సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦Ç’ûL¢’¹¢-X¾-Lx©ð ¦ð¯Ã© …ÅŒq-„éÕ...!

¦Ç’û-L¢-’¹¢-X¾Lx©ð ®¾Õ¢Ÿ¿-ª½§ŒÕu ¤Äªýˆ „ùªýq Ʋò-®Ï-§äÕ-†¾¯þ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð ¦ð¯Ã© „䜿Õ-¹©Õ ‚C-„ê½¢ X¶¾ÕÊ¢’à •J-’êá. ¤òÅŒÕ-ªÃV Ê%ÅÃu© Êœ¿Õ«Õ ¦µ¼Â¹×h-©¢Åà ¦µ¼ÂËh-“¬Á-Ÿ¿l´-©Åî Æ«Õt-„Ã-JÂË ¦ð¯Ã-©ÊÕ ®¾«Õ-Jp¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ.