సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ÆOÕ-ªý-æX-{©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ©Õ..!

ÆOÕ-ªý-æX-{©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ ®ÏF «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ²Ä«Ö->¹ 殄à Âê½u-“¹-«Ö© Eª½y-£¾Çº Â¢ ¨ ¯ç© 9, 10 ÅäD©ðx Ê’¹-ª½¢-©ðE ÅÃèü-¹%†¾g £¾Çô{©ðx \ªÃp-{Õ-ÂÃ-ÊÕÊo '®¾Ö“ÅŒÑ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ ®¾¯Ão-£¾Ç¹ Âê½u-“¹-«ÖEo ÆOÕ-ªý-æX-{©ð Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ®ÏFÅê½©Õ ƪ½aÊ, E"ÅŒÅî ¤Ä{Õ X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx Â¹ØœÄ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à Oª½¢Åà ¹L®Ï Íä®ÏÊ ªÃu¢Xý-„ÃÂú Æ¢Ÿ¿-JF ‚¹-{Õd-¹עC.