సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

“¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕiÊ ®¾Ö“ÅŒ ‡Tb-G-†¾¯þ...!

ÆŸµ¿Õ-¯Ã-ÅŒÊ «²ÄY-¦µ¼-ª½-ºÇ© “X¾Ÿ¿-ª½zʩ𠦵ǒ¹¢’à \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ '®¾Ö“ÅŒ ‡Tb-G-†¾¯þÑ ÅÃèü-¹%-†¾g©ð X¶¾ÕÊ¢’à “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à «ª½l´-«ÖÊ ÊšË «J¥ºËÅî ¤Ä{Õ, 2018 NÕ®ý ƒ¢œË§ŒÖ ª½Êoª½Xý Æ¢DxŸþ èãjD ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ‚’¹®¾Õd 10Åî ¨ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ «áT-§ŒÕ-ÊÕ-Êo{Õx EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ ÅçL-§ŒÕ-èä-¬Çª½Õ.