సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦¢’ê½Õ ¦ðÊ¢ ‡AhÊ ®Ï¢Ÿµ¿Õ..!

“X¾‘ÇuÅŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ “ÂÌœÄ-ÂÃJºË XÔO ®Ï¢Ÿµ¿Õ ‚C-„ê½¢ ¤ÄÅŒ-Ê-’¹ª½¢©ðE ©Ç©ü-Ÿ¿-ªÃy• ®Ï¢£¾Ç-„Ã-£ÏÇE «Õ£¾Ç¢-ÂÃR Æ«Õt-„Ã-JÂË «Öª½Õ ¦ðÊ¢ ®¾«ÕJp¢*¢C. ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx Æ«Õt-„Ã-JÂË ¦¢’ê½Õ ¦ðÊ¢ ®¾«Õ-Jp®¾Öh ®¾¢Ÿ¿œË Íä®Ï¢C ®Ï¢Ÿµ¿Õ.