scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ©ü ©ÕÂú Â¢ ƒ«Û¢˜ä ÍéÕ..!

Tips to enjoy timeless fashion..

¤¶Äu†¾¯þ.. ¤¶Äu†¾¯þ.. ¤¶Äu†¾¯þ.. ‡«ªî ®¾%†Ïd-²Ähª½Õ.. ƒ¢éÂ-«ªî ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä²Ähª½Õ.. *«-ª½Â¹× «ÕÊ¢ ¤ÄšË²Äh¢.. ƒ©Ç ‚©ð-*¢Íä „Ã@ÁÙx «ÕÊ©ð ÍéÇ-«Õ¢Ÿä …¢šÇª½Õ. ƪáÅä ÅŒX¾p-E-®¾-J’à ƢŸ¿ª½Ö ¤¶Äu†¾-¯þE ¤¶Ä©ð Æ„Ãy-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ.. Æ©Ç-’¹E ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹עœÄ …¢œÄ-©E ª½Ö©Ö ©äŸ¿Õ.. ƪáÅä Æ¢Ÿ¿ª½Ö ÆEo ª½Âé Ÿ¿Õ®¾Õh©Ö ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂæšËd OÕ „êýf-ªî¦ü ‡X¾p-šËÂÌ ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à …¢œÄ-©-ÊÕ-¹ע˜ä ÂíEo ª½Âé Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ OÕ „êýf-ªî¦ü ¹©ã-¹¥-¯þq©ð …¢œË BªÃ-Lq¢Ÿä. Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-¹ע˜ä Ō¹׈« Ȫ½Õa©ð¯ä ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à ¹E-XÏ¢-Íä-§çáÍŒÕa.. «ÕJ „ÃšË ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..?

[ Åç©ÕX¾Û ª½¢’¹Õ.. \ ª½¢’¹Õ-éÂj¯Ã ƒ˜äd «ÖuÍŒ-ªá-¤ò-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ÂÃx®Ô ©ÕÂú Â¢ ‹ Åç©x ª½¢’¹Õ šÌІ¾ªýd ÂíE åX{Õd-¹ע˜ä ®¾J-¤ò-ŌբC. ¨ ª½¢’¹Õ „䮾Õ-¹ע˜ä Æ¢Ÿ¿¢-’ïä Âß¿Õ.. J©Ç-Âúq-œþ-’ÃÊÖ Â¹E-XÏ-²Ähª½Õ. ‹ X¾Â¹ˆ ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü-’à …¢{Ö¯ä.. ÂÃuV-«-©ü’Ã Â¹ØœÄ Â¹E-XÏ-²Ähª½Õ. “åX¶¢œþqÅî ®¾ª½ŸÄ’à ¦§ŒÕ-{Â¹× „ç@Áx-œÄ-EéÂjÅä ƒN X¾ªý-åX¶-Âúd’à …¢šÇªá.