సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ªÃuM©ð åXŸ¿l-‡-ÅŒÕhÊ ¤Ä©ï_Êo NŸÄu-ª½Õn©Õ..!

«Õ£ÏÇ-@Á©Õ, *Êo-XÏ-©x© Ɠ¹«Õ ª½„ÃºÇ «uA-êªÂ¹ C¯î-ÅŒq-„ÃEo X¾Ûª½-®¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-ÂíE “X¾•y© ®¾yÍŒa´¢Ÿ¿ 殄à ®¾¢®¾n, †Ô šÌ„þÕq, Ê’¹ª½ ¤òM-®¾Õ© ®¾¢§Œá¹h ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð ªÃuM Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð X¾©Õ ¹@Ç-¬Ç-©-©Â¹× Íç¢CÊ NŸÄu-ª½Õn©Õ åXŸ¿l ‡ÅŒÕhÊ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. X¾xÂÃ-ª½Õf©Õ X¾{Õd-ÂíE E¯Ã-ŸÄ-©Åî £¾Çôéª-Ah¢-Íê½Õ. ÆX¶¾b-©ü-’¹¢-èü-©ðE ꢓŸ¿ “’¹¢Ÿ±Ä-©§ŒÕ¢ ÊÕ¢* ÍÃJt-¯Ãªý «ª½Â¹× ¨ ªÃuM ÂíÊ-²Ä-T¢C. £¾Çô¢ «Õ¢“A ¯ÃªáE ÊJq¢-£¾É-骜Ëf, Ê’¹ª½ ¤òM®ý ¹NÕ†¾-ʪý Æ¢•-F-¹×-«ÖªýÅî¤Ä{Õ ²ÄyA-©“ÂÃ, “X¾•y© “X¾A-E-Ÿµ¿Õ©Õ Â¹ØœÄ ¨ ªÃuM©ð ¤Ä©Õ-X¾¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ.