సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

£¾É§ýÕ „äÕœ¿¢. ¯ÃC >œ¿Õf ÍŒª½t¢. ®¾ÕEo-XÏ¢œË „ÃœËÅä ÍŒª½t¢ ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢-Ÿ¿E N¯ÃoÊÕ. >œ¿Õf ÍŒªÃt-EÂË ®¾J-X¾-œä©Ç ®¾ÕEo-XÏ¢œË ‡©Ç ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-„éð N«-J¢-ÍŒ¢œË.


శోభారాణి

బ్యూటీ ఎక్స్‌పర్ట్

«á©ÇhF «ÕšËd Р¹X¾Ûp
¦ÇKx ¤ñœË Р¹X¾Ûp
G§ŒÕu-XÏp¢œË Р¹X¾Ûp
åX®¾ª½ XÏ¢œË Р¹X¾Ûp
‡¢œ¿-¦ã-šËdÊ ’¹Õ©ÇH êªÂ¹×©Õ Р¹X¾Ûp
¬ÁÊ-’¹-X¾X¾Ûp Р¹X¾Ûp
X¾®¾ÕX¾Û Ð 3 ˜ä¦Õ-©ü-®¾ÖpÊÕx
åXjÊ ÍçXÏp-Ê-„Ã-{Eo¢šËF NÕÂÌq©ð „ä®Ï NÕ“¬Á-«Õ¢’à Í䮾Õ-¹ע˜ä OÕ ÍŒªÃt-EÂË ÊæXp Ê©Õ-’¹Õ-XÏ¢œË ÅŒ§ŒÖ-ª½-«Û-ŌբC. DEo ªîW …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ «©x ÍŒª½t ÂâA-«¢-ÅŒ¢’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-ŌբC.
Post Your Comment Here

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

మీ ప్రశ్న అడగండి

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))