సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

GµÊo¢’à ¦ð¯Ã© ¹עœ¿©Õ..!

¦ð¯Ã© „䜿Õ-¹© ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¦µÇ’¹u-Ê-ª½’¹ ‚œ¿-X¾-œ¿Õ-ÍŒÕ©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à «á²Äh-¦-«œ¿¢ «Ö«â©ä! ÂÃF „ÃJ ®¾%•-¯Ãt-ÅŒ-¹-ÅŒÂ¹× ÆŸ¿l¢-X¾-˜äd©Ç ¦ð¯Ã© ¹עœ¿-©ÊÕ å®jÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿¢’à BJa-C-Ÿ¿Õl-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ®Ôd©Õ, ƒÅŒhœË, ¦¢’Ã-ª½X¾Û ¹עœ¿-©ÊÕ X¾Û«Ûy©Õ, „ä¤Ä-¹שÕ, X¾®¾ÕX¾Û, ¹ע¹׫Õ, ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ¹עŸ¿¯þq.. «¢šË „ÚËE …X¾-§çÖ-T¢* «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ÂÄÃ-©¢˜ä ¨ ¦ð¯Ã© ¹עœ¿-©åXj OÕª½Ö ‹ ©Õêˆ-§ŒÕ¢œË..!