scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నాకు గర్భాశయం లేదని అప్పుడే తెలిసింది!'

'పన్నెండేళ్లు దాటాయంటే అమ్మాయిలకు నెలసరి ఎప్పుడైనా ప్రారంభం కావచ్చు. నిజానికి ఈ సమయంలో ఎలా స్పందించాలో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా వారికి తెలియదు.. పైగా ఏదో తెలియని బెరుకు వారిని ఆవహిస్తుంటుంది. అయినా తమ తల్లుల సహకారంతో వాటిని దాటుకొని యుక్తవయసులోకి అడుగుపెడతారు అమ్మాయిలు. తన ఫస్ట్‌ పిరియడ్‌ కోసం ఓ అమ్మాయి కూడా ఇలాగే ఎదురుచూసింది. కానీ ఏళ్లు గడుస్తోన్నా నెలసరి మాత్రం తనను పలకరించలేదు. దీనికి కారణం తన శరీరంలో ఓ అరుదైన లోపమే అని తెలుసుకున్న ఆమె ఏళ్ల పాటు చీకట్లోనే మగ్గింది. ‘కానీ ఇలా ఎంతకాలం’ అంటూ ఆ చీకట్లను చీల్చుకొని వెలుగు రేఖలా బయటికొచ్చింది. ఈ క్రమంలో తనలాంటి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతూ ఎందరికో రోల్‌మోడల్‌గా మారిందామె. ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు దానికి ఏదో ఒక పరిష్కారం తప్పకుండా ఉండే ఉంటుందంటోన్న ఆమె తన కథను పంచుకోవడానికి ఇప్పుడిలా మనందరి ముందుకొచ్చింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

Æ¢ŸÄEo åX¢Íä X¾¢ÍŒ-ŸÄª½..!

Beauty benefits of sugar

'X¾¢ÍŒ-ŸÄª½ ¦ï«Öt.. ¦ï«Öt.. X¾{Õd-Âî-«-Ÿ¿l-Ê-¹«Öt..!Ñ Æ¢{Ö “æX§ŒÕ®Ï Ʃ¹ Bª½a-œÄ-EÂË Åç’¹ “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍÃœî ®ÏF-¹N. Æ«Öt-ªá© Æ¢ŸÄEo ¤ñ’¹-œ¿-šÇ-Eê Âß¿Õ.. ŸÄEo ®¾¢ª½-ÂË~¢-ÍŒ-œ¿¢©ð Â¹ØœÄ ÍŒéˆ-ª½C «áÈu ¤Ä“Åä. ÍŒª½t¢ OÕŸ¿ …¢œä «Õ%ÅŒ-¹-ºÇ-©ÊÕ Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢..ÍŒªÃtEo “X¾ÂÃ-¬Á-«¢ÅŒ¢’à „çÕJXϢ͌œ¿¢ «¢šË ’¹ÕºÇ©Õ DEÂË …¯Ãoªá. ¨ “¹«Õ¢©ðÐ «Õ£ÏÇ-@Á© ²ù¢Ÿ¿ª½u ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× X¾¢ÍŒ-ŸÄª½E \ NŸµ¿¢’à …X¾§çÖT¢ÍŒÕ-Âî-«Íîa ‹²ÄJ ͌֟Äl¢ ª½¢œË..
ÍŒª½t¢ “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ¢’Ã..
Åä¯ç, E«Õt-ª½®¾¢ ®¾«Õ-¤Ä-@Áx©ð B®¾ÕÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð Âî¾h ͌鈪½ „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo «á‘Ç-EÂË, „çÕœ¿ÂË ¦Ç’à X¾šËd¢* ÂÃæ®-X¾-§ŒÖu¹ ’¹Õ¢“œ¿¢’Ã, «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à «Õª½lÊ Í䮾Öh ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-¹ע˜ä ÍŒª½t¢ OÕŸ¿ …¢œä «Õ%ÅŒ-¹-ºÇ©Õ Åí©-T-¤ò-«-œ¿„äÕ ÂùעœÄ «áÈ¢ “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ¢’Ã Â¹ØœÄ Â¹E-XÏ-®¾Õh¢C.
«Õ%ÅŒ-¹-ºÇ©Õ Åí©-T¢-ÍŒ-œÄ-EÂË..
ÍŒª½t¢ OÕŸ¿ æXª½Õ¹×Êo «Õ%ÅŒ-¹ºÇ©ÊÕ Åí©T¢ÍŒ-œ¿¢©ð ͌鈪½ ®¾£¾Ç-•-®Ï-Ÿ¿l´„çÕiÊ “®¾ˆ¦ü©Ç X¾E-Íä-®¾Õh¢C. ÂíCl’à Åä¯ç B®¾ÕÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð ͌鈪½, ¦ÇŸ¿¢-ÊÖ¯ç Íç¢Íà ÍíX¾ÛpÊ „ä®Ï ¦Ç’à ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo «á‘Ç-EÂË, „çÕœ¿ÂË ÆåXkx Í䮾Õ-ÂíE 10 ENÕ-³Ä©Õ ‚ª½-E*a ÅŒªÃyÅŒ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’Ã, ’¹Õ¢“œ¿¢’à «Õª½lÊ Í䮾ÕÂî-„ÃL. X¶¾L-ÅŒ¢’à ͌ª½t¢åXj æXª½Õ¹×Êo «Õ%ÅŒ-¹-ºÇ©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ ÂùעœÄ Ÿ¿Õ«át, Ÿµ¿ÖR «¢šËN Â¹ØœÄ Åí©-T¤òÅêá. ÍŒª½t¢åXj ÆCµ-¹¢’à …¢œä ÊÖ¯çLo Â¹ØœÄ ÍŒéˆª½ XÔ©Õa-ÂíE >œ¿Õf-Ÿ¿-¯ÃEo ÅŒT_-®¾Õh¢C.
‡å®E¥-§ŒÕ©ü ‚ªá-©üÅî..
ÍŒª½t¢ ¤ñœË-¦ÇJ EKb-«¢’à «ÖJ-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ÍŒéˆ-ª½E …X¾-§çÖ-T¢* AJT ŸÄEo ²ÄŸµÄ-ª½º ®ÏnAÂË B®¾Õ-¹×-ªÃ-«ÍŒÕa. DE-Â¢ «ÕÊ¢ Í䧌Ö-Lq¢-Ÿ¿©Çx ÂíCl’à ͌鈪½ B®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð OÕÂ¹× Ê*aÊ ‡å®-E¥-§ŒÕ©ü ‚ªá©ü ÂíEo ͌չˆ©Õ „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ‚ NÕ“¬Á-«ÖEo «á‘Ç-EÂË ªÃ®¾Õ-ÂíE ÂÃæ®X¾Û «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à «Õª½lÊ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ÅŒªÃyÅŒ ÍŒ©xE FšËÅî «áÈ¢ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x ÍŒª½t¢ «ÕSx ÂíÅŒh ¹@ÁÊÕ ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ¢C.
Ê©Õ-X¾Û-Ÿ¿Ê¢ ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË..
ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©ðx „çÖÂÃ@ÁÙx, „çÖÍä-Ōթ Ÿ¿’¹_ª½ …¢œä ÍŒª½t¢ ’¹ª½Õ’Ã_, Ê©x’à …¢{Õ¢C. ÂíEo ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx OšË «©x ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ Â¹ØœÄ ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ ©ä¹-¤ò-©ä«Û. ¨ ®¾«Õ-®¾uÂ¹× ÍçÂú åX{d-œÄ-EÂË ÂíEo ’¹Õ©ÇH êªÂ¹Lo B®¾Õ-¹×E ‚ª½-¦ãšËd ¤ñœË’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. Æ©Ç ®ÏŸ¿l´¢ Í䮾Õ-¹×Êo ’¹Õ©ÇH êªÂ¹© ¤ñœËÂË éª¢œ¿Õ ©äŸÄ «âœ¿Õ Íç¢Íé ͌鈪½, ‚L-„þ-ÊÖ¯ç •ÅŒ Íä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ¨ NÕ“¬Á-«Õ¢Åî „çÖÍä-ŌթÕ, „çÖÂÃ@Áx Ÿ¿’¹_ª½ Ê©x’à …Êo “X¾Ÿä-¬Á¢©ð ª½ÕClÅä «Õ¢* X¶¾LÅŒ¢ …¢{Õ¢C. ƒ©Ç Íäæ®h Ê©Õ-X¾Û-Ÿ¿Ê¢ “¹„äÕXÔ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC. Æ©Çê’ ¨ «ÕŸµ¿u Â颩𠹢X¾Üu-{-ªýqE ‡Â¹×ˆ-«’à …X¾-§çÖ-T-®¾Õh¢-œ¿{¢ «©x ƪ½-Íä-Ōթ Ÿ¿’¹_ª½ Â¹ØœÄ Ê©x’à «ÕÍŒa©Õ \ª½p-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ¨ *šÇˆ ¤ÄšËæ®h „ÃšË ÊÕ¢* Â¹ØœÄ ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ¦§ŒÕ-{-X¾-œ¿ÍŒÕa.
©ä©äÅŒ ÆŸµ¿-ªÃ-©Â¹×..
²ÄŸµÄ-ª½-º¢-’ïä åXŸ¿-«Û© OÕŸ¿ ÂíCl’à ͌鈪½ ªÃæ®h «Õ%ÅŒ-¹-ºÇ©Õ Åí©-T-¤òªá «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à «Öª½-Åêá. ÂíCl’à ͌鈪½ B®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¤Ä©Õ, Åä¯ç „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ¨ NÕ“¬Á-«Õ¢Åî ªîW ªÃ“A X¾Ü{ X¾œ¿Õ-Âí¯ä «á¢Ÿ¿Õ åXŸ¿-«Û-©Â¹× „çÕ©x’à «Õª½lÊ Í䮾Õ-¹ע˜ä ’¹Õ©Ç-H-©Çx¢šË ©ä©äÅŒ ÆŸµ¿-ªÃ©Õ OÕ ²ñ¢ÅŒ-«Õ-«Û-Åêá. ƪáÅä ¨ *šÇˆ ‡X¾Ûpœî ‹²ÄJ ÂùעœÄ 骢œ¿Õ ©äŸÄ «âœ¿Õ ªîV-©-Âî-²ÄJ ¤ÄšË-æ®h¯ä ®¾ÅŒp´-L-ÅÃ©Õ ¤ñ¢Ÿ¿-«ÍŒÕa.
«%ŸÄl´-X¾u-͵Ã-§ŒÕ©Õ ªÃF-§ŒÕ-¹עœÄ..
ÍŒª½t¢ «áœ¿-ÅŒ©Õ X¾œ¿{¢, ®¾ÊoE UÅŒ©Õ ¹E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šË ©Â¹~-ºÇ© ŸÄyªÃ¯ä «§ŒÕ®¾Õ åXj¦-œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ åXjÂË Åç©Õ-®¾Õh¢C. ÍŒéˆ-ª½E …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ «©x ÍŒª½t¢ «áœ¿-ÅŒ©Õ X¾œ¿-¹עœÄ ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«ÍŒÕa. Æ©Çê’ ÍŒéˆª½ ®¾ÊoE UÅŒ©Õ Â¹ØœÄ Â¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹עœÄ Í䮾Õh¢C. DE-Â¢ ÂíCl’à ͌鈪½ B®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð E«Õt-ª½®¾¢ „ä®Ï «á‘Ç-EÂË ªÃ®¾Õ-Âî-„ÃL. ‚JÊ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒœË ’¹Õœ¿fÅî Ō՜¿Õ-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ƒC ®¾Öª½u-ª½-Pt©ð ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ …¢œ¿{¢ «©x ‡Ÿ¿Õª½§äÕu šÇuE¢’û, XÏé’t¢-˜ä-†¾¯þ «¢šË ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× Â¹ØœÄ ÍŒÂ¹ˆE X¾J-³Äˆ-ª½¢’à …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿Õ-ŌբC.
„äÕE ͵çŒÕ Â¢..
ÍŒª½t¢ ª½¢’¹ÕE åX¢ÍŒÕ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ ÂíCl’à ’¹¢Ÿµ¿¢ B®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð ªîèü-„Ã-{ªý, ͌鈪½ Íç¢Íà ÍíX¾ÛpÊ „ä®Ï ¦Ç’à ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo «á‘Ç-EÂË ¤ÄuÂú©Ç ÆåXkx Í䮾Õ-Âî-„ÃL. 15 ÊÕ¢* 20 ENÕ-³Ä©Õ ‚ª½-E*a ÅŒªÃyÅŒ ÍŒ©xE FšËÅî ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL.
¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ..
ÍŒéˆ-ª½ÊÕ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-«Õ¯Ão¢ ¹ŸÄE «ÕK åXŸ¿l åXŸ¿l X¾©Õ-Â¹×©Õ …ÊoC …X¾-§çÖ-Tæ®h ÍŒªÃt-EÂË £¾ÉE •Jê’ Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. *Êo *Êo X¾©Õ-¹×-©Åî «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à …Êo ÍŒéˆ-ª½E «Ö“ÅŒ„äÕ ²ù¢Ÿ¿ª½u ®¾¢ª½-¹~-ºÂË …X¾-§çÖ-T¢-ÍÃL. Æ©Çê’ “¦÷¯þ †¾ß’¹ªý Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¢˜ä ŸÄEo ¤ñœË’à Í䮾Õ-ÂíE Â¹ØœÄ ²ÄŸµÄ-ª½º ͌鈪½ ¦Ÿ¿Õ©Õ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.
͌֬Ç-ª½Õ’Ã.. ͌鈪½ «©x ‡Eo ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½-„çÕiÊ “X¾§çÖ-•-¯Ã-©Õ-¯Ão§çÖ..! OÕª½Õ Â¹ØœÄ OšËE ’¹Õª½Õh-åX-{Õd-ÂíE ¤ÄšË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ¢œË «ÕJ!.