scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'అత్తారింటి వేధింపులను ఎదిరించా... జీవితంలో గెలిచా..!'

'విజయవాడకి చెందిన ఒక అమ్మాయికి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులోనే తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేసేశారు. ఆ తర్వాత కోటి ఆశలతో అత్తారింట అడుగుపెట్టిన ఆమెకి అక్కడ గృహహింస, అదనపు వరకట్న వేధింపులు ఆహ్వానం పలికాయి.. క్రమంగా అత్తింటి వారి ఆగడాలు పెచ్చుమీరడంతో అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. బతుకుతెరువు కోసం తనకి వచ్చిన కుట్లు, అల్లికలతో చిన్న షాపు మొదలుపెట్టింది. ప్రస్తుతం తానే సొంతంగా ఒక వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే స్థాయికి చేరింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు.. ఏం జరిగింది.. ఈ స్థాయికి ఎలా చేరింది.. మొదలైన వివరాలన్నీ తెలియాలంటే ఇది చదవాల్సిందే..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

Æ¢ŸÄ© 'ªÃPÑ ¤¶Äu†¾¯þq ÍŒÖæ®h.. ’¹Õ¢œç ‚T-¤ò-ÅâŸç...!

Tollywood Beauty Rashi Khanna introduces her stylish outfits

celeb-fashion.png'ÍŒÖX¾Û-©Åî D¤Ä©.. Ÿä£¾Ç-«áÅî Ÿµ¿Ö¤Ä©.. ÍŒ¢æX-§ŒÕêÂ.. ÊÊÕo ÍŒ¢æX-§ŒÕêÂ..Ñ
'’¹Õ¢œç ‚T-¤ò-ÅâŸç.. Š@ÁÙx ÂÃT-¤ò-ÅâŸä..Ñ
'EEo©Ç EEo©Ç ͌֬ǯä.. ¹@Áx©ð ¹@Áx©ð ŸÄÍïä..Ñ
¨ £ÏÇšü ²Ä¢’ûq NÊ-’Ã¯ä «ÕÊÂ¹× ¦Ç’à ¹¯ç-¹d§äÕuC Æ¢ŸÄ© 'ªÃQ-È-¯Ãoѯä! '«Õ“ŸÄ®ý êÂX¶ýÑ Æ¯ä ¦ÇM-«Ûœþ *“ÅŒ¢Åî „ç¢œË-Åç-ª½Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕi¯Ã, '«Õ梄 ®ÏE-«Ö©ð ÆAC± ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-*¯Ã, '«Ü£¾Ç©Õ ’¹Õ®¾-’¹Õ-®¾-©Çœä..Ñ ®ÏE-«ÖÅî šÇM-«Û-œþ-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd …ÅŒh«Õ ʚ˒à å®j«Ö Ƅê½Õf Æ¢Ÿ¿Õ¹עD «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. ‚ ÅŒªÃyÅŒ 'èðª½ÕÑÅî ÅŒÊ èðª½ÕÊÕ ÂíÊ-²Ä-T®¾Öh.. 'P«¢Ñ, '¦ã¢’éü ˜ãj’¹ªýÑ, '®¾Õ“XÔ„þÕÑ, 'èãj ©« ¹׬ÁÑ, 'ÅíL-“æX«ÕÑ, '¡E-„î¾ ¹©Çuº¢Ñ.. «¢šË £ÏÇšü *“ÅÃ-©Åî šÇM-«Ûœþ „çÖ®ýd „â˜ãœþ £ÔǪî-ªá-¯þ’à ‡C-T¢C.

ê«©¢ ÅŒÊ Ê{-Ê-Åî¯ä Âß¿Õ.. ÅŒÊ-ŸçjÊ ¤¶Äu†¾¯þq 宯þqÅî Æ«Öt-ªáLo ‚¹-{Õd-Âî-«œ¿¢ ¨ ¦ÖušÌÂË «Ö“ÅŒ„äÕ Íç©Õx-ŌբC. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢-šÇªÃ? ®ÏE«Ö “X¾„çÖ-†¾¯þq Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* “X¾A „䜿Õ-¹-©ðÊÖ ‡¢Åî ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à „çÕJ-®Ï-¤ò§äÕ ªÃP.. ‚ ¤¶ñšðLo ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ò®ýd Í䮾Öh Æ«Öt-ªá-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ¤¶Äu†¾¯þ ‰ÂÃ-¯þ’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒE ¤¶Äu†¾Ê¢{Ö ©äŸ¿¢˜ä ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âßä„çÖ..!! ÅŒÊ NGµÊo Ÿ¿Õ®¾Õh-©Åî, å£Çªá-ªý-å®kd-©üqÅî, Vu§ŒÕ-©-KÅî.. ƒ©Ç „çáÅŒh¢’Ã ÅŒÊ ¤¶Äu¯þq ÍäÅŒ '¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ©ü ÂÌy¯þÑ’Ã XÏL-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ע-šðÊo ¨ CMx ¦µÇ«Õ „êýf-ªî-¦ü-©ðE ÂíEo ®¾J-ÂíÅŒh ¤¶Äu†¾-¯þqåXj «ÕÊ«â ‹ ©Õêˆ-²ñŸÄl¢ ª½¢œË..

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

êÂXý ®Ôx„þq ƒ©Ç w˜ãj Í䧌բœË!

©ãå£Ç¢-’Ã©Õ ƒX¾Ûpœ¿Õ “X¾A Æ«Ötªá „êýf-ªî-¦ü©ðÊÖ ¦µÇ’¹-„çÕi-¤ò-§ŒÖªá. Æ©Ç ÆªáÅä ÅŒ«Õ “X¾Åäu-¹Ō \«á¢-{Õ¢-Ÿ¿-ÊÕ-¹×-¯Ãoªî \„çÖ.. Æ¢Ÿ¿Õê ©ãå£Ç¢’à Ÿµ¿J¢-ÍŒ-œ¿¢-©ðÊÖ ÂíÅŒhŸ¿¯ÃEo „çÅŒÕ-¹׈¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¨ ÅŒª½¢ Æ«Öt-ªá©Õ. Æ¢˜ä.. å£ÇO œËèãj-ʪý ¦÷xèü ¹ךËd¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ©äŸ¿¢˜ä ¦÷xVÂ¹× ª½X¶ý-©üfÐ-Âî©üf ³ò©fªý «¢šË ®Ôx„þq åXšËd¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÆD Âß¿¢˜ä ÍŒÕFo¯ä êÂXý©Ç ¹ךËd¢-ÍŒÕ-ÂíE Ÿµ¿J¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä «ÕÊ Æ¢ŸÄ© ªÃQ-ȯÃo «Ö“ÅŒ¢ ƒ¢Âî¾h „çéªjšÌ’à ©ãå£Ç¢’à Ÿµ¿J¢* «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-*a¢C. ¦Öx ¹©ªý “XÏ¢˜ãœþ ©ãå£Ç¢’à Ÿµ¿J¢-*Ê ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt.. ŸÄEÂË •ÅŒ’à ¦Öx ¹©ªý åXxªá¯þ ®Ôx„þ-©ã®ý ¦÷xèü Ÿµ¿J¢-*¢C. ƪáÅä Æ®¾©Õ Æ¢Ÿ¿-«Õ¢Åà ©ãå£Ç¢-’ÃåXj ‚„çÕ Ÿµ¿J¢-*Ê êÂXý ®Ôx„þq-©ð¯ä …¢C. ¦Öx ¹©ªý ©Ç¢’û êÂXý ®Ôx„þqE „çÕœ¿ ¦µÇ’ÃEo ¹«ªý Íäæ®©Ç …Êo “XÏ¢˜ãœþ ÂÃxÅýÂ¹× •ÅŒ-Íä®Ï ŸÄEo ÅŒ©-OÕŸ¿ ÊÕ¢* Ÿµ¿J¢-Íä©Ç „çéªj-šÌ’à ¹ךËd¢-ÍŒÕ-¹עC ªÃP. ŸÄE-«©x ³Äªýd’à ®Ôx„þq ¹«-ª½-«y-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ‡¢Åî å®kdL-†ý’à „çÕJ-®Ï-¤ò-«ÍŒÕa. ®Ï¢X¾Û©ü ©ãå£Ç¢-’ïä ƪá¯Ã ƒ©Ç Æ¢Ÿ¿-J-¹¢˜ä GµÊo¢’à Ÿµ¿J¢* ‡¢Åî ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à „çÕJ-®Ï-¤ò-ªá¢D šÇM-«Ûœþ Æ¢Ÿ¿¢. «ÕJ, OÕª½Ö ƒ©Ç “˜ã¢œÎ’à ©ãå£Ç¢’à Ÿµ¿J¢* Jå®-X¾¥¯þ.. «¢šË ¯çjšü ¤ÄKd-©Â¹× „ç@Çx-ª½-ÊÕ-ÂË.. Æ¢Ÿ¿ª½Ö OÕ ÍŒÕ{Öd ÍäJ OÕ “œ¿®ý ’¹ÕJ¢* ’¹Õ*a-’¹Õ*a Æœ¿-’¹œ¿¢ ‘ǧŒÕ¢.

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

šÇXý {Õ ¦Ç{„þÕ “XÏ¢˜ãœþ!

šÇXý {Õ ¦Ç{„þÕ Šê Ōª½£¾É Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ Ÿµ¿J¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ƒ†¾d-X¾œä Æ«Öt-ªá©Õ ÍÃ©Ç Æª½ÕŸ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä Æ©Ç¢šËN „䮾Õ-¹ע˜ä ‡¦ãs-{Õd’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢-Ÿä-„çÖ-ÊÊo ®¾¢Ÿä-£¾Ç„äÕ ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â꽺¢. ƪáÅä šÇXý {Õ ¦Ç{„þÕ Šê Ōª½£¾É Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ „䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x Â¹ØœÄ «ÕJ¢ÅŒ å®kdL-†ý’à ¹E-XÏ¢Íä Æ«-ÂìÁ¢ …¢Ÿ¿E ÅŒÊ Æ˜ãj-ªý-Åî¯ä Eª½Ö-Xϲòh¢C «ÕÊ Æ¢ŸÄ© 'ªÃPÑ. ¦ÇxÂú “XÏ¢˜ãœþ “ÂÌ„þÕ Â¹©ªý Æ®Ï-„çÕ-“šËÂú ®¾ˆªýd, ŸÄEåXj ÆŸä “XÏ¢˜ãœþ “ÂÃXý-šÇXý Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. 殄þÕ “XÏ¢˜ãœþ ©Ç¢’û êÂXýÊÕ ŸÄEÂË •ÅŒ Íä®Ï ÅŒ@ÁÙ-Â¹×ˆÊ „çÕJ-®Ï¢C. ¨ “œ¿®ý©ð «áÈu¢’à ®¾ˆªýdÂË Â¹×œË-„çj-X¾ÛÊ ÂË¢C ÊÕ¢* Êœ¿Õ«á «ª½Â¹× Âî¾h åXjÂË ©ÇT-Ê-{Õx’à ¹×ÍŒÕa©Õ ¹×ÍŒÕa-©Õ’à «Íäa-{{Õx ¹×{dœ¿¢Åî “œ¿®ý ¯Ãª½t-©ü’à ÂùעœÄ å®kdL-†ý’à Ō§ŒÖ-éªj¢C. ƒÂ¹ «ÕÊ ªÃP Ÿµ¿J¢-Íù ŸÄEÂË «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿-„çá-*a¢-Ÿ¿E ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ÂæšËd šÇXý {Õ ¦Ç{„þÕ Šê Ōª½£¾É “XÏ¢šü …Êo “œ¿®¾Õq©Õ „䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË \«Ö“ÅŒ¢ „çÊ-ÂÃ-œÄ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿E, O©Õ¢˜ä ŸÄEo Âî¾h „çéªj-šÌ’à ¹ךËd¢-ÍŒÕ-ÂíE Ÿµ¿Jæ®h «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à „çÕJ-®Ï-¤ò-«-ÍŒaE Eª½Ö-XÏ¢-*¢D ®¾Õ“XÔ„þÕ ¦ÖušÌ.

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

¤¶ñšð-†¾àšüÂî ªí«Ö¢-šËÂú ©ÕÂú..!

åXRx@ÁÙx, ¬ÇK X¶¾¢Â¹¥¯þ.. «¢šË “X¾Åäu¹ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx “X¾Åäu-¹¢’à ¤¶ñšð-†¾àšüq Bªá¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ƒX¾Ûpœ¿Õ ÂëÕ-¯çj-¤ò-ªá¢C. ƪáÅä ¨ †¾àšü ¯Ãª½t-©ü’à …¢œÄ-©-ÊÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ Âí¢Ÿ¿-éªjÅä.. Âî¾h ªí«Ö¢-šËÂú ƪá¯Ã X¾êªxŸ¿Õ ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ. Æ©Ç¢-šË-„ê½Õ ªÃP Ÿµ¿J¢-*Ê ƒ©Ç¢šË ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Û-šü-X¶Ï-šüÊÕ ¤¶Ä©ð ƪáÅä ®¾J-¤ò-ŌբC. ©ãjšü ¦ÖxÐXÏ¢Âú ª½¢’¹Õ© ¹©-ªá¹©ð ¦µÇK «ªýˆÅî ¹؜ËÊ ©ãå£Ç¢’à Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. X¾x¢>¢’û ¯çÂú-©ãj-¯þÅî ¹؜ËÊ ®Ôx„þ-©ã®ý ¦÷xèüÅî £¾Éšü’à ª½œÎ ƪá¢C. DEÂË •ÅŒ’à ®Ï¢X¾Û©ü „äÕ¹Xý, å£Çœþ Vu§ŒÕ-©K «¢šË-«Fo ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿¢ œî®¾ÕÊÕ «ÕJ¢-ÅŒ’à åX¢Íä-¬Çªá. ƒ©Ç ªí«Ö¢-šË-Âú’à «á²Äh-¦ãjÊ ªÃP.. ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ©ïêÂ-†¾-¯þ©ð «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à œç¹-ꪚü Íä®ÏÊ «Û§ŒÖu-©©ð ¹تíaE «Ü’¹ÕÅŒÖ ¤¶ñšðÂ¹× ¤ò>-*a¢C. ƒ©Ç £¾Éšü’à „çÕJ-®Ï-¤ò-ªá¢C ªÃP. ƪáÅä ƒ©Ç ªí«Ö¢-šËÂú Æ«Û-šü-X¶Ïšü «ÖÂ퟿Õl Æ¢šÇªÃ? ƪáÅä ƒŸä ÅŒª½£¾É ©ãå£Ç¢-’ÃåXj ÆŸä ª½¢’¹Õ-©ðE “šÇ¯þq-X¾-骢šü ©ãå£Ç¢’à Ÿµ¿Jæ®h ®¾J-¤ò-ŌբC. ©äŸ¿¢˜ä OÕÂ¹× Ê*aÊ, ÊXÏpÊ Æ«Û-šü-X¶Ïšüq Ÿµ¿J¢* Â¹ØœÄ ƒ©Ç¢šË ªí«Ö¢-šËÂú ¤¶ñšð-†¾àšü Â¢ ®ÏŸ¿l´-«Õ-«yÍŒÕa. D¢Åî Æ{Õ ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à ¹E-XÏ-²Ähª½Õ.. ƒ{Õ ¤¶ñšð-†¾àšü ©ÕÂú å®jÅŒ¢ ƒÊÕ-«Õ-œË-®¾Õh¢C.

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

'†ÔªýÑ ¬ÇK …¢œÄ-Lq¢Ÿä!

†Ôªý ¤¶Äu“G-ÂúÅî ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê <ª½©Õ, ©ãå£Ç¢-’éÕ, ƯÃ-ª½ˆM ®¾Öšüq.. «¢šËN ƒX¾Ûpœ¿Õ ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ Ÿµ¿J¢-ÍŒœ¿¢ «ÕÊ¢ ֮͌¾Öh¯ä …¯Ão¢. ƪáÅä ͌֜¿-œÄ-EÂË ƒN ®Ï¢X¾Û-©ü’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-Ê-X¾p-šËÂÌ «ÕÊ ©ÕÂúE ƒÊÕ-«Õ-œË-²Äh-§ŒÕ-Ê-œ¿¢©ð ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. ÆŸä N†¾-§ŒÖEo ÅŒÊ ©ÕÂúÅî «Õªî-²ÄJ Íç¦Õ-Åî¢C ªÃP. å£ÇO ‡¢“¦Ç-ªá-œ¿-KÅî ¹؜ËÊ ’î©üf ¹©ªý åXxªá¯þ †Ôªý ¬ÇK Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. å£ÇO œËèãj-ʪý ¦÷xèüÅî ‡¢Åî Æ¢Ÿ¿¢’à „çÕJ-®Ï-¤ò-ªá¢C. ƒÂ¹ ¦÷xèüåXj Íä®ÏÊ å£ÇO «ªýˆ <ª½ÊÕ, ÅŒÊÊÕ «ÕJ¢ÅŒ å£jÇ©ãjšü Íä¬Ç-§ŒÕE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒ©Ç ®Ï¢X¾Û-©ü’à ÅÃÊÕ Ÿµ¿J¢-*Ê <ª½åXj ¦µÇK Íý ¯çéÂx®ý, å£ÇO ƒ§ŒÕ-ªý-J¢’ûq, ®Ï¢X¾Û©ü „äÕ¹Xý.. ‚„çÕ Æ¢ŸÄEo «ÕJ¢-ÅŒ’à 骚Ëd¢-X¾Û-Íä-¬Ç-§ŒÕE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ƒ©Ç OÕª½Ö ®Ï¢X¾Û-©ü’à ¹E-XÏ¢Íä †Ôªý ¬ÇK©ð ¹עŸ¿-ÊX¾Û ¦ï«Õt©Ç „çÕJ-®Ï-¤ò-«ÍŒÕa. ƪáÅä †Ôªý ¬ÇK “šÇ¯þq-X¾-骢-šü’à …¢œ¿œ¿¢ «©x ‡Âúq-¤ò->¢’û «ÕK ‡Â¹×ˆ-«-«Û-Ōբ-Ÿä„çÖ ÆE-XÏæ®h.. ¬ÇK Âí¢’¹ÕÊÕ ®Ï¢T-©ü’à ÂùעœÄ “X¶Ï©üq©Ç åX{Õd-¹ע˜ä ®¾ÖX¾-ªýs’à „çÕJ-®Ï-¤ò-«ÍŒÕa.. \«Õ¢-šÇª½Õ?

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

²ÄZXý©ã®ý w˜ãj Íä¬ÇªÃ?

«âO X¶¾¢Â¹¥-Êx©ð, *“Åî-ÅŒq-„éðx «ÕÊ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt-©¢Åà ²ÄdXý-©ã®ý ’õÊÕx „䮾Õ-ÂíE 骜þ-ÂÃ-éªpšüÊÕ £Ôǘã-Âˈ¢-ÍŒœ¿¢ «ÕÊ¢ ֮͌¾Öh¯ä …¯Ão¢. ƪáÅä ƒ©Ç¢šË ¤¶Äu†¾¯þE ¦§ŒÕ{ ¤¶Ä©ð Æ„Ãy-©-ÊÕ-¹ׯä Æ«Öt-ªá©Ö ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ. Æ©Ç¢šË „ê½Õ «ÕJ¢ÅŒ å®kdL-†ý’à „çÕJ-®Ï-¤ò-„Ã-©¢˜ä ªÃP Ÿµ¿J¢*Ê ¨ Æ«Û-šü-X¶Ïšü ‹²ÄJ w˜ãjÍä-§ŒÖ-Lq¢Ÿä..! ‹ Ƅê½Õf X¶¾¢Â¹¥¯îx ¦µÇ’¹¢’à X¾®¾ÕX¾Û ª½¢’¹Õ ²ÄZXý©ã®ý ’õ¯þ Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. ¨ “œ¿®ý©ð å®kd©ü C„Ã©Ç Â¹E-XÏ¢-*¢C. ƒÂ¹ ¨ “œ¿®ýÂ¹× ‡Ÿ¿ ¦µÇ’¹¢©ð, Êœ¿Õ«á «Ÿ¿l «*aÊ “X¶Ï©üq «¢šË Æ«Õ-J¹ ‚„çÕÊÕ «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç Íä®Ï¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒ©Ç ªÃ«œ¿¢ «©x ‡Ÿ¿ ¦µÇ’¹¢ Â¹ØœÄ Â¹«-éªj-¤ò-ªá¢C. ÂæšËd OÕª½Ö ¨ ÅŒª½£¾É Æ«Û-šü-X¶Ï-šüÊÕ ‡©Ç¢šË ¦ãª½ÕÂ¹Ø ©ä¹עœÄ Ÿµ¿J¢-͌͌Õa.. ¨„ç-E¢’û ¤ÄKd©ðx Æ¢Ÿ¿-J-ÍäÅà '«£¾ÉyÑ ÆEXϢ͌ÕÂî-«ÍŒÕa.

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

šÇXý ‡©Ç ÂÄÃ-©¢˜ä Æ©Ç..!

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ Æ«Ötªá©Õ ÆÊÕ-®¾-J¢Íä ¤¶Äu†¾-¯þq©ð šÇXý ²ÄnÊ¢©ð ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá X¾©Ç-èð©Õ. ͌֜¿-œÄ-EÂË å®kdL-†ý’Ã, Ÿµ¿Jæ®h ‡¢Åî ²ù¹-ª½u-«¢-ÅŒ¢’à …¢œä ¨ ÅŒª½£¾É Æ«Û-šü-X¶ÏšüqÂË ŸÄŸÄX¾Û Æ¢Ÿ¿ª½Õ Æ«Öt-ªá©Õ ‹˜ä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ¨ X¾©Çèð ¤Äu¢{xÂ¹× •ÅŒ’à Ÿµ¿J¢Íä šÇXý-©©ð «Ö“ÅŒ¢ ÍÃ©Ç „çéªj-šÌ©Õ X¾Û{Õd-Âí-®¾Õh-¯Ãoªá. Æ©Ç¢-šË-„Ã-šË©ð ŠÂ¹˜ä «ÕÊ ªÃP Ÿµ¿J¢-*Ê šÇXý. Ê©ÕX¾Û ª½¢’¹Õ å£jÇЄç-ªá®ýd X¾©Çèð ¤Äu¢šü Ÿµ¿J¢-*Ê ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt.. ŸÄEÂË •ÅŒ’à ¦ÇxÂú “XÏ¢˜ãœþ ‚X¶ýÐ-³ò-©fªý šÇXýÊÕ Ÿµ¿J¢* ÆŸ¿Õªýq ÆE-XÏ¢-ÍŒÕ-¹עC. ¨ šÇXýÂ¹× «á¢Ÿ¿Õ ¦µÇ’¹¢©ð «*aÊ å£ÇO ¯çÂú-©ãj¯þ, «Ÿ¿Õ-©Õ’à …Êo X¶¾Û©ü ®Ôx„þq.. šÇXýÊÕ «ÕJ¢ÅŒ “˜ã¢œÎ’à «Öêªa-¬Ç-§ŒÕE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ¨ ÅŒª½£¾É Æ«Û-šü-X¶Ï-šüqE ÂÃuV-«©ü „äªý’Ã, “åX¶¢œþqÅî ¦§ŒÕ-šË-éÂ-@ìx-{-X¾Ûpœ¿Õ Ÿµ¿Jæ®h Æ“šÇ-ÂËd„þ ©ÕÂú OÕŸä Æ«Û-Ōբ-Ÿ¿-Ê-œ¿¢©ð ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ.

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

Ÿ¿ÕX¾šÇd ©ãå£Ç¢-’ÃÂ¹× ÆÅŒÕ-¹׈-¤ò-ªá¢C!

åXŸ¿l-åXŸ¿l X¶¾¢Â¹¥-Êx¹×, ¬ÁÙ¦µ¼-ÂÃ-ªÃu©ê Âß¿Õ.. *Êo-*Êo ¨„ç-E¢’û ¤ÄKd-©Â¹× å®jÅŒ¢ Ÿµ¿J¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× O©Õ’à ®Ï¢X¾Û©ü ©ãå£Ç¢-’ÃLo “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö骈-šðxÂË B®¾Õ-Âí-®¾Õh-¯Ãoª½Õ œËèãj-ʪ½Õx. Æ©Ç¢šË ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ©ãå£Ç¢-’éð «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-Íäa-®Ï¢C «ÕÊ ªÃP. ƪáÅä Æ®¾©Õ ®¾¢’¹ÅŒ¢Åà ©ãå£Ç¢’à Ÿ¿ÕX¾-šÇd-©ð¯ä ŸÄ’¹Õ¢C. ‡ª½ÕX¾Û ª½¢’¹Õ åXxªá¯þ ©ãå£Ç¢’à Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. ŸÄEÂË •ÅŒ’à “ÂÌ„þÕ Â¹©ªý ®Ôx„þ-©ã®ý ¦÷xèü Ÿµ¿J¢-*¢C. ƪáÅä ©ãå£Ç¢’à Ÿ¿ÕX¾šÇd «Ö“ÅŒ¢ ®¾ˆªýdÂË ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄ-E¢* ¹טäd§ŒÕœ¿¢Åî.. ¨°’à ŸÄEo «á¢Ÿ¿Õ ÊÕ¢* „çÊÂˈ „䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ŸÄ¢Åî ƒÂ¹ “X¾Åäu-¹¢’à „äêª Ÿ¿ÕX¾šÇd „䮾Õ-Âî-„Ã-LqÊ X¾E …¢œ¿Ÿ¿Õ. ƒ©Ç œËX¶¾-骢šü ©ãå£Ç¢-’ÃÅî ‚Â¹-{Õd¹עD Æ¢ŸÄ© ¦ï«Õt. ÂÄÃ-©¢˜ä ¨ ÅŒª½£¾É ©ãå£Ç¢-’ÃÊÕ OÕª½Ö ‹²ÄJ w˜ãjÍä®Ï ͌֜¿¢œË.. Æ¢Ÿ¿ª½Ö NÕ«ÕtLo, OÕ ¤¶Äu†¾¯þ 宯þqE ¤ñ’¹-œ¿-¹עœÄ …¢œ¿-©äª½Õ!

'ŸµîBÑ Â¹˜äd-§ŒÕ¢œË!

¤¶Äu†¾¯þ “X¾X¾¢-ÍŒ¢©ð Æ«Öt-ªá©Õ „çÕ*aÊ ¤¶Äu†¾-¯þq©ð ŠÂ¹šË ŸµîB ¤Äu¢{Õx. ƒO ªîV-ªî-VÂÌ X¾©Õ «Öª½Õp©Õ Í䪽Õp©Õ Í䮾Õ-ÂíE ®¾J-Âí-ÅŒh’à «á²Äh¦ãj «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-Íäa-®¾Õh-¯Ãoªá. Æ©Ç¢šË ‹ “˜ã¢œÎ Æ«Û-šü-X¶Ï-šü©ð «ÕÊLo Æ©-J¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´-„çÕi¢C ªÃP. ’î©üf „çÕšÇ-LÂú ŸµîB ¤Äu¢šü Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. ŸÄEÂË •ÅŒ’à “ÂÌ„þÕ Â¹©ªý “XÏ¢˜ãœþ “ÂÃXý-šÇ-XýÅî «á²Äh-¦ãj¢C. ¨ Æ«Û-šü-X¶Ï-šüåXj ’î©üf „çÕšÇ-LÂú Æ®Ï-„çÕ-“šËÂú êÂXý Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ å®kdL†ý ’Ãœç-®ýÊÕ ÅŒ©-XÏ¢-*¢-Ÿ¿-Ê-œ¿¢©ð ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. ƒ©Ç êÂXýÊÕ «ÕÊ¢ ‡©Ç ÂÄÃ-©¢˜ä Æ©Ç ÆEo ª½Âé Æ«Û-šü-X¶Ï-šüqåXj Ÿµ¿J¢-͌͌Õa ÆE Eª½Ö-XÏ¢*¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. OÕª½Ö ¨ ÅŒª½£¾É å®kdL†ý Æ«Û-šü-X¶ÏšüÊÕ ÂÃuV-«-©ü’à ©äŸ¿¢˜ä ¨„ç-E¢’û •Jê’ *Êo *Êo ¤ÄKd-©Â¹× „䮾Õ-ÂíE «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-Íä-§ŒÕÍŒÕa.

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

²Äˆªýp´Åî å®kdL-†ý’Ã..!

‡¢œ¿, ÂéՆ¾u¢ ÊÕ¢* «ÕÊ ÍŒªÃtEo, V{ÕdÊÕ ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË «ÕÊ¢ Ÿµ¿J¢Íä ²Äˆªýp´©Õ Â¹ØœÄ ƒX¾Ûpœ¿Õ ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à ª½Ö¤ñ¢C «Ö骈-šðx-Âí-Íäa-®¾Õh-¯Ãoªá. Æ©Ç¢šË ‹ Æ¢Ÿ¿„çÕiÊ ²Äˆªýp´ÊÕ Ÿµ¿J¢* „çÕJ-®Ï-¤òªá¢C ªÃP. ‚L„þ “U¯þ ¹×Kh, “ÂÌ„þÕ Â¹©ªý ©ãT_¢’û Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. ‹ “XÏ¢˜ãœþ ²Äˆªýp´ÊÕ „çÕœ¿©ð „çʹ ÊÕ¢* «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× Ÿµ¿J¢* å®kdL-†ý’à ¹E-XÏ¢-*¢C. ƒÂ¹ ŸÄEÂË ÂË¢C ¦µÇ’¹¢©ð «*aÊ ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© šÇ>©üq ²Äˆªýp´Â¹× «ÕJ¢ÅŒ Æ¢ŸÄEo èðœË¢-ÍÃ-§ŒÕE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ¹×Kh©Õ, ©Ç¢’û šÇXýq, ®Ïxšü ÅŒª½£¾É “œ¿®¾Õq-©-åXjÂË ²Äˆªýp´ÊÕ ƒ©Ç “˜ã¢œÎ’à Ÿµ¿Jæ®h Ê©Õ-’¹Õ-J-©ðÊÖ “X¾Åäu-¹¢’à ¹E-XÏ¢-Íä-§ŒÕÍŒÕa.

å£Çªá-ªý-å®kd©ü ÆŸ¿Õªýq!

šÇM-«Ûœþ ©Ox ¦ÖušÌ ªÃQ-ȯÃo Ÿ¿Õ®¾Õh©ä Âß¿Õ.. å£Çªá-ªý-å®kd©üq Â¹ØœÄ ‡¢Åî ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à …¢šÇªá. “œ¿®ýÂ¹× ÅŒT-Ê-{Õx’à å£Çªá-ªý-å®kd©ü „䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ‚„çÕÂ¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Íç©Õx-Ōբ-Ÿä„çÖ ÆE-XÏ-®¾Õh¢C. Æ©Ç¢šË ‹ “¦ãªáœþ å£Çªá-ªý-å®kd-©üÊÕ «ÕÊÂ¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Íä®Ï¢C ªÃP. “XÏ¢˜ãœþ Âî©üf ³ò©fªý “œ¿®ý Ÿµ¿J¢-*Ê ‚„çÕ.. Íç«Û-©Â¹× åXŸ¿l £¾Þ©Ç £¾ÞXý ƒ§ŒÕ-ªý-J¢’ûq Ÿµ¿J¢* Æ¢Ÿ¿¢’à „çÕJ-®Ï-¤ò-«-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. “œ¿®ýÂ¹× ®¾Ö{-§äÕu©Ç œ¿Íý “¦ãªáœþ ¤òF-˜ã-ªá©ü „䮾Õ-ÂíE ÅŒÊ ©ÕÂúÊÕ X¾ÜJh-Íä-®Ï¢C. ƒ©Ç “œ¿®ýÂ¹× ÅŒTÊ å£Çªá-ªý-å®kd©ü …¢˜ä¯ä «Õ’¹Õ-«© ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ©ü ©ÕÂú X¾Üª½h-«Û-Ōբ-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ¢-*¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. «ÕJ, OÕª½Ö “œ¿®ýÂ¹× ÅŒTÊ å£Çªá-ªý-å®kd©ü „䮾Õ-ÂíE Æ{Õ Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ƒ{Õ Ê©Õ-’¹Õ-JÂÌ ¤¶Äu†¾¯þ ‰ÂÃ-¯þ’à «ÖJ-¤ò¢œË.. \«Õ¢-šÇª½Õ??

šÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Åê½ ªÃQ-ȯÃo „êýf-ªî-¦ü-©ðE ÂíEo ¤¶Äu†¾Êx ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½Õ’Ã! «ÕJ, OÕª½Ö OšËE ¤¶Ä©ð ƪá-¤òªá Æ¢ŸÄ© 'ªÃPÑ ÆE Æ¢Ÿ¿-J-ÍäÅà XÏL-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇª½Õ ¹Ÿ¿Ö!!

’¹«Õ-E¹: 'X¾êª-³Ä-ÊÕªÃ.. X¾êª-³Ä-ÊÕªÃ..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ Æ¢Ÿ¿¢Åî ¹דª½-ÂÃ-ª½ÕÊÕ X¾êª-³Ä¯þ Íä®ÏÊ X¾¢èÇH Æ¢Ÿ¿¢ 'ª½Â¹×©ü “XÔÅý ®Ï¢’ûÑ „êýf-ªî-¦ü-©ðE ÂíEo ¤¶Äu†¾Êx ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä 宩-“GšÌ å®kd©ü-åX¶j©ü QJ¥-¹©ð W¯þ 24Ê “X¾ÍŒÕ-J-ÅŒ-«Õ§äÕu “X¾Åäu¹ „Ãu®¾¢ ÍŒŸ¿-«¢œË.

women icon@teamvasundhara
stylish-ways-to-wear-linen-this-summer-in-telugu

ఈ ఎండల్లో ‘లినెన్‌’తో కూలైపోదాం!

ఓవైపు ఎండ వేడి.. మరోవైపు భరించలేని ఉక్కపోతతో వేసవి కాలమంటేనే చిరాకొస్తుంటుంది. ఇలాంటి అసౌకర్యాన్ని దూరం చేసుకోవడానికే కంఫర్టబుల్‌గా ఉండే కాటన్‌ దుస్తుల్ని ఎంపిక చేసుకుంటాం. అయితే ఈ మధ్య లినెన్‌ దుస్తులకు డిమాండ్‌ బాగా పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో వీటిని ఎంచుకునే వారి సంఖ్య రెట్టింపవుతోందని చెప్పచ్చు. ఇవి కాటన్‌ కంటే మరింత సమర్థంగా చెమటను పీల్చుకునే గుణాన్ని కలిగి ఉండడమే ఇందుకు కారణం! అవిసె మొక్క నుంచి తయారయ్యే ఈ ఫ్యాబ్రిక్‌తో సంప్రదాయ చీరలే కాదు.. మగువల అభిరుచులకు అనుగుణంగా మోడ్రన్‌ డ్రస్సులూ రూపొందిస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నారు నేటి డిజైనర్లు. మరి, అలాంటి కొన్ని లినెన్ అవుట్‌ఫిట్స్‌ గురించి ఈ హాట్‌ సమ్మర్‌లో ప్రత్యేకంగా మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
who-wore-what-in-lakme-fashion-week-2021-in-telugu

women icon@teamvasundhara
fashion-tips-to-revamp-your-wardrobe-for-this-summer-in-telugu

హాట్‌ సమ్మర్‌లో ఈ ‘కూల్‌’ ఫ్యాషన్స్‌ ట్రై చేద్దామా?!

ఆయా కాలాలకు అనుగుణంగా తమ వార్డ్‌రోబ్‌ను మార్చుకోవడం ఈ తరం అమ్మాయిలకు కొత్తేమీ కాదు. సీజన్‌లో మార్పులు మొదలైన మరుక్షణం నుంచి దానికి తగినట్లుగా.. అటు ఫ్యాషనబుల్‌గా, ఇటు కంఫర్టబుల్‌గా ఉండే దుస్తుల్ని అల్మరాలో చేర్చుకోవడానికి అస్సలు వెనకాడరు. ఇక ప్రస్తుతం రాబోయే వేసవి కోసం దుస్తుల దగ్గర్నుంచి వాటికి మ్యాచింగ్‌గా ధరించే యాక్సెసరీస్‌ దాకా.. ఇలా ప్రతి విషయంలో తమ వార్డ్‌రోబ్‌ను అప్‌డేట్‌ చేసుకునే పనిలో పడ్డారు చాలామంది అమ్మాయిలు. మరి, మీరూ ఇదే పనిలో ఉన్నారా? అయితే ఈ కూల్‌ ఫ్యాషనబుల్‌ టిప్స్‌ మీకోసమే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
different-ways-to-wore-red-color-in-your-wedding-and-other-wedding-rituals

ఎర్ర చీరలో మేడమ్ సార్.. మేడమ్ అంతే!

పెళ్లంటేనే శుభకార్యం. అలాంటి వేడుకలో శుభసూచకంగా వధువులు ఎరుపు రంగును ఎంచుకోవడం తరతరాలుగా వస్తోన్న సంప్రదాయం! అయితే ఇందులోనూ మారుతోన్న ఫ్యాషన్‌ ట్రెండ్స్‌కి అనుగుణంగా ఎరుపు రంగులో రూపొందించిన సరికొత్త చీరలు, లెహెంగాలు, ఇతర అవుట్‌ఫిట్స్‌ని ఎంచుకొని.. వాటికి మ్యాచింగ్‌ జ్యుయలరీని జత చేసి అటు సంప్రదాయబద్ధంగా, ఇటు ఫ్యాషనబుల్‌గా మెరిసిపోతున్నారు ఈ తరం మగువలు. తాజాగా తన ప్రియుడు, వ్యాపారవేత్త వైభవ్‌ రేఖితో ఏడడుగులు నడిచిన బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దియా మీర్జా కూడా తన పెళ్లికి రెడ్‌ కలర్‌ బ్రైడల్‌ ట్రెండ్‌నే కొనసాగించింది. ఎరుపు రంగు లవ్లీ శారీలో ముస్తాబై కాబోయే వధువులందరికీ సరికొత్త బ్రైడల్‌ ఫ్యాషన్‌ పాఠాలు నేర్పుతోంది దియా. అందుకే ‘సింప్లీ సూపర్బ్‌, దేశీ బ్రైడ్‌’ అంటూ అందరూ ఆమె బ్రైడల్‌ అటైర్‌కు ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎరుపు రంగును మన వెడ్డింగ్‌ లుక్స్‌లో ఎన్ని విధాలుగా భాగం చేసుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
dress-code-for-valentines-day-in-telugu
women icon@teamvasundhara
try-these-red-color-stylish-outfits-on-this-valentines-day

ఎర్ర గౌను బుట్టబొమ్మా.. నన్ను సుట్టూకుంటివే!

మనసుకు నచ్చిన వాడు ఎదుటే ఉంటే మాటల కంటే చేతలతోనే తమ మనసులోని భావాలను వ్యక్తపరచాలనుకుంటారు చాలామంది అమ్మాయిలు. అందమైన ఆహార్యంతో అవతలి వారిని కట్టిపడేస్తూనే.. తమ మనోహరుడికి గుండె లోతుల్లో దాగున్న ప్రేమను తెలియజేస్తుంటారు. ఇలా ప్రేమను పంచుకునే ప్రేమికుల దినోత్సవం రోజున అమ్మాయిలు ఎరుపు రంగు దుస్తుల్ని ఎంచుకోవడం కొత్తేమీ కాదు. అయితే మారుతున్న ట్రెండ్‌కు అనుగుణంగా సరికొత్త ఫ్యాషన్లను ఎంచుకోవడానికి, సౌకర్యవంతంగా మెరిసిపోవడానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏటికేడు కొత్త కొత్త రెడ్‌ కలర్‌ ట్రెండీ అవుట్‌ఫిట్స్ మగువల మనసు దోచుకుంటున్నాయి. మరి, అలాంటి కొన్ని ఎరుపు రంగు అవుట్‌ఫిట్స్‌ గురించి ఈ ‘వేలంటైన్స్‌ డే’ సందర్భంగా తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
stylish-jackets-to-have-this-winter-to-keep-yourself-warm-in-telugu

వెచ్చదనానికి కాస్త స్టైల్‌ని జోడించేద్దాం..!

చలికాలమొచ్చిందంటే వార్డ్‌రోబ్‌లో దాచుకున్న స్వెట్టర్లు, శాలువాలు బయటికి తీస్తాం. ఇక ఈ విషయంలో కాస్త ఫ్యాషనబుల్‌గా ఆలోచించే వారైతే ఎప్పటికప్పుడు ఆదరణలో ఉన్న వింటర్‌ వేర్‌ను కొనడానికీ వెనకాడరు. ఈ క్రమంలో స్వెట్టర్లే కాదు.. వింటర్‌ జాకెట్స్‌ని ధరించే అమ్మాయిలు నానాటికీ పెరిగిపోతున్నారు. అటు చలి నుంచి రక్షణ కల్పించడంతో పాటు ఇటు మనల్ని స్టైలిష్గా కనిపించేలా చేయడంలో ఇవి ముందుంటాయి. ఇలా అతివల అభిరుచులకు తగినట్లుగానే విభిన్న ఫ్యాషనబుల్‌ వింటర్‌ జాకెట్స్‌ని కూడా మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నారు ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్లు. ట్రెడిషనల్‌ అవుట్‌ఫిట్స్‌ దగ్గర్నుంచి ట్రెండీ అవుట్‌ఫిట్స్‌ దాకా దేనిపైనైనా వీటిని మ్యాచ్‌ చేసి స్టైలిష్‌గా మెరిసిపోవచ్చు. మరి, ప్రస్తుతం మగువల మనసు దోచుకుంటోన్న అలాంటి కొన్ని వింటర్‌ జాకెట్స్‌ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
most-expensive-bridal-lehengas-worn-by-celebrity-brides-in-telugu

కళ్లు చెదిరే ఈ వెడ్డింగ్‌ లెహెంగాల ధరెంతో తెలుసా?

పెళ్లంటే చీరే కట్టుకోవాలి.. ఇది ఒకప్పటి మాట! ఇక ఇప్పటి అమ్మాయిలంతా తమ పెళ్లికి లెహెంగాల జపం చేస్తున్నారు. అంతేనా.. అందుకోసం ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికైనా వెనకాడట్లేదంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. మనలాంటి సామాన్యులే పెళ్లి దుస్తుల కోసం వేలకు వేలు డబ్బు ఖర్చు చేస్తుంటే.. ఇక సెలబ్రిటీల మాటేంటి? నిజానికి మన ముద్దుగుమ్మలు తమ పెళ్లికి ధరించిన బ్రైడల్‌ లెహెంగాల ధరెంతో తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే! అంతేకాదు.. ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడి మరీ భారీ డిజైనర్‌ లెహెంగాల్ని ఎంచుకుంటున్నారేమో అనిపిస్తుంది వారి వెడ్డింగ్‌ అటైర్స్‌ చూస్తుంటే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
niharika-konidela-looks-radiant-in-her-bridal-fashions
women icon@teamvasundhara
celebrities-daughters-who-chose-to-wear-their-mother’s-wedding-outfits-for-their-wedding-festivities

అమ్మ పెళ్లి చీరలో మేమంతా అలా మెరిసిపోయాం!

పెళ్లంటే చాలు.. అమ్మాయిల మనసు అందంగా ముస్తాబవడం వైపే పరిగెడుతుంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రి-వెడ్డింగ్‌ వేడుకల దగ్గర్నుంచి పెళ్లి తంతు ముగిసే దాకా.. ప్రతి వేడుకలోనూ అటు సంప్రదాయబద్ధంగా, ఇటు అందరికంటే ప్రత్యేకంగా రడీ అయి మెరిసిపోతుంటారు వధువులు. ఇక ఈ తరం అమ్మాయిలైతే తమ పెళ్లి వేడుకల్లో అలనాడు అమ్మ ధరించిన పెళ్లి దుస్తులు, నగలకూ ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. తాజాగా మెగా ప్రిన్సెస్‌ నిహారిక కూడా అదే చేసింది. ‘పెళ్లి కూతురు’ ఫంక్షన్‌లో తన తల్లి పద్మజ నిశ్చితార్థం చీర ధరించి యువరాణిలా దర్శనమిచ్చింది. రాయల్‌ బ్లూ పట్టు చీరలో రాయల్‌గా మెరిసిపోయింది నిహా. అందుకే తన చిట్టితల్లిని చూసి నాగబాబు కూడా ‘ఏంజెల్‌లా ఉంది’ అంటూ మురిసిపోయారు. నిహానే కాదు.. గతంలోనూ కొంతమంది ముద్దుగుమ్మలు తమ పెళ్లి వేడుకల్లో తమ తల్లుల చీరలు, నగలు ధరించి సంప్రదాయబద్ధంగా మెరిసిపోయారు. మరి, వారెవరో, వారు ధరించిన ఆ ట్రెడిషనల్‌ అవుట్‌ఫిట్స్‌ ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
stylish-hair-accessories-for-this-wedding-season

ఇలా సిగ సింగారించుకుంటే పెళ్లి కళంతా మీదే!

మామూలుగానే అందంగా, ఫ్యాషనబుల్‌గా మెరిసిపోవాలనుకునే అమ్మాయిలు.. ఇక పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలంటే మరింత ప్రత్యేకంగా ముస్తాబవ్వాలనుకుంటారు. మరి, పెళ్లిళ్లలో అయితే చెప్పే పనే లేదు... తమకు మరెవరూ సాటిరారన్నట్లుగా తయారవ్వాలనుకుంటారు. అది వారి పెళ్లైనా లేదంటే బంధువులు, స్నేహితురాలి పెళ్లికి హాజరవ్వాలనుకున్నా.. తమ పెళ్లేనేమో అన్నంత హడావిడి చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం దుస్తుల దగ్గర్నుంచి ఆభరణాల దాకా.. మేకప్‌ దగ్గర్నుంచి సిగ సింగారించుకోవడం దాకా ఏ ఒక్క దాని విషయంలోనూ రాజీపడరు. అందుకు తగినట్లుగానే డిజైనర్లు కూడా కొత్త కొత్త ఫ్యాషన్స్‌ని, యాక్సెసరీస్‌ని మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలైతే వారి ఫ్యాషన్స్‌కు నప్పిన హెయిర్‌స్టైల్స్‌ని ప్రయత్నించడమే కాదు.. వాటికీ వివిధ రకాల హెయిర్‌ యాక్సెసరీస్‌తో వన్నెలద్దుతున్నారు. మరి, సిగ సొగసును ఇనుమడింపచేసే అలాంటి కొన్ని హెయిర్‌ యాక్సెసరీస్‌ గురించి ఈ పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ సందర్భంగా తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
beautiful-bride-kajal-aggarwal-bridal-fashions-looks-elegant

అందాల ‘చందమామ’ వెడ్డింగ్‌ లుక్స్‌ అదుర్స్‌!

పెళ్లి నిశ్చయమైందంటే చాలు.. ఇక అమ్మాయిల మనసంతా తాము ఎలాంటి బ్రైడల్‌ లుక్స్‌ ఎంపిక చేసుకోవాలా? అన్న అంశం చుట్టూనే తిరుగుతుంటుంది. ప్రతి వేడుకలోనూ అందరికంటే భిన్నంగా, కుందనపు బొమ్మలా మెరిసిపోవాలన్న వారి ఆరాటం అంతా ఇంతా కాదు. మరి, మనలాంటి సామాన్యులమే ఇలా ఆలోచిస్తే.. సెలబ్రిటీలు ఇంకెంత హై-ఫైగా ఆలోచిస్తారు. అందుకే ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా నవ వధువు కాజల్‌ అగర్వాల్‌ బ్రైడల్‌ అటైర్స్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలే సోషల్‌ మీడియాలో దర్శనమిస్తున్నాయి. ఎవరిని కదిపినా ‘చందమామ బ్రైడల్‌ లుక్స్‌ అదుర్స్‌!!’ అనే అంటున్నారు. తన మది దోచిన గౌతమ్‌ కిచ్లుతో ఇటీవలే ఏడడుగులు నడిచిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. నిశ్చితార్థం దగ్గర్నుంచి రిసెప్షన్‌ వరకూ తనదైన స్టైల్‌లో మెరిసిపోయింది. అటు భారతీయ సంప్రదాయానికి ఇటు తనదైన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌ని జతచేస్తూ ప్రతి వేడుకలో తాను ధరించిన దుస్తులు ఈ తరం అమ్మాయిలకు బ్రైడల్‌ ఫ్యాషన్‌ పాఠాలు నేర్పుతున్నాయనడంలో సందేహం లేదు.

Know More