సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

Ê«Õæ®h „äÕœ¿¢.. ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ 32\@ÁÙx. ¯äÊÕ šÌÍŒ-ªý’à X¾E-Íä-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. ¯Ã ÅŒ©©ð æX©Õ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ-«’à …¯Ãoªá. ‡Eo-²Äª½Õx Ÿ¿Õ«Ûy-¹ׯÃo «ÕSx «ÕSx «®¾Õh-¯Ãoªá. ¨ ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* N«áÂËh ¤ñ¢Ÿ¿-œÄ-EÂË \Ÿçj¯Ã X¾J-³Äˆª½¢ ®¾Ö*¢-ÍŒ¢œË. Ð ®¾ÕèÇÅŒ


శోభారాణి

బ్యూటీ ఎక్స్‌పర్ట్

Âí¦sJ ÊÖ¯ç ¤Ä«Û M{ª½Õ, „äX¾-T¢-•©Õ ¹X¾Ûp B®¾Õ-Âî-„ÃL. «á¢Ÿ¿Õ’à Âí¦sJÊÖ¯çÊÕ ®¾ÊoE å®’¹-OÕŸ¿ 20 ENÕ-³Ä©Õ „äœË-Íä-§ŒÖL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¤ñªáu OÕŸ¿ ÊÕ¢* C¢* ÊÖ¯ç „äœË’à …Êo-X¾Ûpœä „äX¾-T¢-•©Õ „ä®Ï „ê½¢ ªîV© ¤Ä{Õ Â¹Ÿ¿-X¾-¹עœÄ Æ©Çê’ …¢Íä-§ŒÖL. DE-«©x Í䟿Ւà …¢œä ÊÖ¯ç ÅŒ§ŒÖ-ª½«ÛŌբC. ŸÄEo ÅŒ©Â¹× ÆåXkx Íä®Ï ’¹¢{ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Í䧌ÖL. ¨ NŸµ¿¢’à „êÃ-EÂË ŠÂ¹-²ÄJ Í䮾Öh …¢œÄL. ¯Ã©Õ’¹Õ ÊÕ¢* ‰Ÿ¿Õ „ÃªÃ©Õ ’¹œË-Íä-®¾JÂË ÅŒ©©ð æX©Õ X¾ÜJh’à Ō’¹Õ_-«áÈ¢ X¾œ¿-Åêá. ¨ ÊÖ¯çÊÕ ŠÂ¹-²ÄJ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹ע˜ä ‚ª½Õ ¯ç©© «ª½Â¹× …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. ƪáÅä DEo …X¾-§çÖ-T¢-*-ÊEo ªîV©Õ „äX¾-T¢-•-©ÊÕ ÊÖ¯ç©ð Æ©Çê’ …¢ÍÃL. „äX¾-T¢-•©ðx …¢œä ÍäŸ¿Õ ’¹Õº¢ «©x æX©Õ ¤ò«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ.. ÅŒ©©ð \„çj¯Ã ƒ¯çp´-¹¥ÊÕx …¢˜ä ÆN Â¹ØœÄ ÅŒ’¹Õ_-«áÈ¢ X¾œ¿-Åêá.
Post Your Comment Here

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

మీ ప్రశ్న అడగండి

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))