Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

«ÖŸÄ-X¾Ü-ªý©ð „çÖœ¿©ü ®¾¢Ÿ¿œË..!

¦µÇ’¹u-Ê-’¹-ª½¢-©ðE «ÖŸÄ-X¾Üªý «Ÿ¿l …Êo å£ÇÍý-‰-®Ô-®Ô©ð “X¾«áÈ „çÖœ¿©ü ©ð¤Ä«á“Ÿ¿ ªõÅý ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. 'å£jÇ ©ãjX¶ýÑ æXJ{ \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ «²ÄY¦µ¼-ª½-ºÇ© “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÊÕ ‚„çÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à NNŸµ¿ Ê’¹-ªÃ-©Â¹× Íç¢CÊ ŸÄŸÄX¾Û 250 «Õ¢C œËèãj-ʪ½Õx ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê «²ÄY©Õ ƒÂ¹ˆœ¿ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× …¢Íê½Õ.