సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

X¶¾ÕÊ¢’à “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕiÊ ¦¢èÇ-ªÃ-„äÕ@Ç..!

ÆG-œþq-©ðE „çÕœËy¯þ ‚®¾Õ-X¾“A ®¾OÕ-X¾¢©ð ’¹© ®ÏšÌ ¹¯çy-Ê¥¯þ 客{-ªý©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ ¦¢èǪà „äÕ@Ç X¶¾ÕÊ¢’à “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ¯Ãªýt ÂîÐ ‚Jf-¯ä-{ªý ¹NÅà ²òF, DÂ~à ²ÄªÃf, ¡ÂâÅý ²ÄªÃfÅî ¹L®Ï ¨ „äÕ@ÇÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. »ÅÃq-£Ïǹ «Õ£ÏÇ@Ç ¤ÄJ-“¬Ç-NÕ-¹-„ä-ÅŒh©Õ, ®¾y§ŒÕ¢-…-¤ÄCµ ®¾¢X¶¾Ö-©ÊÕ “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚³Ä-œµ¿-«Ö-®¾¢©ð ¨ „äÕ@ÇÊÕ Eª½y-£ÏÇ-²Äh-«ÕE EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ „ç©x-œË¢-Íê½Õ. ¨ „äÕ@Ç©ð NNŸµ¿ ²Äd@Áx©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ, ’¹%£¾Çô-X¾-¹-ª½-ºÇ©Õ.. Ê’¹-ª½-„Ã-®¾Õ-©ÊÕ ÆNÕ-ÅŒ¢’à ‚¹-{Õd-¹ע-{Õ-¯Ãoªá.