సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

å®j«Ö©ð Å꽩 „çÕª½Õ-X¾Û©Õ...!

å®j«Ö ©X¶¾á-*-“Åé Æ„Ã-ª½Õf© “X¾ŸÄ-¯î-ÅŒq«¢ ‚C-„ê½¢ «ÖŸÄ-X¾Ü-ªý-©ðE „ç®Ïd¯þ £¾Çô{-©ü©ð ‚£¾Éx-Ÿ¿¢’à •J-T¢C. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ©X¶¾á-*-“Åé ¹ŸµÄ-¯Ã-ªá-¹-©Åî ¤Ä{Õ „碜Ë-Å窽 £ÔǪîªáÊÕx “X¾ºÌÅŒ, “X¾’Ãu èãj²Äy©ü, ¬ÇEy, £¾ÇJ-Åä• ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. Ê{Õœ¿Õ ªÃ¯Ã Nèä-ÅŒ-©Â¹× ¦£¾Ý-«Ö-¯Ã©Õ Æ¢Ÿ¿-èä-¬Çœ¿Õ.