సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

“¦£¾Ét¢œ¿¢’à ¦£¾Ý-¦µÇ³Ä ¯Ã{-Âî-ÅŒq-„éÕ..!

Ê’¹-ª½¢-©ðE ª½O¢-“Ÿ¿-¦µÇ-ª½A „äC-¹’à Eª½y-£ÏÇ-²òhÊo èÇB§ŒÕ ¦£¾Ý-¦µÇ³Ä ¯Ã{-Âî-ÅŒq-„Ã©Õ “¦£¾Ét¢œ¿¢’à •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. 'ÆGµ-ʧŒÕÑ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð Åç©¢-’ú ¦µÇ³Ä ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ ¬ÇÈ, Åç©¢-’ú ÍŒ©-Ê-*“ÅŒ ÆGµ-«%Cl´ ®¾¢®¾n (‡X¶ý-œÎ®Ô), ²ùÅý èð¯þ ¹©a-ª½©ü 客{ªý (ÅŒ¢èÇ-«Üª½Õ), ꢓŸ¿ ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ ¬ÇÈ, ¹Êoœ¿ ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ ¬ÇÈ (¦ã¢’¹-@ÁÚª½Õ) ®¾£¾Ç-ÂÃ-ª½¢Åî ¨ …ÅŒq-„Ã-©ÊÕ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à X¾©Õ-«Ûª½Õ ¹@Ç-ÂÃ-ª½Õ©Õ NGµ-Êo-„çÕiÊ ¯äX¾-Ÿ±Äu-©Åî ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê ¯Ã{ÂéÊÕ “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ. ÅŒ«Õ Ê{ “X¾A-¦µ¼Åî ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ N¬ì†¾¢’à ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ.