సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

Ê«Õæ®h „äÕœ¿¢. ¯Ã «á¹׈ OÕŸ¿ „äœË ’¹Õ©x «*a¢C. ŸÄEÂË ¯äÊÕ ªÃ“A-X¾Ü{ „ç©ÕxLx æX®ýd ÆåXkx Íä¬ÇÊÕ. «Õª½Õ-®¾šË ªîV …Ÿ¿-§ŒÖ-EÂË „ç©ÕxLx ªÃ®ÏÊ Íî{ Ê©x’à «ÖJ¢C. AJT ÆC ¤ò„Ã-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL? Р¹%†¾g-„äºË


శోభారాణి

బ్యూటీ ఎక్స్‌పర్ట్

¦Ç’à X¾¢œËÊ ¦ï¤Äpªá ’¹ÕVb šÌ®¾Öp¯þ, ¦ÇŸ¿¢ æX®ýd ƪ½ šÌ®¾Öp¯þ ÍíX¾ÛpÊ B®¾Õ-ÂíE ¦Ç’à ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ¨ NÕ“¬Á-«ÖEo Ê©x’à «ÖJÊ Íî{ ¤ÄuÂú-©Ç’à ÆåXkx Í䧌ÖL. ¤Ä«Û-’¹¢{ ‚ª½E*a ÅŒªÃyÅŒ ÍŒ©xE FšËÅî ¹œË-ê’æ®h ®¾J-¤ò-ŌբC. ¨ NŸµ¿¢’à ¯ç©-ªî-V©Õ Í䧌՜¿¢ ŸÄyªÃ «Õ¢* X¶¾L-ÅÃEo ¤ñ¢Ÿ¿-«ÍŒÕa.
¦ÇŸ¿¢ æX®ýd ÅŒ§ŒÖK:
ªÃ“A X¾Ü{ 骢œ¿Õ ¦ÇŸ¿¢ T¢•-©ÊÕ FšË©ð ¯ÃÊ-¦ã-šÇdL. «Õª½Õ-®¾šË ªîV …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo „ÃšË ¤ñ{Õd B®Ï X¾X¾ÛpE „çÕÅŒh’à Ÿ¿¢*Åä ¦ÇŸ¿¢ æX®ýd ÅŒ§ŒÖ-ª½-«Û-ŌբC.
Post Your Comment Here

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

మీ ప్రశ్న అడగండి

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))