scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

ŠÅŒh-ªáÊ Â¹×ª½Õ©Â¹× ‚ÊX¾..

Bottle gourd for hair care

Ê©xE.. ŠÅŒh-ªáÊ.. ¹ת½Õ©Õ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E «Õ£ÏÇ-@Á-©¢Åà ‚ªÃ-{-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. Æ«-®¾-ª½-«Õ-ÊÕ-¹ע˜ä EX¾Û-ºÕ-©ÊÕ ®¾¢“X¾-C¢* „ÃJ ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ å®jÅŒ¢ ¤ÄšË®¾Öh …¢šÇª½Õ. ƒ¢šðx Â¹ØœÄ ÅŒ«ÕÂ¹× Åî*Ê *šÇˆ-©ÊÕ ¤ÄšË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƒ¢šðx Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …Êo X¾ŸÄ-ªÃn-©Åî å£Çªá-ªý-¤Äu-Âú©Õ, ÊÖ¯ç©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-ÂíE «ÕK …X¾-§çÖ-T-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚Ê-X¾-ÂçŒÕ å®jÅŒ¢ ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð «ÕÊÂ¹× ²Ä§ŒÕ¢ Í䮾Õh¢C. ‚Ê-X¾-ÂÃ-§ŒÕÅî PªîèÇ© ®¾¢ª½-¹~º \¢šË... ÆE ‚¬Áa-ª½u-¤ò-ŌկÃoªÃ? ƪáÅä OÕª½Õ ¤ñª½-¦-œË-ʘäx. DE©ð …¢œä ¤ò†¾-ÂÃ©Õ Â¹×ª½Õ©Õ Ÿ¿%œµ¿¢’Ã.. ‚ªî-’¹u¢’à …¢œä©Ç Í䧌Õ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Åç©x V{ÕdE ªÃ¹עœÄ Íä²Ähªá. Æ©Çê’ V{Õd ªÃ©-œÄEo å®jÅŒ¢ ÅŒT_-²Ähªá. «ÕJ ¨ X¶¾LÅéFo ¤ñ¢ŸÄ-©¢˜ä \¢ Í䧌֩ð Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..
¹ת½Õ©Õ ŠÅŒÕh’Ã..
ƪ½-¹X¾Ûp ‚ÊX¾ ª½®¾¢©ð ¯Ã©Õ’¹Õ Íç¢Íé …®Ï-J-¤ñœË, 骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊx ‚L„þ ÊÖ¯ç „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ¹ן¿Õ@Áx ÊÕ¢* *«J «ª½Â¹× ÆåXkx Íä®Ï †¾«-ªý-ÂÃuXý åX{Õd-Âî-„ÃL. ’¹¢{ ®¾«Õ§ŒÕ¢ ‚ª½-E-*aÊ ÅŒªÃyÅŒ ®¾©äp´šü ©äE ¯Ãºu-„çÕiÊ ³Ä¢X¾ÜÅî ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Í䧌ÖL. ƒ©Ç ÅŒª½ÍŒÖ Í䧌՜¿¢ ŸÄyªÃ ‚ªî-’¹u-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ, ŠÅŒhªáÊ Â¹×ª½Õ©Õ OÕ ²ñ¢ÅŒ-«Õ-«Û-Åêá.

Also Read: V{Õd Åç©x-¦-œ¿Õ-ÅÄ?

V{Õd ªÃ©-¹עœÄ..
ƒšÌ-«L Â颩ð Æ¢Ÿ¿ª½Ö ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo «Õªî ®¾«Õ®¾u V{Õd ªÃL-¤ò-«œ¿¢. ÂéՆ¾u¢, ŠAhœË.. ƒ©Ç „äêªyª½Õ Âê½-ºÇ© «©x ¨ ®¾«Õ-®¾uÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œä-„ÃJ ®¾¢Èu ªîV-ªîVÂÌ ÆCµ-¹-«Õ-«Û-Åî¢C. ƪáÅä ²ñª½-ÂçŒÕ ÊÖ¯ç DEÂË ÍŒÂ¹ˆšË X¾J-³Äˆ-ªÃEo ÍŒÖXÏ-®¾Õh¢C. «ÕJ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¢.. ƪ½-M-{ª½Õ Âí¦sJ ÊÖ¯ç©ð Íç¹׈ B®Ï ÅŒJ-TÊ Æª½-ÂË©ð ‚ÊX¾ «á¹ˆ©Õ „䧌ÖL. Æ©Çê’ ˜ä¦Õ-©ü-®¾Öp¯þ „çբŌթÕ, ƒª½„çj ÊÕ¢* ƒª½„çj ‰Ÿ¿Õ ¹J-„ä-¤Ä-Â¹×©Õ „ä®Ï ¦Ç’à „äœË Í䧌ÖL. NÕ“¬Á«Õ¢ «áŸ¿Õª½Õ «ÜŸÄ ª½¢’¹Õ-©ðÂË «ÖJ ‚ÊX¾ «á¹ˆ-©ðxE Fª½Õ X¾ÜJh’à ƒT-J-¤ò-§äբŌ «ª½Â¹× „äœË Í䧌ÖL. ÍŒ©Çx-JÊ ÅŒªÃyÅŒ ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo «œ¿-¤ò®Ï ®Ô²Ä©ð ¦µ¼“Ÿ¿-X¾-ª½-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ƒ©Ç ÅŒ§ŒÖ-éªjÊ ÊÖ¯çÊÕ ªîW ÅŒ©ÂË ªÃ®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x V{Õd ªÃ©ä ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* N«áÂËh ©Gµ-®¾Õh¢C. Æ©Çê’ ¨ NÕ“¬Á-«Õ¢©ð „çÕ¢ÅŒÕ©Õ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ «©x ͌բ“œ¿Õ ®¾«Õ®¾u Â¹ØœÄ ÅŒ’¹Õ_-«áÈ¢ X¾œ¿Õ-ŌբC. ¹J-„äX¾ V{Õd Åç©x-¦-œ¿-¹עœÄ ÂäÄ-œ¿Õ-ŌբC.

Also Read: X¾{Õd-©Ç¢šË ¹ת½Õ-©Â¹× '¹©-¦¢Ÿ¿Ñ!

‚ªî’¹u„çÕiÊ „碓{Õ-¹-©Â¹×..
²ñª½-ÂçŒÕ Íç¹׈ B®Ï ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íä®Ï ª½®¾¢ B®¾Õ-Âî-„ÃL. DEo «Öœ¿ÕÂË X¾šËd¢* ¦Ç’à «Õª½lÊ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. Æ©Çê’ V{ÕdÂË Â¹ØœÄ ªÃ®¾Õ-Âî-„ÃL. ƪ½-’¹¢{ ÊÕ¢* ’¹¢{ «ª½Â¹× ‚ª½-E*a ÅŒªÃyÅŒ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íäæ®h.. V{Õd Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. ²ÄŸµÄ-ª½º V{Õd-ŌŌy¢ ¹L-TÊ „ê½Õ ¨ *šÇˆ ¤ÄšËæ®h ͌¹ˆšË X¶¾LÅŒ¢ ¤ñ¢Ÿ¿ÍŒÕa. OÕ V{Õd ¤ñœ¿-«ÛE ¦šËd ÂÄÃ-Lq-ʢŌ ‚ÊX¾ ª½²ÄEo B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C.

Also Read: V{Õd *«ª½Õx *{x-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä..!

œçj „䮾Õ-Âí¢˜ä..
ƒšÌ-«L Â颩𠹩ªý „䮾Õ-Âí-¯ä-„ê½Õ ªîV-ªî-VÂÌ åXJ-T-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ ÆC ‡Â¹×ˆ« Âé¢ …¢œÄ-©E Â¹ØœÄ ÂÕ-¹ע-šÇª½Õ. Æ©Ç¢-šË-„ê½Õ ¨ *šÇˆÊÕ ¤ÄšËæ®h.. ¹ת½Õ©Õ Æ¢Ÿ¿¢’à „çÕJ-®Ï-¤ò-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ª½¢’¹Õ ‡Â¹×ˆ« Âé¢ EL* …¢{Õ¢C. DE-Â¢ 50 “’Ã.© ‚Ê-X¾-ÂçŒÕ «á¹ˆ©Õ, 50 NÕ.M. Âí¦s-J-ÊÖ-¯ç©ð „ä®Ï ®¾ÊoE å®’¹åXj „äœË Í䧌ÖL. ‚ÊX¾ «á¹ˆ©ðx Fª½Õ X¾ÜJh’à ƒT-J-¤ò-§äÕ-ŸÄÂà „äœË Íä®Ï ‚ ÅŒªÃyÅŒ C¢Íä-§ŒÖL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Íäæ® éª¢œ¿Õ ’¹¢{© «á¢Ÿ¿Õ ÅŒ©ÂË ÆåXkx Í䮾ÕÂí¢˜ä V{Õd ª½¢’¹Õ ÅŒyª½’à ¤ò¹עœÄ …¢{Õ¢C.

Also Read: ®¾£¾Ç-•-®Ï-Ÿ¿l´-„çÕiÊ å£Çªáªý ¹¢œË†¾Êª½Õx.. ƒ¢šðx¯ä ƒ©Ç..!

Åç©x-V{Õd ªÃ¹עœÄ..
ƒšÌ-«L Â颩𠃪½-„çj©ðx …Êo-„Ã-JÂË å®jÅŒ¢ „碓{Õ-¹©Õ Åç©x-¦-œË-¤ò-«-œÄEo «ÕÊ¢ ’¹«Õ-E-®¾Õh¯Ão¢. NNŸµ¿ ª½Âé Âê½-ºÇ© «©x ¹ן¿Õ@Áx «Ÿ¿l „çÕ©-E¯þ …ÅŒpAh ‚T-¤ò-«-œ¿„äÕ DEÂË Â꽺¢. ƪáÅä ‚Ê-X¾Åî ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä®ÏÊ å£Çªá-ªý-¤ÄuÂú „䮾Õ-¹ע˜ä ¨ ®¾«Õ®¾u «ÕÊ Ÿ¿JÂË Í䪽-¹עœÄ ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«ÍŒÕa. DE-Â¢ ÊÕ«Ûy© ÊÖ¯ç, ‚ÊX¾ ª½²Ä-©ÊÕ ®¾«Õ-¤Ä-@Áx©ð B®¾Õ-ÂíE ¦Ç’à ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. DEE V{Õd ¹ן¿Õ@Áx ÊÕ¢* *«J «ª½Â¹× ÆåXkx Íä®Ï 骢œ¿Õ ’¹¢{© ¤Ä{Õ ‚ª½-E-„ÃyL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Íäæ®h ‚ªî-’¹u-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ „çÕJæ® V{Õd OÕ ²ñ¢ÅŒ-«Õ-«Û-ŌբC. Æ©Çê’ V{ÕdÂË ÂÄÃ-LqÊ ¤ò†¾º Æ¢C¢* V{Õd Åç©x¦œ¿šÇEo ÅŒT_-®¾Õh¢C. ¨ NÕ“¬Á-«Õ¢©ð ÊÕ«Ûy© ÊÖ¯çÂË ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à ‚L„þ ÊÖ¯ç Â¹ØœÄ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-«ÍŒÕa.





women icon@teamvasundhara
dominican-republic-natural-beauty-secrets-in-telugu

సంపూర్ణ సౌందర్యానికి 'సహజ' మంత్రమేస్తున్నారు!

అందమంటే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ముఖ సౌందర్యమే. ఈ క్రమంలో జుట్టు, గోళ్లు, పాదాల్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. కానీ నఖశిఖపర్యంతం అందంగా ఉన్నప్పుడే అది సంపూర్ణ సౌందర్యమవుతుంది.. అంటున్నారు డొమినికన్ రిపబ్లిక్ దేశానికి చెందిన ముద్దుగుమ్మలు. జుట్టు దగ్గర్నుంచి కొనగోటి వరకు తాము అందంగా మెరిసిపోవడానికి ప్రాధాన్యమిస్తామని, అందుకోసం పార్లర్ల వెంట పరుగులు తీయడం కాకుండా ఇంట్లో లభించే సహజసిద్ధమైన సౌందర్య ఉత్పత్తుల్నే వినియోగిస్తామని చెబుతున్నారు. అలాంటి అందమే ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండిపోతుందని ఇతర దేశాల మగువలందరికీ బ్యూటీ పాఠాలు నేర్పుతున్నారు. మరి, డొమినికన్ అతివల న్యాచురల్ బ్యూటీ వెనకున్న ఆ సీక్రెట్లేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
best-veggies-for-hair-growth-in-telugu
women icon@teamvasundhara
shraddha-spilled-the-beans-on-using-toothpaste-to-tackle-acnes-on-her-face-do-you-know-other-beauty-hacks-of-toothpaste?

ముఖంపై మొటిమలొస్తే అలా తొలగించుకుంటా!

అందం విషయంలో అమ్మాయిలకున్న సమస్యేదైనా ఉందంటే అది మొటిమలే! ముఖంపై ఒక మొటిమ వస్తే చాలు.. దాన్ని పూర్తిగా తొలగించుకునే దాకా నిద్రే పట్టదు. గిల్లుతూ, ఏవేవో క్రీమ్స్ రాసుకుంటూ లేదంటే ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తూ ఎలాగోలా మొత్తానికి మొటిమల్ని దూరం చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఈ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందడానికి అంతగా కష్టపడక్కర్లేదంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార శ్రద్ధా కపూర్‌. ఒక చిన్న చిట్కాతో మొటిమల్ని తొలగించుకోవచ్చంటోంది. తానూ అదే టిప్‌ పాటిస్తానంటూ ఇటీవలే ఓ సందర్భంలో పంచుకుంది శ్రద్ధ. మరి, ఇంతకీ మొటిమల్ని మాయం చేసేందుకు శ్రద్ధ చెప్పిన ఆ బ్యూటీ టిప్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందామా?

Know More

women icon@teamvasundhara
these-back-brushes-are-very-useful-to-us-in-telugu

వీటితో వీపు రుద్దుకోవడం వెరీ ఈజీ!

మేకప్ మనకు తాత్కాలికమైన అందాన్ని అందిస్తే.. మనం నిత్యం చేసే స్నానం మన చర్మాన్ని శుభ్రం చేసి చక్కటి మెరుపునిస్తుంది. ఈ మెరుపుని మరింత పెంపొందించుకోవడానికి ప్రస్తుతం చాలామంది అమ్మాయిలు బాత్ బ్రష్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు. మృదువైన బ్రిజిల్స్‌తో కూడిన ఈ బ్రష్‌లు చర్మ రంధ్రాల్లో పేరుకుపోయిన జిడ్డును తొలగించడంతో పాటు చర్మానికి మసాజ్‌లాగా ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇలా మనం స్నానం చేసేటప్పుడు ఉపయోగించే బాత్ బ్రష్‌లలో కొన్ని వీపు రుద్దుకోవడానికి వీలుగా ఉండవు. మరి, చేత్తో నేరుగా రుద్దుకుందామంటే మన వీపు మనకు అందదు. అందుకే ఈ పనిని మరింత సులభతరం చేయడానికి వీలుగా బోలెడన్ని 'బ్యాక్ బ్రష్'లు మార్కెట్లోకొచ్చేశాయి. ఇవి వీపును శుభ్రం చేయడమే కాదు.. వీటికుండే మృదువైన బ్రిజిల్స్ వల్ల ఆ భాగంలో చక్కటి మసాజ్ కూడా అందుతుంది. మరి, వీపు రుద్దుకోవడానికి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొలువుదీరిన బాత్ బ్రష్‌లేవి? అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
curly-hair-winter-caring-guide-in-telugu

ఈ చలికాలంలో కర్లీ హెయిర్‌ని కాపాడుకోవడమెలా..?

మనం అందంగా మెరిసిపోవడంలో జుట్టుదీ కీలకపాత్రే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకే చాలామంది ఒత్త్తెన కేశసంపద కోసం ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే వాతావరణంలోని పలు మార్పుల వల్ల జుట్టుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడి, తద్వారా దాని ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. చలికాలంలోనైతే ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ చలిగాలులకు సాధారణ జుట్టే పొడిగా మారుతుందనుకుంటే.. ఇక నార్మల్‌గానే డ్రైగా అనిపించే కర్లీ హెయిర్ ఈ కాలంలో మరింత పొడిబారిపోతుంది. ఫలితంగా చుండ్రు, చివర్లు చిట్లిపోవడం, జుట్టు బాగా వూడిపోవడం.. వంటి పలు సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మరి, ఈ కాలంలో వాటన్నింటి నుంచి దూరంగా ఉంటూ మన అందాన్ని పెంచే రింగుల జుట్టును కాపాడుకోవాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాల్సిందే అంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు.. అవేంటో తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-shares-her-natural-beauty-secrets-through-instagram-video

పెళ్లికి బ్రైడల్‌ ఫేషియల్‌ చేయించుకోలేదు.. ఈ న్యాచురల్‌ ప్యాక్‌ వాడాను!

సాధారణంగానే అందంగా మెరిసిపోవాలనుకునే మగువలు.. పెళ్లంటే తమ లావణ్యాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఇందుకోసం బ్రైడల్‌ ఫేషియల్స్‌ అంటూ పార్లర్ల వెంట పరుగులు పెడుతుంటారు. ఇక ఈ విషయంలో సెలబ్రిటీలు చేయించుకునే బ్యూటీ ట్రీట్‌మెంట్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వేలకు వేలు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి నఖశిఖపర్యంతం తమ అందానికి మెరుగులు దిద్దుకోవడానికి వివిధ రకాల సౌందర్య చికిత్సలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే తాను మాత్రం తన పెళ్లికి బ్రైడల్‌ ఫేషియల్‌ చేయించుకోలేదని అంటోంది బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ సతీమణి మీరా రాజ్‌పుత్‌. దీనికి బదులు తాను వాడిన ఓ సహజసిద్ధమైన ఫేస్‌ప్యాక్‌ తనకు బ్రైడల్‌ గ్లోని తీసుకొచ్చిందని చెబుతోంది. అంతేకాదు.. తన అందానికి మెరుగులద్దుకునే విషయంలో సహజసిద్ధమైన పదార్థాలకే ప్రాధాన్యమిస్తానంటూ తను పాటించే పలు సౌందర్య చిట్కాలను వీడియోగా రూపొందించి ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిందీ సెలబ్రిటీ వైఫ్‌. మరి, మీరా అందం వెనకున్న ఆ న్యాచురల్‌ బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
these-spa-treatments-for-beautiful-skin-and-warm-you-up-in-winter

వీటితో చలికాలంలోనూ అందంగానే ఉందాం!

కాలమేదైనా అందంగా మెరిసిపోవాలని అమ్మాయిలు ఆరాటపడడం సహజం. అందుకోసమే ఇటు ఇంట్లో సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చికిత్సల్ని ఫాలో అవుతూనే అటు బ్యూటీ పార్లర్లను కూడా ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయినప్పటికీ ఆయా కాలాల్లో ఎదురయ్యే వాతావరణ పరిస్థితులు అతివల సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీస్తూనే ఉంటాయి. ఇక ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే చలికాలంలో అయితే ఈ సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతుంటాయి. పొడి చర్మం, మడమల్లో పగుళ్లు, జుట్టు నిర్జీవమవడం.. వంటి ఎన్నో సౌందర్య సమస్యలు ఈ కాలంలో అమ్మాయిల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. అందుకే వీటన్నింటి నుంచి బయటపడడంతో పాటు ఈ కాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించడానికి కొన్ని సహజసిద్ధమైన స్పా ట్రీట్‌మెంట్లు ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అంతేకాదు.. వీటివల్ల పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయట! మరి, అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ వాటిని ఫాలో అవుదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
home-remedies-to-get-rid-of-dull-skin-in-winter

డల్ స్కిన్‌ని ప్రకాశవంతంగా మార్చే ప్యాక్స్ ఇవే..!

చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. రకరకాల చర్మసమస్యలను కూడా మోసుకొస్తుంది. ఫలితంగా పొడిబారిన చర్మం నిర్జీవంగా మారిపోయి ముఖమంతా కాంతివిహీనంగా తయారవుతుంది. మరి, ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడి చర్మాన్ని సంరక్షించుకుంటేనే కదా వేసవి కాలంలో తలెత్తే సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేసే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే పుండు మీద కారం చల్లినట్లు ఇంకొన్ని కొత్త సమస్యలు కూడా వచ్చి పడతాయి. కాబట్టి శీతాకాలం పూర్తయ్యే లోపు సంబంధిత చర్మ సమస్యలను కూడా పరిష్కరించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లో లభ్యమయ్యే పదార్థాలతో తయారుచేసుకొని ఉపయోగించే కొన్ని ప్యాక్స్ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
beauty-benefits-of-tulsi-leaves-in-telugu
women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-uses-these-three-natural-ingredients-to-scrub-her-lips

నా అధరాల మెరుపుకి కారణమదే!

ముద్దుగుమ్మల్ని స్క్రీన్‌ మీద చూడగానే ‘అబ్బ.. ఈ బ్యూటీ ఎంత అందంగా ఉందో’ అనుకుంటాం.. మేకప్‌ మహిమతో ఇంత క్యూట్‌గా మెరిసిపోవచ్చా.. అని ఆశ్చర్యపోయేవారూ ఉన్నారనుకోండి. అయితే వారు ఇంత అపురూప లావణ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవడం వెనుక మేకపే కాదు.. సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చిట్కాలూ ఉన్నాయ్‌! ఈ క్రమంలోనే చాలామంది నటీమణులు అప్పుడప్పుడూ తమ న్యాచురల్‌ బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తమ అభిమానులతో పంచుకుంటూ బ్యూటీ పాఠాలు నేర్పుతుంటారు. తాజాగా బాలీవుడ్‌ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్‌ కపూర్‌ కూడా అదే చేసింది. తన అధరాల మెరుపుకి కారణమైన న్యాచురల్‌ చిట్కాలేంటో ఇన్‌స్టా వేదికగా పంచుకుందీ సొగసరి. ‘వ్యానిటీ విన్యెట్స్‌’ పేరుతో నిర్వహిస్తోన్న బ్యూటీ సిరీస్‌లో భాగంగా తన సౌందర్య రహస్యాల్ని బయటపెడుతోన్న ఈ క్యూటీ తన లిప్‌ కేర్‌ గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-packs-for-smooth-and-red-lips

ఈ ప్యాక్స్‌తో మీ పెదాలు మెరుస్తాయి..!

'అబ్బా.. చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. ఈ పెదాలను చూడలేం.. వీటిని ఏం చేసినా మళ్లీ మామూలుగా అవ్వవు..' అంటూ చిరాకు పడుతోంది స్నిగ్ధ. సాధారణంగా చలికాలంలో గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది. దీంతో చర్మం కూడా తేమను కోల్పోయి పగిలినట్లుగా తయారవుతుంది. ముఖ్యంగా పెదాల్లాంటి సున్నిత భాగాలైతే మరీనూ.. ఇది అందరిలో ఎదురయ్యే సమస్యే అయినా కొందరిలో మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి, చలికాలంలో పగిలి, నల్లబడిన పెదాలను తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకురావడం ఎలా అనుకుంటున్నారా? లిప్ ప్యాక్స్‌తో ఇది సాధ్యమే.. మరి, ఇంట్లోనే సహజంగా దొరికే పదార్థాలతో అలాంటి లిప్ ప్యాక్స్ వేసుకోవడం ఎలాగో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
best-veggies-for-hair-growth
women icon@teamvasundhara
these-spa-treatments-for-beautiful-skin-and-warm-you-up-in-winter

వీటితో చలికాలంలోనూ అందంగానే ఉందాం!

కాలమేదైనా అందంగా మెరిసిపోవాలని అమ్మాయిలు ఆరాటపడడం సహజం. అందుకోసమే ఇటు ఇంట్లో సహజసిద్ధమైన సౌందర్య చికిత్సల్ని ఫాలో అవుతూనే అటు బ్యూటీ పార్లర్లను కూడా ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయినప్పటికీ ఆయా కాలాల్లో ఎదురయ్యే వాతావరణ పరిస్థితులు అతివల సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీస్తూనే ఉంటాయి. ఇక ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే చలికాలంలో అయితే ఈ సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతుంటాయి. పొడి చర్మం, మడమల్లో పగుళ్లు, జుట్టు నిర్జీవమవడం.. వంటి ఎన్నో సౌందర్య సమస్యలు ఈ కాలంలో అమ్మాయిల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. అందుకే వీటన్నింటి నుంచి బయటపడడంతో పాటు ఈ కాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించడానికి కొన్ని సహజసిద్ధమైన స్పా ట్రీట్‌మెంట్లు ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అంతేకాదు.. వీటివల్ల పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయట! మరి, అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ వాటిని ఫాలో అవుదాం రండి..

Know More