సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

‚¹-{Õd-¹ע-šðÊo «²ÄY-¦µ¼-ª½-ºÇ© “X¾Ÿ¿-ª½zÊ..!

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ©üq©ð '©ä¦Õ©ü ©„þÑ æXJ{ \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ «²ÄY-¦µ¼-ª½-ºÇ© “X¾Ÿ¿-ª½zÊÊÕ X¾©Õ-«Ûª½Õ æXèü “B “X¾«á-ÈÕ©Õ Â¹L®Ï “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð NNŸµ¿ ²Äd@Áx©ð Æ«Õt-ÂÃ-EÂË …¢*Ê œËèãj-ʪý Æ«Û-šü-X¶Ïšüq, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ-„çÕiÊ §ŒÖéÂq-®¾-K®ý, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ’¹%£¾Çô-X¾-¹-ª½-ºÇ©Õ.. ÍŒÖX¾-ª½Õ© Ÿ¿%†ÏdE ‚¹-J¥-®¾Õh-¯Ãoªá.