సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦ä’¹¢-æX-{©ð ²ò£¾É ÆM-‘ǯþ ®¾¢Ÿ¿œË..!

¦ä’¹¢-æX-{©ð “X¾«áÈ ¦ÇM-«Ûœþ ÊšË ²ò£¾É ÆM-‘ǯþ ®¾¢Ÿ¿œË Íä®Ï¢C. ¹¢“šÌ ¹x¦ü©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ 'NÕL-§ŒÕ-E-§ŒÕªýq ¹x¦üÑ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Ê’¹-ªÃ-EÂË NÍäa-®ÏÊ ‚„çÕ ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-ŸþÅî ÅŒÊ-¹×Êo ÆÊÕ-¦¢-ŸµÄEo ’¹Õª½Õh Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ¤¶ñšð-©Â¹× ¤òV-L-ÍÃaª½Õ.