సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

«ÖŸÄ-X¾Ü-ªý©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ «Õ¢ÍŒÕ ©ÂË~t..!

«ÖŸÄ-X¾Ü-ªý-©ðE ‡¯þ- ¹-¯çy-Ê¥¯þ©ð “X¾«áÈ ®ÏF-ÊšË «Õ¢ÍŒÕ ©ÂË~t ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ƒÂ¹ˆœ¿ \ªÃp-{Õ -Íä-®ÏÊ “XϘãÂúq ‡Tb-G-†¾¯þ “¤Äª½¢-¦µð-ÅŒq-„Ã-EÂË ‚„çÕ «áÈu-Æ-A-C±’à NÍäa-¬Çª½Õ. “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ƹˆœË ²Äd@Áx©ð …¢*Ê «²ÄY-¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ X¾J-Q-L¢-Íê½Õ. ÅŒªÃyÅŒ NNŸµ¿ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Ÿµ¿J®¾Öh ¤¶ñšð-©Â¹× ¤òV-L-ÍÃaª½Õ. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð NNŸµ¿ Ê’¹-ªÃ-©Â¹× Íç¢CÊ 115«Õ¢C „Ãu¤Ä-ª½-„ä-ÅŒh©Õ ÅŒ«Õ …ÅŒp-ÅŒÕh-©ÊÕ “X¾Ÿ¿-Jz-®¾Õh-Êo{Õx EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ ÅçL-§ŒÕ-èä-¬Çª½Õ. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ ‚’¹®¾Õd 11 «ª½Â¹× ÂíÊ-²Ä-’¹ÕŌբC.