. *¯Ão-ª½Õ-©Åî ÂÃæ®X¾Û «áÍŒa-šÇxœË, å®Mp´©Õ CT „ÃJE …ÅÃq-£¾Ç-X¾-J-Íê½Õ.