సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

X¶¾ÕÊ¢’à “åX¶†¾ªýq œä „䜿Õ-¹©Õ..!

®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ-©ðE «Õ£¾Ç-¦Ö¦ü Âéä-°©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê “åX¶†¾ªýq œä „䜿Õ-¹©Õ X¶¾ÕÊ¢’à •J-’êá. ¨ ¤ÄKd©ð NŸÄu-Jn-F-N-ŸÄu-ª½Õn©Õ £¾Ý³Ä-éªjÊ ¤Ä{-©Â¹× œÄu¯þq Í䮾Öh ÍÃ©Ç ®¾¢Ÿ¿-œË’à ’¹œË-¤Äª½Õ. Æ©Çê’ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¤¶Äu†¾¯þ ³ò©ðÊÖ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ²Äy’¹-Åî-ÅŒq« „䜿Õ-¹©ðx ¦µÇ’¹¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ Æ¢Ÿ¿-JF Æ©-J¢-Íêá.