సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

å®jÂË©ü ªÃuM©ð ¤Ä©ï_Êo §Œá«ÅŒ...!

“X¾X¾¢ÍŒ ¦§çÖ X¶¾Üu§ŒÕ©ü CÊ¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ’¹Õª½Õ-„ê½¢ ¯çéÂx®ý ªîœ¿Õf ®¾OÕ-X¾¢©ð …¯Ão XÔO èÇcÊ-¦µ¼ÖNÕ «Ÿ¿l å®jÂË©ü ªÃuME Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ ªÃuME “X¾«áÈ ¤òM®ý ÆCµ-ÂÃJ ƹׯþ ®¾¦-ªÃy©ü “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ªÃuM©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.