scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నాకు గర్భాశయం లేదని అప్పుడే తెలిసింది!'

'పన్నెండేళ్లు దాటాయంటే అమ్మాయిలకు నెలసరి ఎప్పుడైనా ప్రారంభం కావచ్చు. నిజానికి ఈ సమయంలో ఎలా స్పందించాలో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా వారికి తెలియదు.. పైగా ఏదో తెలియని బెరుకు వారిని ఆవహిస్తుంటుంది. అయినా తమ తల్లుల సహకారంతో వాటిని దాటుకొని యుక్తవయసులోకి అడుగుపెడతారు అమ్మాయిలు. తన ఫస్ట్‌ పిరియడ్‌ కోసం ఓ అమ్మాయి కూడా ఇలాగే ఎదురుచూసింది. కానీ ఏళ్లు గడుస్తోన్నా నెలసరి మాత్రం తనను పలకరించలేదు. దీనికి కారణం తన శరీరంలో ఓ అరుదైన లోపమే అని తెలుసుకున్న ఆమె ఏళ్ల పాటు చీకట్లోనే మగ్గింది. ‘కానీ ఇలా ఎంతకాలం’ అంటూ ఆ చీకట్లను చీల్చుకొని వెలుగు రేఖలా బయటికొచ్చింది. ఈ క్రమంలో తనలాంటి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతూ ఎందరికో రోల్‌మోడల్‌గా మారిందామె. ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు దానికి ఏదో ఒక పరిష్కారం తప్పకుండా ఉండే ఉంటుందంటోన్న ఆమె తన కథను పంచుకోవడానికి ఇప్పుడిలా మనందరి ముందుకొచ్చింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

G’¹Õ-ÅçjÊ ÍŒªÃt-EÂË ¨ ÊÖ¯ç©Õ!

Skin tightening massage oils.

¯íX¾Ûp©Õ £¾ÇJ¢-ÍŒ-œ¿¢-©ð-¯çj¯Ã, «ÖÊ-®Ï¹ “X¾¬Ç¢-ÅŒ-ÅŒÊÕ Íä¹Ø-ª½a-œ¿¢-©ð-¯çj¯Ã «Õ²Ä-èüÊÕ NÕ¢*¢C «Õªí-¹šË ©äŸ¿¢˜ä ÆC ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âß¿Õ. ƪáÅä ê«©¢ ƒ©Ç¢šË “X¾§çÖ-•-¯ÃLo Æ¢C¢ÍŒœÄEÂË «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. «Ÿ¿Õ-©Õ’à …Êo ÍŒªÃtEo G’¹Õ-ŌՒà «Öª½a-œ¿¢-©ðÊÖ «Õ²Äèü ‡¢ÅŒ-’ïî Åp-œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ²ù¢Ÿ¿ª½u EX¾Û-ºÕ©Õ. ƪáÅä DEÂË ÂíEo ª½Âé ‡å®-E¥-§ŒÕ©ü ‚ªá-©üqE …X¾-§çÖ-T¢-ÍÃ-©E N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ©Ç¢šË ÊÖ¯ç-©Åî ÍŒªÃtEÂË «Õ²Äèü Í䧌՜¿¢ «©x ¬ÁK-ª½¢-©ðE ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«Ûy E©y©Õ ¹J-T-¤òªá ª½Â¹h-“X¾-®¾-ª½º ®¾“¹-«Õ¢’à •ª½Õ-’¹Õ-ŌբC. Æ©Çê’ Âî«Õ-©-„çÕiÊ, ÂâA-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ ÍŒªÃtEo OÕ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. «ÕJ, G’¹Õ-ÅçjÊ ÍŒªÃt-EÂË …X¾-¹-J¢Íä ÂíEo ‡å®-E¥-§ŒÕ©ü ‚ªá©üq \¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

Âí¦sJ ÊÖ¯ç
Æ{Õ ’çŒÖLo «ÖÊa-œ¿¢-©ð¯ä Âß¿Õ.. «Ÿ¿Õ-©Õ’à …¢œä ÍŒªÃtEo G’¹Õ-ŌՒà «Öª½aœ¿¢©ðÊÖ Âí¦sJ ÊÖ¯ç «áÈu ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-®¾Õh¢C. DE-Â¢ «á¢Ÿ¿Õ’à ŠÂ¹ *Êo ¦÷©ü©ð ƪ½ ¹X¾Ûp Âí¦sJ ÊÖ¯ç ¤ò®Ï ®¾ÊošË «Õ¢{åXj „äœË Í䧌ÖL. ÅŒªÃyÅŒ DEo ®¾d„þ OÕŸ¿ ÊÕ¢* C¢* X¾ÜJh’à ͌©Çx-ª½-E-„ÃyL. ‚åXj D¢Åî ÍŒª½t¢åXj ’¹Õ¢“œ¿¢’à ‹ ‰Ÿ¿Õ, X¾C ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ «Õ²Äèü Í䧌ÖL. ƒ©Ç ªÃ“A X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ Í䮾Õ-ÂíE ªÃ“ÅŒ¢Åà ƩÇê’ …¢ÍŒÕ-¹ע˜ä «ÕJ¢ÅŒ «Õ¢* X¶¾L-ÅÃ©Õ ¤ñ¢Ÿ¿ÍŒÕa. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. DE-«©x ÍŒª½t¢ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’Ã, ÂâA-«¢-ÅŒ¢’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-ŌբC. O{-Eo¢-šËÂÌ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ÆCµ-¹¢’à …¢œä ¬ÇuÍŒÕ-êª-˜ãœþ Âí«Ûy©Õ, §ŒÖ¢šÌ \>¢’û ’¹ÕºÇ©ä Â꽺¢.

‚«áŸ¿¢ ÊÖ¯ç
‚«áŸ¿¢ ÊÖ¯çÅî ÍŒªÃt-EÂË «Õ²Äèü Í䧌՜¿¢ «©x ¬ÁK-ª½¢-©ðE ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«Ûy E©y©Õ ¹JT ÍŒª½t¢ G’¹Õ-ŌՒà «Öª½Õ-ŌբC. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ 骢œ¿Õ ˜ä¦Õ-©ü-®¾ÖpÊx ‚«áŸ¿¢ ÊÖ¯çÊÕ B®¾Õ-¹×E Æ¢Ÿ¿Õ©ð ÂíEo ͌չˆ© ªîèü-„äÕK ÊÖ¯ç, Íç¢Íà E«Õt-ª½®¾¢ „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ’Õ-„ç-ÍŒa’à Í䮾ÕÂî„ÃL. ƒ©Ç ÅŒ§ŒÖ-éªjÊ ÊÖ¯çÊÕ ÍŒª½t¢åXj „ä®Ï ’¹Õ¢“œ¿¢’à «Õ²Äèü Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ 骢œ¿Õ ’¹¢{© ¤Ä{Õ Æ©Çê’ …¢œË.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ’Õ-„ç-ÍŒašË FšËÅî ²ÄoÊ¢ Íäæ®h ¬ÇK-ª½Â¹, «ÖÊ-®Ï¹ “X¾¬Ç¢-ŌŌ ©Gµ-®¾Õh¢C. ƒ©Ç ÅŒª½ÍŒÖ Í䧌՜¿¢ «©x ÂíCl ªîV-©ðx¯ä «Ÿ¿Õ-©Õ’à …¢œä ÍŒª½t¢ G’¹Õ-ŌՒà «Öª½Õ-ŌբC.

‚L„þ ÊÖ¯ç
‚ªî-’Ãu-E-éÂj¯Ã, Æ¢ŸÄ-E-éÂj¯Ã ‡¢Åî „äÕ©Õ Íäæ® ‡å®-E¥-§ŒÕ©ü ‚ªá-©üq©ð ‚L„þ ‚ªá©ü Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ƒ¢Ÿ¿Õ-©ðE ¬ÇuÍŒÕ-êª-˜ãœþ, „çÖ¯îƯþ-¬Çu-ÍŒÕ-êª-˜ãœþ Âí«Ûy©Õ ÍŒª½t¢ ©ðX¾L ¤ñª½-©ðxÂË ÍäJ œÄu„äÕèü ƪáÊ ÍŒª½t ¹ºÇLo JæXªý Í䧌Õ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÂíÅŒh ¹ºÇLo …ÅŒpAh Íä²Ähªá. ÅŒŸÄyªÃ ÍŒª½t¢ G’¹Õ-ŌՒÃ, «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à «Öª½Õ-ŌբC. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ŠÂ¹ ¹X¾Ûp ‚L„þ ÊÖ¯ç©ð ÂíEo ͌չˆ© ¦ÇŸ¿¢ ÊÖ¯ç, ©Ç„ç¢-œ¿ªý ÊÖ¯ç „ä®Ï ¦Ç’à ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ®¾ÊošË «Õ¢{åXj 骢œ¿Õ ENÕ-³Ä©Õ „äœË-Íä-§ŒÖL. ¨ ÊÖ¯ç ÂíCl’à ͌©Çx-JÊ ÅŒªÃyÅŒ ÍŒª½t¢åXj „ä®Ï «Õ²Äèü Íä®Ï.. ŸÄŸÄX¾Û 骢œ¿Õ ’¹¢{© ¤Ä{Õ Æ©Çê’ …¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ’Õ-„ç-ÍŒašË FšËÅî ²ÄoÊ¢ Íäæ®h ®¾J-¤ò-ŌբC.

E«Õt ÊÖ¯ç
ÍŒª½t¢åXj …¢œä Ê©x «ÕÍŒaLo ¤ò’í-{d-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«Ûy E©yLo ¹J-T¢* G’¹Õ-ÅçjÊ ÍŒªÃtEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä E«Õt ÊÖ¯çÅî ªîW ¬ÁK-ªÃEo «Õ²Äèü Í䮾Õ-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ŠÂ¹ ˜ä¦Õ-©ü-®¾Öp¯þ Âí¦sJ ÊÖ¯ç©ð, ƪ½-Íç¢Íà E«Õt ÊÖ¯ç „ä®Ï ®¾ÊošË «Õ¢{åXj „äœË-Íä-§ŒÖL. Âî¾h „äœË ÍŒ©Çx-ªÃ¹ ¨ ÊÖ¯çÅî ÍŒª½t¢åXj «Õ²Äèü Í䮾Õ-ÂíE ƪ½-’¹¢{ ¤Ä{Õ Æ©Çê’ …¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ’Õ-„ç-ÍŒašË FšËÅî ²ÄoÊ¢ Íäæ®h ‡¢Åî “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à ÆE-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ „çÕª½Õ-é’jÊ X¶¾L-ÅÃLo ¤ñ¢Ÿ¿ÍŒÕa.

“ŸÄ¹~ T¢•© ÊÖ¯ç
ÍŒªÃtEo G’¹Õ-ŌՒà «Öª½Õa-Âî-«-œÄ-EÂË, å®ZÍý «ÖªýˆqE ¤ò’í-{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË “ŸÄ¹~ T¢•© ÊÖ¯ç ‡¢ÅŒ-’ïî Åp-œ¿Õ-ŌբC. DE-©ðE N{-NÕ¯þ ƒ, §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Ÿî£¾Ç-Ÿ¿-X¾-œ¿-Åêá. ÂíÂî„à ¦{ªý, “ŸÄ¹~ T¢•© ÊÖ¯ç.. 骢œË¢-šËF ®¾«ÖÊ „çáÅÃh©ðx B®¾Õ-ÂíE ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á-«Õ¢Åî ªîW ¬ÁK-ªÃ-EÂË «Õ²Äèü Í䧌՜¿¢ «©x ÍŒª½t¢-©ðE Åä«Õ ¬ÇÅŒ¢ åXJT «Õ%Ÿ¿Õ-„çjÊ, G’¹Õ-ÅçjÊ ÍŒªÃtEo ¤ñ¢Ÿ¿ÍŒÕa.

èïèð¦Ç ÊÖ¯ç
N{-NÕ¯þ ƒ, §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx X¾Û†¾ˆ-©¢’à ©Gµ¢Íä ¨ ÊÖ¯ç ÍŒªÃt-EÂË Åä«Õ-Ê¢-C¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ œÄu„äÕèü ƪáÊ ÍŒª½t ¹ºÇLo JæXªý Í䮾Õh¢C. ÅŒŸÄyªÃ ÍŒª½t¢ ÂâA-«¢-ÅŒ-«Õ-«Û-ŌբC. DE-Â¢ «á¢Ÿ¿Õ’à 骢œ¿Õ ˜ä¦Õ-©ü-®¾ÖpÊx èïèð¦Ç ÊÖ¯çÊÕ OÕª½Õ ªîW …X¾-§çÖ-T¢Íä «Öªá-¬Áa-éªj-•-ªý©ð „ä®Ï ¦Ç’à ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ªîW ²ÄoÊ¢ Íä®ÏÊ „ç¢{¯ä ¨ NÕ“¬Á-«Õ¢Åî ÍŒªÃt-EÂË «Õ²Äèü Í䮾Õ¹ע˜ä ÂíEo ªîV-©ðx¯ä ®¾ÅŒp´-L-ÅÃLo ¤ñ¢Ÿ¿ÍŒÕa.

OšËÅî ¤Ä{Õ Â¹©-¦¢Ÿ¿, Âí¦sJ ÊÖ¯ç, ¦ÇŸ¿¢ ÊÖ¯ç© NÕ“¬Á«Õ¢; Æ«-ÂÃœî ÊÖ¯ç; ¦ÇŸ¿¢ ÊÖ¯ç; ‚«-ÊÖ¯ç.. «¢šËN Â¹ØœÄ «Ÿ¿Õ-©Õ’à …Êo ÍŒªÃtEo G’¹Õ-ŌՒà «Öª½a-œ¿¢©ð …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá. Æ©Çê’ ÍŒªÃt-EÂË Åä«Õ Æ¢C¢* ÂâA-«¢-ÅŒ¢’Ã, «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à ƧäÕu©Ç Íä²Ähªá. «ÕJ, OÕª½Ö ¨ ÊÖ¯ç-©Åî «Õ²Äèü Íäªá¢-ÍŒÕ-ÂíE Æ{Õ Æ¢ŸÄEo, ƒ{Õ ‚ªî-’ÃuEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹ע-šÇª½Õ ¹Ÿ¿Ö!!

women icon@teamvasundhara
home-remedies-to-turn-white-hair-to-black-hair-in-telugu

జుట్టు తెల్లబడుతోందా... ఇలా చేసి చూడండి..!

కొంతమందిలో వయసు తక్కువే అయినా.. జుట్టు మాత్రం తెల్లగా మారిపోయి.. వారిని ముసలివాళ్లలా కనిపించేలా చేస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి సమస్య ముప్ఫై సంవత్సరాలు నిండిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటి వారిలో శరీరంలో ఉండే మెలనిన్ అనే వర్ణద్రవ్యం(హార్మోన్) తగ్గిపోవడమే కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ హార్మోన్ సాధారణంగా వయసు పైబడిన వారిలో కొద్దికొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తుంది. కానీ కొంతమందిలో శరీరంలోని మార్పుల వల్ల ఇది ముందుగానే తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. చాలామంది నలుపురంగు డైలు వేసుకుంటూ ఈ సమస్యను కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ.. ఇవి మన కేశాలపై ఉండే సహజమైన నూనెలను పీల్చేస్తాయి. ఫలితంగా జుట్టు జీవం లేకుండా తయారవుతుంది. మరెలా? అని ఆలోచిస్తున్నారా? కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి కూడా జుట్టును నల్లబర్చుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? మరింకెందుకాలస్యం.. అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-often-you-should-wash-your-hair-in-telugu

తలస్నానం ఎప్పుడు చేయాలో తెలుసా..!

సిల్కీ హెయిర్‌ అయినా, ఉంగరాల జుట్టైనా, అలల్లాంటి ముంగురులైనా.. ఇలా ఎలాంటి జుట్టున్న వారైనా సరే.. తలస్నానం చేసే విషయంలో అందరూ ఒకే పద్ధతిని అనుసరిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు రెండు, మూడు రోజులకోసారి తలస్నానం చేస్తే.. మరికొందరు వారానికోసారి మాత్రమే తలస్నానం చేస్తుంటారు. కానీ.. జుట్టు రకాన్ని బట్టి తలస్నానం చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా కుదుళ్లు బలహీనపడడం, జుట్టు పొడిబారడం, చిట్లిపోవడం.. వంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు. మరి, జుట్టు రకాన్ని బట్టి తలస్నానం చేసే విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? రండి.. తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
sugar-scrubs-to-glow-your-skin-in-telugu

‘పంచదార’ బొమ్మలా మెరిసిపోండి!

ఏ వయసు వారికైనా సరే.. చర్మానికి అందాల్సిన పోషణ అందకపోతే చర్మం జిడ్డుగా, నిర్జీవంగా, పొడిబారిపోవడం ఖాయం. ఫలితంగా మొటిమలు, అలర్జీ.. వంటి సమస్యలు తప్పవు. మరి, ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే స్క్రబ్బింగ్ చక్కటి మార్గమంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. వీటి కోసం ఖరీదైన ఉత్పత్తులతో పనిలేదు.. కేవలం మన వంటింట్లో ఉండే పంచదార చాలు.. ఇది చర్మానికి స్క్రబ్‌లా పనిచేసి చర్మంపై పేరుకుపోయిన మృతకణాలను తొలగిస్తుంది.. మచ్చలను మాయం చేస్తుంది.. తేమను, మెరుపును అందిస్తుంది. ఈ క్రమంలో పంచదార, ఇతర పదార్ధాలతో ఇంట్లోనే తయారుచేసుకునే కొన్ని సహజసిద్ధమైన స్క్రబ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-shares-her-natural-beauty-secrets-through-instagram-video

పెళ్లికి బ్రైడల్‌ ఫేషియల్‌ చేయించుకోలేదు.. ఈ న్యాచురల్‌ ప్యాక్‌ వాడాను!

సాధారణంగానే అందంగా మెరిసిపోవాలనుకునే మగువలు.. పెళ్లంటే తమ లావణ్యాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఇందుకోసం బ్రైడల్‌ ఫేషియల్స్‌ అంటూ పార్లర్ల వెంట పరుగులు పెడుతుంటారు. ఇక ఈ విషయంలో సెలబ్రిటీలు చేయించుకునే బ్యూటీ ట్రీట్‌మెంట్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వేలకు వేలు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి నఖశిఖపర్యంతం తమ అందానికి మెరుగులు దిద్దుకోవడానికి వివిధ రకాల సౌందర్య చికిత్సలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే తాను మాత్రం తన పెళ్లికి బ్రైడల్‌ ఫేషియల్‌ చేయించుకోలేదని అంటోంది బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ సతీమణి మీరా రాజ్‌పుత్‌. దీనికి బదులు తాను వాడిన ఓ సహజసిద్ధమైన ఫేస్‌ప్యాక్‌ తనకు బ్రైడల్‌ గ్లోని తీసుకొచ్చిందని చెబుతోంది. అంతేకాదు.. తన అందానికి మెరుగులద్దుకునే విషయంలో సహజసిద్ధమైన పదార్థాలకే ప్రాధాన్యమిస్తానంటూ తను పాటించే పలు సౌందర్య చిట్కాలను వీడియోగా రూపొందించి ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిందీ సెలబ్రిటీ వైఫ్‌. మరి, మీరా అందం వెనకున్న ఆ న్యాచురల్‌ బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
these-spa-treatments-for-beautiful-skin-and-warm-you-up-in-winter

వీటితో చలికాలంలోనూ అందంగానే ఉందాం!

కాలమేదైనా అందంగా మెరిసిపోవాలని అమ్మాయిలు ఆరాటపడడం సహజం. అందుకోసమే ఇటు ఇంట్లో సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చికిత్సల్ని ఫాలో అవుతూనే అటు బ్యూటీ పార్లర్లను కూడా ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయినప్పటికీ ఆయా కాలాల్లో ఎదురయ్యే వాతావరణ పరిస్థితులు అతివల సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీస్తూనే ఉంటాయి. ఇక ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే చలికాలంలో అయితే ఈ సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతుంటాయి. పొడి చర్మం, మడమల్లో పగుళ్లు, జుట్టు నిర్జీవమవడం.. వంటి ఎన్నో సౌందర్య సమస్యలు ఈ కాలంలో అమ్మాయిల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. అందుకే వీటన్నింటి నుంచి బయటపడడంతో పాటు ఈ కాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించడానికి కొన్ని సహజసిద్ధమైన స్పా ట్రీట్‌మెంట్లు ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అంతేకాదు.. వీటివల్ల పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయట! మరి, అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ వాటిని ఫాలో అవుదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
home-remedies-to-get-rid-of-dull-skin-in-winter

డల్ స్కిన్‌ని ప్రకాశవంతంగా మార్చే ప్యాక్స్ ఇవే..!

చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. రకరకాల చర్మసమస్యలను కూడా మోసుకొస్తుంది. ఫలితంగా పొడిబారిన చర్మం నిర్జీవంగా మారిపోయి ముఖమంతా కాంతివిహీనంగా తయారవుతుంది. మరి, ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడి చర్మాన్ని సంరక్షించుకుంటేనే కదా వేసవి కాలంలో తలెత్తే సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేసే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే పుండు మీద కారం చల్లినట్లు ఇంకొన్ని కొత్త సమస్యలు కూడా వచ్చి పడతాయి. కాబట్టి శీతాకాలం పూర్తయ్యే లోపు సంబంధిత చర్మ సమస్యలను కూడా పరిష్కరించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లో లభ్యమయ్యే పదార్థాలతో తయారుచేసుకొని ఉపయోగించే కొన్ని ప్యాక్స్ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-uses-these-three-natural-ingredients-to-scrub-her-lips

నా అధరాల మెరుపుకి కారణమదే!

ముద్దుగుమ్మల్ని స్క్రీన్‌ మీద చూడగానే ‘అబ్బ.. ఈ బ్యూటీ ఎంత అందంగా ఉందో’ అనుకుంటాం.. మేకప్‌ మహిమతో ఇంత క్యూట్‌గా మెరిసిపోవచ్చా.. అని ఆశ్చర్యపోయేవారూ ఉన్నారనుకోండి. అయితే వారు ఇంత అపురూప లావణ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవడం వెనుక మేకపే కాదు.. సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చిట్కాలూ ఉన్నాయ్‌! ఈ క్రమంలోనే చాలామంది నటీమణులు అప్పుడప్పుడూ తమ న్యాచురల్‌ బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తమ అభిమానులతో పంచుకుంటూ బ్యూటీ పాఠాలు నేర్పుతుంటారు. తాజాగా బాలీవుడ్‌ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్‌ కపూర్‌ కూడా అదే చేసింది. తన అధరాల మెరుపుకి కారణమైన న్యాచురల్‌ చిట్కాలేంటో ఇన్‌స్టా వేదికగా పంచుకుందీ సొగసరి. ‘వ్యానిటీ విన్యెట్స్‌’ పేరుతో నిర్వహిస్తోన్న బ్యూటీ సిరీస్‌లో భాగంగా తన సౌందర్య రహస్యాల్ని బయటపెడుతోన్న ఈ క్యూటీ తన లిప్‌ కేర్‌ గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-packs-for-smooth-and-red-lips

ఈ ప్యాక్స్‌తో మీ పెదాలు మెరుస్తాయి..!

'అబ్బా.. చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. ఈ పెదాలను చూడలేం.. వీటిని ఏం చేసినా మళ్లీ మామూలుగా అవ్వవు..' అంటూ చిరాకు పడుతోంది స్నిగ్ధ. సాధారణంగా చలికాలంలో గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది. దీంతో చర్మం కూడా తేమను కోల్పోయి పగిలినట్లుగా తయారవుతుంది. ముఖ్యంగా పెదాల్లాంటి సున్నిత భాగాలైతే మరీనూ.. ఇది అందరిలో ఎదురయ్యే సమస్యే అయినా కొందరిలో మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి, చలికాలంలో పగిలి, నల్లబడిన పెదాలను తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకురావడం ఎలా అనుకుంటున్నారా? లిప్ ప్యాక్స్‌తో ఇది సాధ్యమే.. మరి, ఇంట్లోనే సహజంగా దొరికే పదార్థాలతో అలాంటి లిప్ ప్యాక్స్ వేసుకోవడం ఎలాగో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
best-veggies-for-hair-growth
women icon@teamvasundhara
these-spa-treatments-for-beautiful-skin-and-warm-you-up-in-winter

వీటితో చలికాలంలోనూ అందంగానే ఉందాం!

కాలమేదైనా అందంగా మెరిసిపోవాలని అమ్మాయిలు ఆరాటపడడం సహజం. అందుకోసమే ఇటు ఇంట్లో సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చికిత్సల్ని ఫాలో అవుతూనే అటు బ్యూటీ పార్లర్లను కూడా ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయినప్పటికీ ఆయా కాలాల్లో ఎదురయ్యే వాతావరణ పరిస్థితులు అతివల సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీస్తూనే ఉంటాయి. ఇక ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే చలికాలంలో అయితే ఈ సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతుంటాయి. పొడి చర్మం, మడమల్లో పగుళ్లు, జుట్టు నిర్జీవమవడం.. వంటి ఎన్నో సౌందర్య సమస్యలు ఈ కాలంలో అమ్మాయిల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. అందుకే వీటన్నింటి నుంచి బయటపడడంతో పాటు ఈ కాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించడానికి కొన్ని సహజసిద్ధమైన స్పా ట్రీట్‌మెంట్లు ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అంతేకాదు.. వీటివల్ల పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయట! మరి, అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ వాటిని ఫాలో అవుదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
diy-scrubs-to-get-rid-of-peeling-skin-on-hands
women icon@teamvasundhara
these-pedicure-gadgets-are-very-useful-to-us-in-telugu

ఈ గ్యాడ్జెట్స్‌తో మీ పాదాలు పదిలం!

అందమంటే.. కేవలం ముఖం, జుట్టుని సంరక్షించుకుంటే సరిపోదు.. చేతులు, కాళ్లు, పాదాల్ని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడే సంపూర్ణ సౌందర్యం ఇనుమడిస్తుంది. అయితే పాదాలే కదా.. అని చాలామంది వాటి విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. తద్వారా వాతావరణ కాలుష్యం, దుమ్ము-ధూళి పాదాలపైకి చేరి అక్కడి చర్మాన్ని నిర్జీవంగా మారుస్తున్నాయి. ఫలితంగా పాదాలు, మడమలపై మృతకణాలు పెరిగిపోయి ఆనెలు ఏర్పడడం, చర్మం వూడిపోవడం.. వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. పైగా రాబోయే చలికాలంలో చాలామంది మహిళలకు మడమల్లో పగుళ్లు ఏర్పడుతుంటాయి. మరి, ఇలాంటి పాదాలు, మడమల సమస్యల్ని తగ్గించుకొని వాటి అందాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి ప్రస్తుతం బోలెడన్ని గ్యాడ్జెట్లు మార్కెట్లోకొచ్చేశాయి. ఇంతకీ అవేంటి? పాదాల అందం, ఆరోగ్యం విషయంలో అవెలా ఉపయోగడతాయి? రండి.. తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-overcome-pigmentation-in-pregnancy

ప్రెగ్నెన్సీలో పిగ్మెంటేషన్‌కు 14 చిట్కాలు!

గర్భం ధరించడం ప్రతి మహిళకూ ఓ వరం. అయితే ఆ సమయంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిడి, ఆందోళనల వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యం, ఎక్కువ మొత్తంలో హార్మోన్లు ఉత్పత్తవడం వంటివి సహజం. తద్వారా పలు శారీరక మార్పులు జరగడంతో పాటు కొన్ని సమస్యలు కూడా ఎదురవుతుంటాయి. వీటిలో పిగ్మెంటేషన్ కూడా ఒకటి. నుదురు, బుగ్గలపై నల్లటి మచ్చల్లాగా వచ్చే ఈ సమస్య వల్ల ముఖం నిర్జీవమైపోయినట్లుగా, అందవిహీనంగా కనిపిస్తుంది. మరి, ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి ఏవైనా సౌందర్య సాధనాలు వాడదామా అంటే వాటిలో ఉండే రసాయనాలు కడుపులో పెరిగే బిడ్డపై ఎక్కడ ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయో అన్న భయం కాబోయే తల్లుల్ని వెంటాడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఈ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఇంట్లో లభించే కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకొని డాక్టర్ సలహా మేరకు వాటిని వాడితే ఈ సమస్య నుంచి ఇట్టే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
egg-packs-for-healthy-hair

ఈ ప్యాక్స్‌తో చలికాలంలోనూ కురులు ఆరోగ్యంగా..

వెంట్రుకలు బలంగా, ఒత్తుగా పెరగాలంటే అందుకు ప్రొటీన్ ఎంతో అవసరం అన్న విషయం ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మరి, అది పుష్కలంగా లభించే కోడిగుడ్డును ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడంతోపాటు దాంతో కొన్ని హెయిర్‌ప్యాక్స్ తయారుచేసుకొని ఉపయోగిస్తే జుట్టు మరింత ఆరోగ్యంగా, దృఢంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ చలికాలంలో జుట్టు విషయంలో ఎదురయ్యే చుండ్రు, నిర్జీవంగా మారడం.. వంటి సమస్యలకూ గుడ్లు చక్కటి పరిష్కారాన్ని చూపుతాయి. ఇంతకీ కోడిగుడ్డుతో ఇంట్లోనే లభించే పదార్థాలను కలిపి తయారుచేసుకునే ఈ హెయిర్‌ప్యాక్స్ ఏంటి? అవి జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఏవిధంగా దోహదం చేస్తాయి.. వంటి విషయాలన్నీ మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
7-simple-steps-to-do-facial-at-home-in-telugu

ఇంట్లోనే ఫేషియల్... మిలమిల మెరిసే అందం మీ సొంతమిలా..!

అందంగా కనిపించాలని, తన ముఖంపై ఎలాంటి మచ్చలు, మొటిమలు లేకుండా మెరిసిపోవాలని ఏ అమ్మాయికి ఉండదు చెప్పండి. అందుకోసమే రకరకాల క్రీములు, సౌందర్య సాధనాల్ని వాడుతున్నారు ఈ తరం అమ్మాయిలు. అయితే మరికొందరు ఫేషియల్స్ కోసం బ్యూటీ పార్లర్ల బాట పడుతుంటారు. ఎంతో ఖర్చుపెట్టి మరీ రకరకాల ఫేషియల్స్ చేయించుకుంటారు. మరి, ఇలాంటి అధిక ఖర్చుతో పని లేకుండా మీరెప్పుడైనా ఫేషియల్‌ని ఇంట్లోనే ట్రై చేశారా? లేదా? అయితే ఈసారి ట్రై చేసి చూడండి. బ్యూటీ పార్లర్లలో వేల కొద్దీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టే బదులు తక్కువ ఖర్చుతో, అది కూడా సహజసిద్ధంగా లభించే పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సులభంగా ఫేషియల్ చేసుకోవచ్చు. మాకంత టైం లేదంటారా? అందుకోసం ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాల్సిన పని కూడా లేదు.. బ్యూటీ పార్లర్‌కి వెళ్లే సమయాన్ని ఇంట్లో ఫేషియల్ చేసుకోవడానికి కేటాయిస్తే సరిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లోనే ఫేషియల్ చేసుకోవడమెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం..

Know More

<