scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

«Jg¢-ÍŒ-©äE ‚ Æ¢Ÿ¿¢ „çÊÕ¹ ª½£¾Ç-²Äu©Õ ƒ„ä!

Australian women beauty secrets are similar to Indian beauty secrets

beautysecrets.jpgÅç©xE ¤Ä©OÕ’¹œ¿ ©Ç¢šË «Õ%Ÿ¿Õ-„çjÊ ÍŒª½t¢, X¾®ÏœË «ª½gX¾Û ÂâŌÕ-©Åî „çÕJ-®Ï-¤ò§äÕ Â¹×ª½Õ©Õ, «ÕÅçh-Âˈ¢Íä ²ò’¹-¹@ÁÙx, Ÿí¢œ¿-X¾¢-œ¿Õ-©Ç¢šË ‡“ª½šË åXŸÄ©Õ.. ƒ©Ç ‡¢ÅŒ ÍçXÏp¯Ã ƒ¢Âà Âí¢ÅŒ NÕT-L-¤ò-§äբŌ Æ¢Ÿ¿¢ ‚æ®Z-L-§ŒÕ¯þ ÆA-«© ²ñ¢ÅŒ¢. ¦ÇœÎ, X¶Ïšü-¯ç®ýåXj ‡¢ÅŒ “¬ÁŸ¿l´ ÍŒÖX¾Û-Åêî.. Æ¢ŸÄEo ®¾¢ª½-ÂË~¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄEÂÌ Æ¢Åä “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕ-²Ähª½Õ ƹˆœË «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê “X¾X¾¢-ÍŒ¢-©ð¯ä ²ù¢Ÿ¿ª½u ªÃ¬ÁÙ-©ÕÊo Ÿä¬Ç©ðx ŠÂ¹-šË’à ‚®Ô-®ýÂ¹× æXª½Õ¢C. «ÕJ, „ê½Õ ƢŌ Æ¢Ÿ¿¢’à …¯Ão-ª½¢˜ä ªîW ²ù¢Ÿ¿ª½u X¾J-ª½-¹~-ºÂ¹× ‡Eo ’¹¢{©Õ êšÇ-ªá-²Ähªî ÆÊÕ-Âî-¹¢œË.. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä „Ã@Áx ¦ÖušÌ ªíšÌ¯þ ÍÃ©Ç ®Ï¢X¾Û-©ü’Ã, ®¾£¾Ç-•-®Ï-Ÿ¿l´¢’à …¢{Õ¢C. “X¾Â¹%A “X¾²Ä-C¢¢-*Ê X¾ŸÄ-ªÃn©ä „ÃJ ²ù¢Ÿ¿-ªÃu-EÂË “X¾ŸµÄÊ Â꽺¢. «ÕJ ‚æ®Z-L-§ŒÕ¯þ ¦ÖušÌ© ²ù¢Ÿ¿ª½u ª½£¾Ç-²Äu-©ä-NÕšð Åç©Õ®¾ÕÂíE «Õʫ⠤Ěˢ-Íä-ŸÄl«Ö..!!

ausiebeauties650-5.jpg

wåXj«Õ-ªý©Ç †Ï§ŒÖ ¦{ªý!

«ÕÊ ¬ÁKª½¢ œÎå£jÇ-“œä-†¾-¯þÂ¹× ’¹ÕJ-ÂÃ-¹עœÄ ‡©Ç-é’jÅä ÂäÄ-œ¿Õ-¹ע-šÇ„çÖ.. ÍŒªÃtFo Æ©Ç ®¾¢ª½-ÂË~¢-ÍŒÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœä «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XϲÄh¢. ƪáÅä ƒ©Ç ÍŒªÃtEÂË Åä«Õ-Ê¢-C¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ‚æ®Z-L-§ŒÕ¯þ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ \¢ Íä²Ähªî Åç©Õ²Ä? †Ï§ŒÖ ¦{-ªýÊÕ ÅŒ«Õ ªîV-„ÃK ¦ÖušÌ ªíšÌ-¯þ©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹ע-šÇª½Õ. ªîW ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx ¨ ¦{-ªýÊÕ «á‘Ç-EÂË, „çÕœ¿Â¹× ªÃ®¾Õ-ÂíE E“Ÿ¿-¤ò-ÅÃ-ª½{! ƒ©Ç “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ Í䧌՜¿¢ «©x ÍŒª½t ͵çŒÕ «ÕJ¢-ÅŒ’à åXª½Õ-’¹ÕŌբC. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ ¦{ªý «áÈ¢åXj …¢œä „çášË-«ÕLo å®jÅŒ¢ ÅŒT_®¾Õh¢Ÿ¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ ‚®Ô®ý ¦µÇ«Õ©Õ. ƒÂ¹ «Õª½Õ-®¾šË ªîV …Ÿ¿§ŒÕ¢ „äÕ¹Xý „䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒC wåXj«Õ-ªý©Ç …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿E, ÅŒŸÄyªÃ „äÕ¹Xý „䮾Õ-Âî-«-œ¿¢©ð ‡©Ç¢šË ƒ¦s¢D …¢œ¿-Ÿ¿E „ÃJ Ê«Õt¹¢.

ausiebeauties650-4.jpg

ƒª½„çj ENÕ-³Ä©ðx ÅŒ§ŒÖªý!

'ƧçÖu.. ¤ÄKdÂË ƒ¢Âà ’¹¢{ ˜ãj„äÕ …¢C.. ¯Ã «áÈ¢ ÍŒÖæ®h EKb-«¢’Ã, œ¿©ü’à ¹E-XÏ-²òh¢C.. «ÕJ, DÊÕo¢* ¦§ŒÕ-{-X¾œË „çÕJ-®Ï-¤ò-«-œ¿-„çÕ©Ç..?Ñ Æ¢{Ö Â¹¢’ê½Õ X¾œË-¤ò-Ōբ-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ Æ«Öt-ªá©Õ. ƪáÅä ‚æ®Z-L-§ŒÕÊÕx «Ö“ÅŒ¢ ƒ©Ç ˜ãÊ¥¯þ X¾œ¿-¹עœÄ ‡¢ÍŒÂÈ ¦§ŒÕ{ ŸíJê ¯ÃuÍŒÕ-ª½©ü †Ôšü «Ö®¾Õˆ-©ÊÕ ÅçÍŒÕa-ÂíE ƒ¢šðx ¦µ¼“Ÿ¿-X¾-ª½-ÍŒÕ-¹ע-šÇª½Õ. ÅŒŸÄyªÃ ‡X¾Ûp-œ¿¢˜ä ÆX¾Ûpœ¿Õ ENÕ-³Ä©ðx ª½œÎ ƪá-¤ò-«ÍŒÕa. ¤ÄKd©Õ, O՚ˢ’ûq, ƒÅŒª½ “X¾Åäu¹ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´-©Â¹× „ç@Áx-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ OšËE «á‘Ç-EÂË ÆåXkx Í䮾Õ-ÂíE 20 ENճĩ ÅŒªÃyÅŒ Åí©-T-²Ähª½Õ. ÅŒŸÄyªÃ «áÈ ÍŒªÃt-EÂË ÅŒT-ʢŌ Åä«Õ Æ¢Ÿ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’Ã Â¹ØœÄ «Öª½Õ-ŌբC. Æ©Çê’ «áÈ¢åXj \ª½p-œËÊ UÅŒ©Õ Â¹ØœÄ Â¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹עœÄ …¢šÇªá. ÂæšËd OÕª½Ö Ō¹~-º„äÕ „çÕJ-®Ï-¤ò-„Ã-©¢˜ä ‚®Ô®ý «Õ£ÏÇ-@Á© ¨ ¦ÖušÌ ®Ô“éšü ¤¶Ä©ð ƪá-¤òÅä ®¾J.

ausiebeauties650-10.jpg

®¾¯þ-“®Ôˆ¯þ ©ð†¾¯þ «Õª½-«ª½Õ!

®¾Öª½u-ÂâA ÊÕ¢* ÍŒªÃtEo ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ªîW ®¾¯þ-“®Ôˆ¯þ ©ð†¾¯þ ªÃ®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƪáÅä ŠÂîˆ-²ÄJ ®¾«Õ§ŒÕ¢ ®¾J-¤ò-©ä-Ÿ¿¯î, ©äŸ¿¢˜ä ¦Ÿ¿l´-ÂË¢Íî ªÃ®¾Õ-Âî-¹ע-œÄ¯ä ¦§ŒÕ-šËÂË „çRx-¤ò-ŌբšÇ¢. ÅŒŸÄyªÃ ®¾Öª½u-ÂË-ª½-ºÇ© ÊÕ¢* ÍŒªÃt-EÂË ª½Â¹~º Âíª½-«œË šÇu¯þ ¦ÇJÊ X¾œ¿Õ-ŌբšÇ¢. ÂÃF ‚®Ô®ý «Õ£ÏÇ-@Á©Õ «Ö“ÅŒ¢ ŠÂ¹ˆ-ªîV Â¹ØœÄ ®¾¯þ-“®Ôˆ¯þ ªÃ®¾Õ-Âî-¹עœÄ ¦§ŒÕ{ Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-{d-ª½{! ‡®ý-XÔ-‡X¶ý 30 ®¾¯þ-“®Ôˆ¯þ ©ð†¾¯þ “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ ªÃ®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ®¾Öª½ÕuœË ÊÕ¢* «Íäa ÆA-F© ©ð£ÏÇÅŒ Â˪½-ºÇ© “X¾¦µÇ«¢ ÍŒª½t¢åXj X¾œ¿Â¹×¢œÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ «%ŸÄl´X¾u ͵çŒÕ©Õ Â¹ØœÄ Ÿ¿J-Íä-ª½-¹עœÄ …¢šÇ-§ŒÕE „ê½Õ Ê«át-Åê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê¯ä„çÖ „ê½Õ EÅŒu §ŒÕ«yÊ¢Åî ¹@Á-¹-@Á-©Ç-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ.

ausiebeauties650-2.jpg

ÊÖ¯çÅî «Õª½lÊ!

‚®Ô®ý «Õ’¹Õ-«©Õ ÅŒ«Õ Æ¢ŸÄEo ®¾¢ª½-ÂË~¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ÂíEo æX¶†Ï-§ŒÕ©ü ‚ªá-©üqE …X¾-§çÖ-T-®¾Õh¢šÇª½Õ. ’¹Õ«ÕtœË T¢•© ÊÖ¯ç, «Õ¢ŸÄª½ ÊÖ¯ç, šÌ“šÌ ‚ªá©ü.. «¢šË ÊÖ¯ç-©Åî ªîW …Ÿ¿§ŒÕ¢, ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ «Õª½lÊ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ „ÃJÂË Æ©-„Ã{Õ. „䮾-N-©ðÊÖ „ê½Õ ¨ *šÇˆÊÕ ÅŒX¾p-¹עœÄ ¤ÄšË-²Ähª½Õ. X¶¾L-ÅŒ¢’à ͌ª½t¢ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’Ã, “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ¢’à «Öª½œ¿¢ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ÍŒª½t¢ ÂË¢Ÿ¿ …Êo Âí«Ûy ¹J-T-¤òªá «ÕJ¢ÅŒ ®¾Êo’Ã, ¯ÃW’Ã_ ÅŒ§ŒÖ-ª½-«Û-Åê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ªîVÂ¹× éª¢œ¿Õ-²Äª½Õx ÊÖ¯ç-©Åî «Õª½lÊ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ‚®Ô®ý ¦ÖušÌ®ý ¦ÖušÌ ªíšÌ-¯þ©ð ‹ ¦µÇ’¹¢.

ausiebeauties650-7.jpg

„êÃ-E-Âî-²ÄJ ƒ©Ç..

«ÕÊ¢ Æ¢Ÿ¿¢åXj ‡¢ÅŒ “¬ÁŸ¿l´ åXšËd¯Ã „ÃÅÃ-«-ª½º ÂéՆ¾u¢, «ÕÊ¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾Éª½¢ ÍŒª½t ‚ªî-’ÃuEo Ÿç¦s-B-®¾Õh¢C. «ÕJ, Æ©Ç •ª½-’¹-¹עœÄ …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚æ®Z-L-§ŒÕÊÕx „êÃ-E-Âî-²ÄJ ÍŒª½t¢åXj æXª½Õ-¹×Êo «ÕL-¯ÃLo (œÎšÇ-ÂËqåX¶j) Åí©-T-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ÂíÂî„Ã, ƪ½-šË-X¾¢-œ¿xÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ æX¶®ý-«Ö-®ýˆÊÕ „䮾Õ-¹ע-šÇª½Õ. ƒ©Ç X¾C ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ ‚ «Ö®ýˆÊÕ …¢ÍŒÕ-ÂíE ‚åXj ÍŒ©xšË F@ÁxÅî ¹œË-ê’-²Ähª½Õ. ê«©¢ ƪ½šË X¾¢œäx ÂùעœÄ ƒÅŒª½ X¾¢œ¿xÊÕ Â¹ØœÄ ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× …X¾-§çÖ-T-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ÅŒŸÄyªÃ ¨ X¾¢œ¿x-©ðE §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx, ‡¢èãj„þÕq.. «¢šËN ÍŒª½t ª½¢“ŸµÄ-©ÊÕ ¬ÁÙ“¦µ¼X¾ª½Õ²Ähªá. X¶¾L-ÅŒ¢’à ͌ª½t¢ ÂâAE, «Õ%Ÿ¿Õ-ÅÃyEo ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ¢C.

ausiebeauties650-1.jpg

«Õ®Ïx¯þ ÂÃxÅýÅî «Õ²Äèü!

Âé-„äÕ-Ÿçj¯Ã Âí¢Ÿ¿J ÍŒª½t¢ >œ¿Õf’à «Öª½Õ-Ōբ-{Õ¢C. «ÕJ, ƒ©Ç¢šË >œ¿Õf-Ÿ¿-¯ÃEo Åí©-T¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ‚æ®Z-L-§ŒÕ¯þ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ¤ÄšË¢Íä ¦ÖušÌ «Õ¢“ÅŒ¢.. «Õ®Ïx¯þ ÂÃxÅýåXj \Ÿçj¯Ã ‡å®-E¥-§ŒÕ©ü ‚ªá©ü „ä®Ï ŸÄ¢Åî «Õª½lÊ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x ÍŒª½t ª½¢“ŸµÄ©ðx æXª½Õ-¹×-¤ò-ªáÊ Ÿ¿Õ«ÕtÐ-Ÿµ¿ÖR, «ÕšËd.. «¢šËN ®¾Õ©-¦µ¼¢’à Åí©-T-¤ò-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ >œ¿Õf-Ÿ¿Ê¢ Â¹ØœÄ ÅŒ’¹Õ_-Ōբ-Ÿ¿E „ê½Õ Ê«át-Åê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ªîW ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ «Õ®Ïx¯þ ÂÃxÅýÅî ‚ªá©ü «Õ²Äèü ÅŒX¾p-E-®¾-J’à „ÃJ ¦ÖušÌ ªíšÌ-¯þ©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹ע-šÇª½Õ.

ausiebeauties650-9.jpg

å®ZÍý «ÖªýˆqÂË ¨° ²ñ©Öu-†¾¯þ..!

’¹Js´-ºË’à …Êo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¤ñ{d åXª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo ÂíDl ÍŒª½t¢ ²Ä’¹ÕÅŒÖ å®ZÍý «Öªýˆq \ª½p-œ¿œ¿¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. OšËE ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ‚æ®Z-L-§ŒÕÊÕx §ŒÖªî ‡Âúq-“šÇÂúd (§ŒÖªî Æ¯ä „çṈ ÊÕ¢* æ®Â¹-J¢-*¢C)E …X¾-§çÖ-T-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ-©ðE §ŒÖ¢šÌÐ-ƒ-¯þ-X¶¾x-„äÕ-{K ®¾„äÕt-@Á-¯Ã©Õ å®ZÍý «ÖªýˆqE ÅŒT_¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ²ÄTÊ ÍŒªÃtEo “¹«Õ¢’à G’¹Õ-ŌՒà «Öª½Õ-²Ähªá. Æ©Çê’ DEo ÍŒª½t Æ©-Kb-©Â¹×, ’çŒÖLo ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂÌ …X¾-§çÖ-T¢-͌͌Õa.

ausiebeauties650-11.jpg

͌բ“œ¿Õ E„Ã-ª½-ºÂ¹×..

͌բ“œ¿Õ «©x V{Õd ¹ן¿Õ@ÁÙx ¤ñœË-¦Ç-J-¤ò-«œ¿¢, Ÿ¿Õª½Ÿ¿ ªÃ«œ¿¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¨ ®¾«Õ-®¾uÊÕ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË šÌ“šÌ ‚ªá-©üE „Ãœ¿-Åê½Õ ‚®Ô®ý «Õ’¹Õ-«©Õ. ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË …X¾-§çÖ-T¢Íä ³Ä¢X¾Ü©ð ÂíEo ͌չˆ© šÌ“šÌ ÊÖ¯çÊÕ „ä®Ï ŸÄ¢Åî ÅŒ©ÊÕ ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-ª½-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «©x ¹ן¿Õ@ÁÙx Åä«ÕÊÕ ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇªá. ÅŒŸÄyªÃ ͌բ“œ¿Õ ®¾«Õ®¾u ÅŒ’¹Õ_-«áÈ¢ X¾{d-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ê¬ǩ ‚ªî-’¹u«â „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-œ¿Õ-ŌբC. ƪáÅä šÌ“šÌ ‚ªá©ü ³Ä¢X¾Ü©ð ¹©Õ-X¾Û-Âî-«œ¿¢ ƒ¦s¢-C’à ÆE-XÏæ®h šÌ“šÌ ‚ªá©ü ³Ä¢X¾Ü©Õ Â¹ØœÄ «Ö骈šðx ©Gµ-²Ähªá.. „ÚËE …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ «©x Â¹ØœÄ ÍŒÕ¢“œ¿Õ ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* N«áÂËh ¹©Õ-’¹Õ-ŌբC.

X¾ÛL-§ŒÕ-¦ã-šËdÊ ‚£¾Éª½¢..

[ X¾ÛL-§ŒÕ-¦ãšËdÊ ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃnLo B®¾Õ-Âî-«-œÄ-Eê Æ¹ˆœË ÆA-«©Õ ƒ†¾d-X¾-œ¿-Åê½Õ. ÅŒŸÄyªÃ ƒ¢Ÿ¿Õ-©ðE ¤ò†¾ÂÃLo ¬ÁKª½¢ ÅŒyª½’à “’¹£ÏÇ-®¾Õh¢C. Æ©Çê’ ¨ X¾ŸÄ-ªÃn-©ðxE «Õ¢* ¦ÇuÂÌd-J§ŒÖ ©äŸ¿¢˜ä “¤ñ“¦-§çÖ-šËÂúq °ª½g-«u-«-®¾nÊÕ „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-ª½-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÍŒª½t ÂâAE ƒÊÕ-«ÕœË¢X¾èä-²Ähªá.

[ ¦ª½Õ-«ÛÊÕ ¦šËd 骢œ¿ÕÐ-«âœ¿Õ M{ª½x F@ÁÙx ÅÃ’¹Õ-Ōբ-šÇª½Õ ‚®Ô®ý N„çÕ¯þ. ÅŒŸÄyªÃ ÍŒªÃt-EÂË Åä«Õ Æ¢C ÂâA-«¢-ÅŒ¢’à «Öª½Õ-ŌբC.

[ “¤Äå®®ýf X¶¾ÛœþÂË Ÿ¿Öª½¢’à …¢œ¿-œ¿¢-Åî-¤Ä{Õ ÅÃèÇ’Ã, X¾J-¬ÁÙ-“¦µ¼¢’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃnLo «Ö“ÅŒ„äÕ B®¾Õ-¹ע-šÇª½Õ.

ausiebeauties650-8.jpg

[ E“Ÿ¿ N†¾-§ŒÕ¢©ð «Ö“ÅŒ¢ Æ®¾q©Õ ªÃ° X¾œ¿ª½Õ ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ. ªîW ‡E-NÕC ’¹¢{© ¤Ä{Õ E“Ÿ¿-¤ò-«œ¿¢ ƹˆœË «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× Æ©-„Ã{Õ. ÅŒŸÄyªÃ ÍŒª½t¢ „çÕª½Õ-X¾ÛÊÕ ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ¢C. „ÃJ Æ¢ŸÄEÂË ƒD ‹ Âê½-º„äÕ.

[ §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä Êšüq, ¦ã“K®ý, ¤Ä©Õ, ÍäX¾©Õ, …Lx-¤Ä-§ŒÕ©Õ, „ç©ÕxLx.. «¢šËN ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ.

ausiebeauties650-6.jpg

[ ¦§ŒÕ-šËÂË „ç@ìx{X¾Ûpœ¿Õ ®¾¯þ-“®Ôˆ¯þ ©ð†¾-¯þÅî ¤Ä{Õ «áÈ¢åXj ‡¢œ¿-X¾-œ¿-¹עœÄ åXŸ¿l £¾Éušü Ÿµ¿J¢-ÍŒœ¿¢, ‡¢œ¿ “X¾¦µÇ«¢ ¹¢šËåXj X¾œ¿-¹עœÄ ¹ØL¢’û ’Ãxå®®ý Ÿµ¿J¢-ÍŒœ¿¢ ‚æ®Z-L-§ŒÕ-ÊxÂ¹× Æ©-„Ã{Õ.

‚æ®Z-L-§ŒÕ¯þ ÆA-«© Æ¢Ÿ¿¢ „çÊ-¹×Êo ÂíEo ª½£¾Ç-²Äu-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½Õ’Ã! «ÕJ OÕª½Ö „ÃJ ¦ÖušÌ ªíšÌ-¯þÊÕ ¤ÄšË¢*.. «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à „çÕJ-®Ï-¤ò¢œË..!

NNŸµ¿ Ÿä¬Ç-©Â¹× Íç¢CÊ «Õ£ÏÇ-@Á© “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ²ù¢Ÿ¿ª½u ª½£¾Ç-²Äu-©ÊÕ “X¾A ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ‡Âúq-¹Øx->-„þ’à OÕÂ¢ Æ¢C-²òh¢C Vasundhara.net . ƪ½Õ-ŸçjÊ ¨ ¦ÖušÌ ÆXý-œä-šüqE NÕ®¾q-«yª½Õ ¹Ÿ¿Ö..!

’¹«Õ-E¹: ÅŒ«Õ Æ¢Ÿ¿¢Åî «ÕA-¤ò-’í˜äd X¶ÏL-XÔp¯þq «Õ’¹Õ-«© ²ù¢Ÿ¿ª½u ª½£¾Ç-²ÄuLo Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä 'NŸäQ ²ù¢Ÿ¿ª½u¢Ñ QJ¥-¹©ð W¯þ 12Ê “X¾ÍŒÕ-J-ÅŒ-«Õ§äÕu “X¾Åäu¹ „Ãu®¾¢ ÍŒŸ¿-«¢œË.
women icon@teamvasundhara
easy-ways-to-care-for-your-skin-and-hair-post-delivery-in-telugu

అమ్మయ్యాక కూడా ఇలా అందంగా మెరిసిపోదాం!

అమ్మతనం మనలో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొస్తుంది. ఈ దశలో అటు శారీరకంగానే కాదు.. ఇటు సౌందర్యపరంగానూ పలు మార్పులు రావడం మనం గమనించచ్చు. ముఖ్యంగా ముఖంపై మొటిమలు-మచ్చలు, చర్మంపై పిగ్మెంటేషన్‌-స్ట్రెచ్‌ మార్క్స్‌, విపరీతంగా జుట్టు రాలిపోవడం.. ఇలా కొత్తగా తల్లైన వారు అందం పరంగా వివిధ రకాల సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటుంటారు. బిడ్డ పుట్టాక తల్లుల శరీరంలో ఈస్ట్రోజెన్‌, ప్రొజెస్టిరాన్‌.. వంటి హార్మోన్ల స్థాయులు ఒక్కసారిగా పడిపోవడమే ఇందుకు కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అలాగని ఈ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోలేమా అంటే? అందుకు చిన్న చిన్న చిట్కాలను పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
beautician-home-remedies-to-strengthen-hair-in-telugu
women icon@teamvasundhara
the-natural-beauty-secrets-of-persian-women-in-telugu

పాలతో స్నానం... ఈ అందాల భామల సౌందర్య రహస్యం !

వారి అందానికి పరవశించని హృదయం ఉండదు. ఆ ముగ్ధమనోహర మోముకు ఫిదా అవని మనసుండదు. గోధుమ రంగు మేనిఛాయతో.. నీలి కళ్లతో.. ఒత్తైన జాలువారే కురులతో.. అందానికి పర్యాయపదంలా మెరిసిపోతున్న ‘పర్షియా’ భామల ‘సొగసు చూడతరమా!’ అనడంలో సందేహం లేదు. మరి, అంతటి అపురూప లావణ్యం వారికెలా సొంతమైంది అనుకుంటున్నారా? అందుకు తాము పాటించే సహజసిద్ధమైన సౌందర్య పద్ధతులే కారణం అంటున్నారీ సుందరీమణులు. వీరు వాడే న్యాచురల్‌ రెమెడీస్‌ వినడానికి, పాటించడానికి ఎంత సింపుల్‌గా అనిపిస్తాయో.. అంతే ఎక్కువ ఫలితాల్ని అందిస్తాయి కూడా! మరి చక్కటి సహజసిద్ధమైన ఉత్పత్తులతో చూపుతిప్పుకోలేని అందాన్ని తమ సొంతం చేసుకున్న పర్షియా ముద్దుగుమ్మల సౌందర్యం వెనకున్న ఆ రహస్యాల గురించి మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
beauty-with-shadruchulu-in-telugu

women icon@teamvasundhara
cool-packs-in-summer

women icon@teamvasundhara
understanding-pcos-and-how-it-impacts-skin-and-hair-in-telugu

పీసీఓఎస్‌ ఉంటే ఈ సౌందర్య సమస్యలు తప్పవా?!

అందంగా ఉండాలనేది మహిళల ఆరాటం. కానీ ఎంత కాపాడుకున్నా సౌందర్యం విషయంలో ఏదో ఒక సమస్య వచ్చి పడుతూనే ఉంటుంది. ఇందుకు పలు అనారోగ్యాలు కూడా కారణమవుతుంటాయి. పీసీఓఎస్‌ కూడా వీటిలో ఒకటి. ప్రతి ఐదుగురు మహిళల్లో ఒకరు దీంతో బాధపడుతున్నట్లుగా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు.. దీని కారణంగా నెలసరి సమస్యలు, సంతానలేమితో పాటు మొటిమలు, అవాంఛిత రోమాలు, జుట్టు రాలిపోవడం.. ఇలా అందం పరంగానూ ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందీ సమస్య. మరి, అసలు పీసీఓఎస్‌ వస్తే సౌందర్య సమస్యలెందుకొస్తాయి? వీటిని దూరం చేసుకోలేమా? తిరిగి అందాన్ని పెంపొందించుకోలేమా? అంటే అది సాధ్యమే అంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అదెలాగో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-am-losing-hair-after-delivery-what-to-do?
women icon@teamvasundhara
simple-and-easy-remedies-to-get-rid-of-puffy-eyes

ఉబ్బిన కళ్ల నుంచి ఉపశమనం పొందండిలా!

‘సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం’ అన్నట్లు మన శరీరంలో కళ్లకు ఎంతో ప్రాధాన్యముంది. అయితే ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో పడి చాలామంది తమ కంటి సంరక్షణను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. కొంతమందికి కళ్ల కింద నల్లటి వలయాల్లాంటి మచ్చలు ఉంటే, మరికొంతమందికి కళ్ల కింద చర్మం ఉబ్బినట్లు కనిపిస్తుంది. సరైన నిద్రలేకపోవడం, ఎక్కువ సమయం కంప్యూటర్‌పై గడపడం, టీవీ ఎక్కువగా చూడడం, పదే పదే కాఫీ-టీలు తాగడం, ఎక్కువ ఒత్తిడి, ఆందోళనకు గురికావడం, పోషకాహార లోపం...ఇవన్నీ కంటి సమస్యలకు కారణమవుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఉబ్బిన కళ్లు అమ్మాయిలను అందవిహీనంగా మార్చేస్తున్నాయి. మరి, ఇలాంటి సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాలేంటో తెలుసుకుందామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
beautician-home-remedies-for-remove-blackheads-in-telugu
women icon@teamvasundhara
summer-beauty-tips-in-telugu

వేసవిలో చర్మ సంరక్షణ.. ఈ చిట్కాలు పాటించాల్సిందే!

వేసవి అంటేనే సమస్యల వలయం. ఈ కాలంలో వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్.. వంటి ఆరోగ్య సమస్యలే కాదు.. పలు చర్మ సంబంధిత సమస్యలూ ఎదురవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా జిడ్డు చర్మం, మొటిమలు, వేడి వల్ల చర్మం పొడిబారడం.. ఇలా ఈ సీజన్‌లో ఉండే సమస్యలు ఎన్నో..! వీటన్నింటి నుంచి విముక్తి పొందడానికి చాలామంది చాలా రకాల ప్రయత్నాలే చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో పార్లర్ల చుట్టూ తిరగడం, తమకు తెలిసిన సహజసిద్ధమైన చిట్కాలు పాటించడం.. ఇలాంటివీ అందులో కొన్ని. అయితే ఇలాంటి చర్మ సంబంధిత సమస్యల్ని అధిగమించాలంటే ముందు వేడి నుంచి బయటపడాలంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ఇందుకోసం సౌకర్యవంతంగా, వదులుగా ఉండే దుస్తుల్ని ధరించడం మాత్రమే కాదు.. సౌందర్య సంరక్షణపై కూడా దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
mistakes-you-do-that-makes-your-oily-skin-oilier-in-telugu

సమ్మర్‌లో‌ జిడ్డు చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారుతోందా?

అసలే ఎండాకాలం.. చర్మాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా సంరక్షించుకున్నా ఏదో ఒక సమస్య ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా జిడ్డు చర్మతత్వం ఉన్న అమ్మాయిలు ఈ కాలంలో మరిన్ని తిప్పలు పడుతుంటారు. ఎంత శుభ్రం చేసుకున్నా, ఎన్ని జాగ్రత్తలు పాటించినా తమ చర్మం పదే పదే జిడ్డుగా మారుతోందని బాధపడిపోతుంటారు. నిజానికి మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లే జిడ్డు చర్మాన్ని మరింత జిడ్డుగా మారేలా చేస్తున్నాయంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. తద్వారా మొటిమలు, మచ్చలు, బ్లాక్‌హెడ్స్‌.. వంటి సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయి. అయితే ఆ పొరపాట్లేంటో తెలుసుకొని వాటిని సరిచేసుకుంటే జిడ్డు చర్మం ఉన్న వారు కూడా ఈ వేసవిలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, ఇంతకీ అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
eating-almonds-daily-may-help-reduce-facial-wrinkles-pigmentation-issues-in-women-suggests-study

బాదం తినండి.. ముఖం పైన ఆ మచ్చలకు, ముడతలకు చెక్ పెట్టండి!

మహిళల ముఖ సౌందర్యాన్ని తగ్గించే సమస్యల్లో ముడతలు, పిగ్మెంటేషన్ ప్రధానమైనవి. ముడతలతో వయసు పైబడిన వారిలా కనిపిస్తే... పిగ్మెంటేషన్ మచ్చలతో ముఖమంతా అంద విహీనంగా మారుతుంది. ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి కొన్ని సౌందర్య సాధనాలు ఉన్నా సత్ఫలితాలను ఇస్తాయన్న గ్యారంటీ లేదు. పైగా ఒక్కోసారి దుష్ప్రభావాలు కూడా ఎదురుకావచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బాదం పప్పును ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల మహిళలు ఈ సమస్యలను అధిగమించవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. ప్రత్యేకించి మెనోపాజ్ దశలో ఉన్న కొంతమంది మహిళల ముఖాలపై ముడతలు, చర్మం రంగు మారడం వంటి సమస్యల తీవ్రతను తగ్గించడంలో బాదం పప్పు బాగా సహకరిస్తుందని ఈ అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
easy-ways-to-boost-blood-circulation-for-healthy-looking-skin-in-telugu

ఈ చిట్కాలతో చర్మ సౌందర్యాన్ని సంరక్షించుకోండి!

ఆపాదమస్తకం అందంగా మెరిసిపోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. ఇందుకోసం కొందరు మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల సౌందర్య ఉత్పత్తులను ఆశ్రయిస్తుంటే, మరికొందరు బ్యూటీపార్లర్లు, స్పాల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుగుతుంటారు. ఇలా రసాయనాలుండే బ్యూటీ ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా వాడడం వల్ల దుష్ప్రభావాలు ఎదురుకావచ్చు. పైగా అందరిలోనూ ఇవి సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపకపోవచ్చు. ఇలాంటి సమయాల్లో మొటిమలు, మచ్చలు, గీతలు లాంటి చర్మ సమస్యలకు కారణమేంటన్నది కచ్చితంగా కారణాలు తెలుసుకోవాల్సిందే. ఒక్కోసారి శరీరంలోని కొన్ని వ్యవస్థలు గాడితప్పితే ఆ ప్రభావం చర్మంపై కూడా ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయకపోతే పలు రకాల చర్మ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
easy-ways-to-protect-your-curly-hair-in-this-summer-in-telugu

కర్లీ హెయిర్‌ ఉన్న వాళ్లు వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!

జుట్టు సిల్కీగా ఉన్న వారికి కర్లీగా ఉంటే బాగుంటుందనిపిస్తుంది.. అదే కర్లీ హెయిర్‌ ఉన్న వాళ్లేమో ‘ఈ చింపిరి జుట్టు నా వల్ల కాదు బాబోయ్‌..’ అంటూ సిల్కీ జుట్టును కోరుకుంటారు. నిజానికి ఎవరి జుట్టు తత్వం వారికి నచ్చదు.. ఈ క్రమంలో ఆయా కాలాల్లో ఎదురయ్యే కొన్ని జుట్టు సమస్యలు కూడా ఇందుకు ఓ కారణమని చెప్పచ్చు. అయితే సిల్కీ హెయిర్‌ సంగతి కాసేపు పక్కన పెడితే.. కర్లీ హెయిర్‌ ఉన్న వాళ్లు ఈ వేసవిలో దాన్ని మెయింటెయిన్‌ చేయడం కష్టమే! ఎందుకంటే ఉంగరాల జుట్టు సాధారణంగానే పొడిగా ఉంటుంది.. అలాంటిది ఈ సీజన్‌లో వాతావరణంలో వేడి పెరిగే కొద్దీ హ్యుమిడిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఇది జుట్టును మరింత పొడిబారిపోయేలా చేస్తుందంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అందుకే కర్లీ హెయిర్‌ ఉన్న వారు వేసవిలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
madhuri-dixit-shares-her-hair-care-routine-in-telugu

శిరోజాల సంరక్షణ కోసం మాధురి చెప్పిన చిట్కాలు!

ఆడవారి ముఖ సౌందర్యాన్ని పెంచడంలో కురుల పాత్ర ఎంతో కీలకం. కానీ యాంత్రిక జీవనానికి తోడు పోషకాహార లోపం, తీవ్ర పని ఒత్తిడి, వాతావరణ కాలుష్యం కారణంగా చాలామందికి చిన్న వయసులోనే కేశ సౌందర్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. దీంతో తమ అందం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచే కురులను కాపాడుకునేందుకు పార్లర్లు, స్పాలకు వెళుతున్నారు. అదేవిధంగా బయట మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల కృత్రిమ ఉత్పత్తులు, నూనెలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే వీటికి బదులు ఇంట్లోనే కొన్ని మెలకువలు పాటిస్తే ఆరోగ్యవంతమైన కేశ సంపద సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు అందాల తార మాధురీ దీక్షిత్. ఈ క్రమంలో శిరోజాల సంరక్షణకు సంబంధించి కొన్ని చిట్కాలతో పాటు సహజసిద్ధంగా హెయిర్‌ ఆయిల్‌, హెయిర్‌ మాస్క్‌ తయారీ గురించి ఓ సుదీర్ఘ వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారామె.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-remove-my-upper-lip-hair?-in-telugu
women icon@teamvasundhara
morocco-women-beauty-secrets-in-telugu

రాజోల్‌.. గాజోల్‌.. మొరాకో మగువల సౌందర్య రహస్యాలివే!

అందమంటే కేవలం ముఖమే కాదు.. నఖశిఖ పర్యంతం అందంగా మెరిసిపోయినపుడే అది పరిపూర్ణమవుతుంది. మరి తల నుండి కాలి వరకూ అంతందంగా తళుక్కుమనడానికి కారణం ‘మా పూర్వీకుల కాలం నాటి సౌందర్య చిట్కాలే’ అంటున్నారీ మొరాకో మగువలు. మేకప్‌తో వచ్చే పైపై మెరుగులకంటే సహజసిద్ధమైన పద్ధతుల వల్లే శాశ్వతమైన, సంపూర్ణమైన సౌందర్యం సొంతమవుతుందనడానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నారీ మొరాకో భామలు. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే మొక్కలలోని ఔషధ గుణాలు, నూనెలు, మట్టితోనే తమ సౌందర్యాన్ని పరిరక్షించుకుంటున్నారు. అతివలు. మరి అపురూపమైన లావణ్యం వెనక దాగి ఉన్న ఆ సౌందర్య చిట్కాలను మనమూ తెలుసుకుందామా!

Know More

women icon@teamvasundhara
rujuta-diwekar-shares-the-right-way-to-do-weekly-hair-massage-in-telugu

ఇలా మసాజ్ చేస్తే జుట్టు సమస్యలకు చెక్ పెట్టేయచ్చు!

విపరీతంగా జుట్టు రాలుతోందా? ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా పదే పదే వెంట్రుకలు పొడిబారిపోతున్నాయా? వాతావరణ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా చుండ్రు సమస్య వేధిస్తోందా? అయితే ఇలాంటి కేశ సౌందర్య సమస్యలన్నింటికీ చెక్‌ పెట్టే అద్భుత సాధనం మసాజ్‌ అంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఈ క్రమంలో వారానికోసారి హెయిర్‌ మసాజ్‌ చేసుకోవడం వల్ల కుదుళ్లకు దృఢత్వాన్ని చేకూర్చడంతో పాటు జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని సైతం పెంపొందించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు.. ఇందుకోసం నూనెను ఎలా తయారుచేసుకోవాలి? మసాజ్‌ ఎలా చేసుకోవాలో వివరిస్తూ ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టారామె.

Know More

women icon@teamvasundhara
home-remedies-to-turn-white-hair-to-black-hair-in-telugu

జుట్టు తెల్లబడుతోందా... ఇలా చేసి చూడండి..!

కొంతమందిలో వయసు తక్కువే అయినా.. జుట్టు మాత్రం తెల్లగా మారిపోయి.. వారిని ముసలివాళ్లలా కనిపించేలా చేస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి సమస్య ముప్ఫై సంవత్సరాలు నిండిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటి వారిలో శరీరంలో ఉండే మెలనిన్ అనే వర్ణద్రవ్యం(హార్మోన్) తగ్గిపోవడమే కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ హార్మోన్ సాధారణంగా వయసు పైబడిన వారిలో కొద్దికొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తుంది. కానీ కొంతమందిలో శరీరంలోని మార్పుల వల్ల ఇది ముందుగానే తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. చాలామంది నలుపురంగు డైలు వేసుకుంటూ ఈ సమస్యను కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ.. ఇవి మన కేశాలపై ఉండే సహజమైన నూనెలను పీల్చేస్తాయి. ఫలితంగా జుట్టు జీవం లేకుండా తయారవుతుంది. మరెలా? అని ఆలోచిస్తున్నారా? కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి కూడా జుట్టును నల్లబర్చుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? మరింకెందుకాలస్యం.. అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-often-you-should-wash-your-hair-in-telugu

తలస్నానం ఎప్పుడు చేయాలో తెలుసా..!

సిల్కీ హెయిర్‌ అయినా, ఉంగరాల జుట్టైనా, అలల్లాంటి ముంగురులైనా.. ఇలా ఎలాంటి జుట్టున్న వారైనా సరే.. తలస్నానం చేసే విషయంలో అందరూ ఒకే పద్ధతిని అనుసరిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు రెండు, మూడు రోజులకోసారి తలస్నానం చేస్తే.. మరికొందరు వారానికోసారి మాత్రమే తలస్నానం చేస్తుంటారు. కానీ.. జుట్టు రకాన్ని బట్టి తలస్నానం చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా కుదుళ్లు బలహీనపడడం, జుట్టు పొడిబారడం, చిట్లిపోవడం.. వంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు. మరి, జుట్టు రకాన్ని బట్టి తలస్నానం చేసే విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? రండి.. తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
what-is-the-solution-for-my-dry-skin-in-telugu
women icon@teamvasundhara
sugar-scrubs-to-glow-your-skin-in-telugu

‘పంచదార’ బొమ్మలా మెరిసిపోండి!

ఏ వయసు వారికైనా సరే.. చర్మానికి అందాల్సిన పోషణ అందకపోతే చర్మం జిడ్డుగా, నిర్జీవంగా, పొడిబారిపోవడం ఖాయం. ఫలితంగా మొటిమలు, అలర్జీ.. వంటి సమస్యలు తప్పవు. మరి, ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే స్క్రబ్బింగ్ చక్కటి మార్గమంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. వీటి కోసం ఖరీదైన ఉత్పత్తులతో పనిలేదు.. కేవలం మన వంటింట్లో ఉండే పంచదార చాలు.. ఇది చర్మానికి స్క్రబ్‌లా పనిచేసి చర్మంపై పేరుకుపోయిన మృతకణాలను తొలగిస్తుంది.. మచ్చలను మాయం చేస్తుంది.. తేమను, మెరుపును అందిస్తుంది. ఈ క్రమంలో పంచదార, ఇతర పదార్ధాలతో ఇంట్లోనే తయారుచేసుకునే కొన్ని సహజసిద్ధమైన స్క్రబ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-get-that-glow-after-menopause-in-telugu

మెనోపాజ్ దశలో అందాన్ని సంరక్షించుకోండిలా!

వేడి ఆవిర్లు, ఇర్రెగ్యులర్‌ పిరియడ్స్‌, మూడ్‌ స్వింగ్స్‌, బరువు పెరగడం.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మెనోపాజ్‌ దశలో మహిళలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసే సమస్యలెన్నో! కేవలం ఆరోగ్యపరంగానే కాదు.. అతివల సౌందర్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుందీ దశ. చర్మం పొడిబారడం, మొటిమలు-మచ్చలు ఏర్పడడం, నిర్జీవమైపోవడం.. వంటివి మెనోపాజ్‌ దశకు చేరువవుతోన్న వారిలో మనం గమనించచ్చు. అయితే ఇదంతా హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్లే జరుగుతుందంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అలాగని అందం తగ్గిపోతుందని నిరుత్సాహపడకుండా చక్కటి స్కిన్‌కేర్‌ రొటీన్‌ పాటిస్తే సౌందర్యాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఆ చిట్కాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
reasons-why-you-should-never-sleep-with-wet-hair

జుట్టు తడిగా ఉండగానే నిద్రపోతున్నారా? అయితే ఈ సమస్యలు తప్పవు!

రోజువారీ పనుల్లో పడిపోయి, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో బిజీగా ఉన్న మహిళలకు తమకంటూ కాస్త సమయం కేటాయించుకోవడానికి కూడా సమయం సరిపోదు. కనీసం తమ అందాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి కూడా వారికి టైముండదు! ఈ క్రమంలో చివరికి తల స్నానాన్ని కూడా వాయిదా వేసే వారూ లేకపోలేదు. ఇలాంటి వారు ఏ రాత్రికో, పడుకునే ముందో తలస్నానం చేసి ఆరబెట్టుకోవడానికి సమయం లేక.. జుట్టు తడిగా ఉండగానే నిద్ర పోతుంటారు. మీరూ ఇలాగే చేస్తున్నారా? అయితే మీ జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మీరే చేజేతులా దెబ్బ తీస్తున్నారన్నమాట! అంతేకాదు.. ఈ అలవాటు మన రోగనిరోధక శక్తి పైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, తడి జుట్టుతో అలాగే నిద్రపోవడం వల్ల సౌందర్యపరంగా, ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి? అలా జరగకూడదంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? రండి.. తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-stress-impacts-on-your-skin-and-ways-to-deal-with-it-in-telugu

టెన్షన్ పడితే అందం తగ్గిపోతుందట.. జాగ్రత్త!

ఈ రోజుల్లో వ్యక్తిగతంగానైనా, వృత్తిపరంగానైనా ఒత్తిడి, ఆందోళనలతో సావాసం చేయక తప్పట్లేదు. ఎంత వద్దనుకున్నా.. ఏదో ఒక రూపంలో ఈ మానసిక సమస్యలు మనల్ని కుంగదీస్తున్నాయి. తద్వారా వివిధ రకాల అనారోగ్యాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. అయితే ఇలాంటి ఒత్తిళ్లు మన అందాన్నీ దెబ్బతీస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. చర్మాన్ని నిర్జీవం చేయడం దగ్గర్నుంచి జుట్టు నెరిసిపోవడం దాకా.. ఇలా అణువణువూ ఈ ఒత్తిడి సౌందర్యాన్ని హరిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఒత్తిడికి, అందానికి సంబంధమేంటి? దీని కారణంగా సౌందర్యపరంగా ఎలాంటి సమస్యలొస్తాయి? ఈ మానసిక రుగ్మతలను దూరం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
last-minute-grooming-tips-for-valentines-day-in-telugu

అందుకోసం ఒక్క పూటలో రడీ అవ్వండి..!

చూస్తుండగానే వేలంటైన్స్‌ డే వచ్చేస్తోంది. మీ ప్రియమైన వారిని ఎక్కడ కలవాలో, ఏ బహుమతి ఇవ్వాలో, ఆ రోజంతా వారితో ఎలా గడపాలో ప్లాన్ చేశారా..? మరి మీరు మీ వేలంటైన్‌ని కలవడానికి ఎలా రడీ అవ్వాలో కూడా ఆలోచించుకున్నారా..? ఏదైనా ప్రత్యేకమైన రోజు దగ్గరపడుతోందంటే అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ ముందు నుంచీ ప్లాన్ చేసుకోవడం మనకు అలవాటే. కానీ పనులు ప్లాన్ చేసుకున్నంత శ్రద్ధగా మనల్ని మనం పట్టించుకోం. తీరా ఆరోజు హడావుడిగా తయారై ఏదోలా కానిచ్చేస్తాం. ఇక నుంచీ అలా కాకుండా మనకోసం మనం ఒక్క పూట కేటాయించుకుని, ప్రేమికుల దినోత్సవం వంటి ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపించేద్దాం. అదెలాగంటే.. ఇదిగో ఇలాగే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-oil-cleansing-in-telugu

చర్మాన్ని మెరిపించే ‘ఆయిల్‌ క్లెన్సింగ్‌’!

ముఖం కాస్త జిడ్డుగా ఉంటేనే దాన్ని వదిలించుకోవడానికి పదే పదే కడుక్కుంటాం. అలాంటిది నూనెతో ముఖాన్ని శుభ్రపరచుకోవడమంటే అదేదో వింతగా చూసి ఆమడదూరం పరిగెత్తుతాం. నిజానికి ఆయిల్‌ క్లెన్సింగ్‌తో చర్మానికి అనేక ప్రయోజనాలున్నాయని చెబుతున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ముఖంపై మొటిమల్ని తగ్గించడం దగ్గర్నుంచి చర్మ ఛాయను పెంచే దాకా; మేకప్‌ను తొలగించడం దగ్గర్నుంచి చర్మానికి తేమనందించే దాకా.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ సౌందర్య పద్ధతితో ప్రయోజనాలు బోలెడన్ని ఉన్నాయి. మరి, ఇంతకీ ముఖంపై పేరుకున్న నూనెల్ని తొలగించడం తెలుసు కానీ ఏకంగా నూనెతోనే ముఖాన్ని ఎలా శుభ్రం చేసుకుంటారు? అందుకోసం ఏయే నూనెల్ని ఉపయోగించచ్చు? ఈ పద్ధతి ద్వారా ఇంకా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరతాయి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
beauty-benefits-of-calamine-lotion-in-telugu

క్యాలమైన్‌తో కళ్లు చెదిరే అందం..!

అందం కోసం వివిధ రకాల సౌందర్య ఉత్పత్తులు ఉపయోగించడం మనలో చాలామందికి అలవాటే..! అయితే వీటిలో కొన్ని ఉత్పత్తులు చర్మాన్ని తాత్కాలికంగా అందంగా కనిపించేలా చేస్తే.. మరికొన్ని మాత్రం మన అందాన్ని పెంపొందించుకునేేందుకు సాయపడేవిగా ఉంటాయి. కానీ క్యాలమైన్ లోషన్ రెండు రకాలుగానూ పనిచేస్తూ చర్మ వర్ఛస్సును మరింత పెంచుకునేందుకు తోడ్పడుతుంది. క్రీస్తుపూర్వం నుంచి ఇప్పటివరకూ దీన్ని మహిళలు తమ సౌందర్య పరిరక్షణలో భాగంగా ఉపయోగిస్తున్నారంటే దీని విలువేంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాంటి క్యాలమైన్ లోషన్‌ని మన బ్యూటీకిట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందే వీలుంటుంది. ఇంతకీ ఈ క్యాలమైన్ లోషన్ మన సౌందర్య పరిరక్షణకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
simple-beauty-secrets-from-sri-lanka

సింహళ సౌందర్యం రహస్యాలివే!

కాలమేదైనా అమ్మాయిలకు పలు చర్మ సమస్యలు మాత్రం కామన్. అందులో మొటిమలు, చర్మం పొడిబారిపోయి నిర్జీవమైపోవడం.. వంటివి ఈ కాలపు అమ్మాయిలను మరింతగా వేధిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే వీటిని తక్షణమే తగ్గించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల క్రీముల్ని రాసుకుంటారు చాలామంది. అది సమస్యను పెంచుకోవడమే తప్ప తగ్గించేందుకు అస్సలు ఉపయోగపడదు. అందుకే ఇలాంటి సమస్యల్ని తగ్గించుకొని తమ అందాన్ని ఇనుమడింపజేసుకోవడానికి తరతరాలుగా వస్తోన్న సహజసిద్ధమైన సౌందర్య పద్ధతులపైనే ఆధారపడతారు శ్రీలంకన్ మహిళలు. అందుకే వారి లావణ్యాన్ని పొగడడానికి మాటలు సరిపోవు అనేది అక్కడి సౌందర్య నిపుణుల అభిప్రాయం. ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణే శ్రీలంకన్ బ్యూటీగా ఫ్యాన్స్ ముద్దుగా పిలుచుకునే జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్. అవడానికి సింహళ సుందరే అయినా.. తన సొగసు-సోయగంతో, నటనతో భారతీయులకు బ్యూటీ ఐకాన్‌గా మారిపోయిందీ సొగసరి. అలా జాక్వెలిన్ లాంటి అందాల తారలతో మిళితమైన శ్రీలంకన్ దేశపు మగువల సౌందర్య రహస్యాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
beauty-secrets-behind-brazil-women-in-telugu

ఈ సూపర్ మోడల్స్ సూపర్బ్ బ్యూటీ సీక్రెట్స్ ఏంటో తెలుసా?

పచ్చపచ్చని ప్రకృతి సౌందర్యానికే కాదు.. దాన్ని తలదన్నే అందాల రాశులున్న అద్భుతమైన నగరాల్లో బ్రెజిల్ ఒకటి. లేలేత చర్మం, వెండి వెన్నెలను తలపించే ముఖం, జాలువారే కురులు, సోగకళ్లు.. వీటన్నింటికీ కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలుస్తుంటారు అక్కడి ముద్దుగుమ్మలు. అందుకే ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైన సూపర్ మోడల్స్ ఉన్న దేశంగా బ్రెజిల్‌ను పేర్కొంటారు. అడ్రియానా లిమా, అలెసాండ్రా ఆంబ్రోసియో, గిసెల్లే బుండ్‌చెన్.. తదితరులు ఆ కోవకు చెందిన వారే. మరి, వారు ఇంత అందంగా ఉండడానికి రోజూ ఎక్కువ సమయాన్ని పార్లర్‌కి కేటాయించడం, బోలెడంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి సౌందర్య చికిత్సలు చేయించుకోవడమేనేమో.. అనుకుంటే పొరపడినట్లే!! ఎందుకంటారా.. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఎన్నో పదార్థాలనే తమ అందాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంటారు బ్రెజిలియన్ మహిళలు. అందుకే వయసు పెరుగుతోన్నా వన్నె తరగని అందంతో అందరినీ కట్టిపడేస్తున్నారు. మరి, బ్రెజిలియన్ భామల సౌందర్య రహస్యాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందామా.. అయితే రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-shares-simple-tips-for-nourishing-hair-in-telugu

నా జుట్టు ఆరోగ్య రహస్యమదే!!

అందమంటే బయటికి కనిపించేది కాదు.. లోలోపలి నుంచి సంపూర్ణ పోషణ అందినప్పుడే శాశ్వతమైన సౌందర్యం సొంతమవుతుందంటోంది బాలీవుడ్‌ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్‌ కపూర్‌. చర్మ సౌందర్యం, జుట్టు ఆరోగ్యం గురించి పలు చిట్కాల్ని వివరిస్తూ ఇన్‌స్టా వేదికగా తరచూ పోస్టులు పెట్టే ఈ సొగసరి.. తాజాగా హెయిర్‌ కేర్‌కు సంబంధించిన ఓ సింపుల్‌ చిట్కాను పంచుకుంది. ‘వ్యానిటీ విన్యెట్స్‌’ పేరుతో నిర్వహిస్తోన్న బ్యూటీ సిరీస్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే పలు వీడియో పోస్టులు షేర్‌ చేసిన సోనమ్‌.. ఇప్పుడు ఇదే వేదికగా తన హెయిర్‌ కేర్‌ సీక్రెట్‌ని బయటపెట్టింది. మరి, అదేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
surprising-benefits-of-using-a-wooden-comb-for-your-hair-and-scalp

మీరు ఏ దువ్వెన వాడుతున్నారు?

సాధారణంగా జుట్టు దువ్వుకోవడానికి మీరు ఏ దువ్వెన వాడతారు? అయినా అదేం ప్రశ్న.. అది అందరూ వాడేదేగా.. ప్లాస్టిక్‌ దువ్వెన! అంటారా? అది నిజమే అనుకోండి.. కానీ ప్లాస్టిక్ దువ్వెన వల్ల పర్యావరణానికే కాదు.. జుట్టుకూ నష్టమేనంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్‌లో ఉండే ధనావేశం, జుట్టులో ఉండే రుణావేశంతో ఆకర్షితమై జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని సైన్స్‌ చెబుతోంది. అందుకే ప్లాస్టిక్‌ దువ్వెనతో దువ్వేటప్పుడు జుట్టు దువ్వెనకు అతుక్కుపోవడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం.. అయినా ఇప్పుడీ సైన్స్‌ గోల మనకెందుకు గానీ.. జుట్టు సమస్యల్ని తొలగించి కేశ సౌందర్యం రెట్టింపు చేసుకోవాలంటే ప్లాస్టిక్‌కి బదులుగా చెక్కతో చేసిన దువ్వెనే సరైందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకూ ఓ కారణముంది.. అదేంటంటే.. చెక్క విద్యుత్తును ప్రసరింపజేయదు కాబట్టి జుట్టుకు ఎలాంటి డ్యామేజ్‌ జరగదట! ఇదే కాదు.. చెక్కతో తయారుచేసిన దువ్వెన వాడడం వల్ల జుట్టుకు ఇంకా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరతాయో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
dominican-republic-natural-beauty-secrets-in-telugu

సంపూర్ణ సౌందర్యానికి 'సహజ' మంత్రమేస్తున్నారు!

అందమంటే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ముఖ సౌందర్యమే. ఈ క్రమంలో జుట్టు, గోళ్లు, పాదాల్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. కానీ నఖశిఖపర్యంతం అందంగా ఉన్నప్పుడే అది సంపూర్ణ సౌందర్యమవుతుంది.. అంటున్నారు డొమినికన్ రిపబ్లిక్ దేశానికి చెందిన ముద్దుగుమ్మలు. జుట్టు దగ్గర్నుంచి కొనగోటి వరకు తాము అందంగా మెరిసిపోవడానికి ప్రాధాన్యమిస్తామని, అందుకోసం పార్లర్ల వెంట పరుగులు తీయడం కాకుండా ఇంట్లో లభించే సహజసిద్ధమైన సౌందర్య ఉత్పత్తుల్నే వినియోగిస్తామని చెబుతున్నారు. అలాంటి అందమే ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండిపోతుందని ఇతర దేశాల మగువలందరికీ బ్యూటీ పాఠాలు నేర్పుతున్నారు. మరి, డొమినికన్ అతివల న్యాచురల్ బ్యూటీ వెనకున్న ఆ సీక్రెట్లేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More