సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

Ê«Õæ®h „äÕœ¿¢.. ¯Ã åXj åXŸ¿N OÕŸ¿ Ƅâ-*µÅŒ ªî«Ö©Õ …¯Ãoªá. „ÚËE \§äÕ X¾Ÿ¿l´-Ōթðx Åí©-T¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. Ō¹׈« Ȫ½Õa©ð ®¾Õ©-¦µ¼¢’à Åí©-T¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä «Öª½_¢ \Ÿçj¯Ã …¢˜ä N«-J¢-ÍŒ¢œË.Ð «ÕøE¹


శోభారాణి

బ్యూటీ ఎక్స్‌పర్ట్

åXj åXŸ¿N OÕŸ¿ Ƅâ-*µÅŒ ªî«Ö©Õ …¢˜ä „ÚËE ¤Äª½x-ªý-©ð¯ä “ÅçœËf¢’û ŸÄyªÃ Ō¹׈« Ȫ½Õa©ð Åí©-T¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. ƪáÅä ¨ NŸµÄÊ¢ «©x Âí¢ÅŒ-«Õ¢-C©ð å£Çªáªý “’îÅý ÅŒ’¹Õ_-ŌբC. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿-J©ð åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC. ÆŸä £¾Éšü „ÃuÂúq ŸÄyªÃ ªî«Ö-©ÊÕ Åí©-T¢-ÍŒÕ-¹×-Êo-˜ãkxÅä ÅŒªÃyÅŒ «Íäa „碓{Õ-¹© åXª½Õ-’¹Õ-Ÿ¿© «Õ¢Ÿ¿-T-®¾Õh¢C. ¨ NŸµÄ-Ê¢©ð ¯ç©-Âî-²ÄJ ªî«Ö-©ÊÕ Åí©-T¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö …¢˜ä “¹„äÕXÔ „ÃšË ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿© ‚T-¤ò-ŌբC. Ƅâ-*µÅŒ ªî«Ö©Õ «ÕK ‡Â¹×ˆ-«’à …¢˜ä «Ö“ÅŒ¢ EX¾Û-ºÕ-©ÊÕ ®¾¢“X¾-C¢* ©ä•ªý “šÌšü-„çÕ¢šü B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C.
Post Your Comment Here

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

మీ ప్రశ్న అడగండి

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))